Τοπικές Ειδήσεις

Ριζικές αλλαγές στην σύνθεση της Διεύθυνσης Καθαριότητας από τον δήμαρχο Ρόδου

Ριζικές αλλαγές στην σύνθεση της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου Ρόδου επήλθαν με απόφαση που εξέδωσε χθες ο δήμαρχος Ρόδου κ. Αντώνης Καμπουράκης.
Στο διατακτικό της αποφάσεως αναφέρονται τα εξής:

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
1. -Μετακινούμε τον εργαζόμενο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δήμου Ρόδου ΑΛΑΦΑΚΗ Ιωάννη του Εμμανουήλ ειδικότητας ΤΕ Πολιτικών Έργων Υποδομής, Βαθμού Α’, από το Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης στο οποίο εκτελούσε χρέη προϊσταμένου Τμήματος, στο τμήμα Εκτέλεσης Έργων Αυτεπιστασίας και Καθημερινότητας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών και τον τοποθετούμε ως προϊστάμενο του ανωτέρω τμήματος.
2. – Μετακινούμε τον μόνιμο υπάλληλο ΚΟΛΕΖΑΚΗ Αντώνιο του Γεωργίου κλάδου ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων, Βαθμού Α’, από το Τμήμα Εκτέλεσης Έργων Αυτεπιστασίας και Καθημερινότητας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών στο οποίο εκτελούσε χρέη προϊσταμένου Τμήματος, στο τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και τον τοποθετούμε ως προϊστάμενο του ανωτέρω τμήματος.
3. -Μετακινούμε τον εργαζόμενο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δήμου Ρόδου ΡΟΔΗ Νικόλαο του Κωνσταντίνου ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Βαθμού Α’, από το Τμήμα Τακτοποιήσεων – Απαλλοτριώσεων της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού στο οποίο εκτελούσε χρέη προϊσταμένου Τμήματος, στο τμήμα Σχεδιασμού της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και τον τοποθετούμε ως προϊστάμενο του ανωτέρω τμήματος.
4. -Μετακινούμε τον εργαζόμενο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δήμου Ρόδου ΑΝΘΟΥΛΑΣ Κυριάκο του Αυγερινού ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Βαθμού Α’, από το Τμήμα Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης στο οποίο εκτελούσε χρέη προϊσταμένου Τμήματος, στο τμήμα Τακτοποιήσεων – Απαλλοτριώσεων της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και τον τοποθετούμε ως προϊστάμενο του ανωτέρω τμήματος.
5. -Μετακινούμε τον εργαζόμενο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δήμου Ρόδου ΓΙΑΝΝΑΚΑ Επαμεινώνδα του Νικολάου ειδικότητας ΤΕ Εργοδηγών Καθαριότητας, Βαθμού Α’, από το Τμήμα Σάρωσης και Καθαριότητας Κοινοχρήστων Χώρων της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης στο οποίο εκτελούσε χρέη προϊσταμένου Τμήματος, στο τμήμα Συντηρήσεων και Καθημερινότητας της Δημοτικής Ενότητας Αταβύρου και τον τοποθετούμε ως προϊστάμενο του ανωτέρω τμήματος.
6. -Μετακινούμε τον μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Ρόδου ΑΡΓΥΡΗ Ηλία του Βασιλείου κλάδου ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών, Βαθμού Α’, από το Τμήμα Συντηρήσεων και Καθημερινότητας της Δημοτικής Ενότητας Αταβύρου, στο οποίο εκτελούσε χρέη προϊσταμένου Τμήματος, στο τμήμα Περιβάλλοντος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου και τον τοποθετούμε ως προϊστάμενο του ανωτέρω τμήματος.
7. -Μετακινούμε τον μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Ρόδου ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ Ποθητό του Ιωάννη κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Βαθμού Α’, από το Τμήμα Περιβάλλοντος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, στο οποίο εκτελούσε χρέη προϊσταμένου Τμήματος, στο τμήμα Σάρωσης της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και τον τοποθετούμε ως προϊστάμενο του ανωτέρω τμήματος.
Οι αναφερόμενοι υπάλληλοι θα ασκούν τα καθήκοντα θέσης ευθύνης ως τη νέα επιλογή προϊσταμένων από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή οποιαδήποτε τροποποίηση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου και θα τους καταβάλλεται το προβλεπόμενο για τη θέση επίδομα.
Από την έκδοση της παρούσας κάθε άλλη απόφαση παύει να ισχύει.
Ο Δήμαρχος
Αντώνης Β. Καμπουράκης»

Ριζικές αλλαγές στην σύνθεση της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου Ρόδου επήλθαν με απόφαση που εξέδωσε χθες ο δήμαρχος Ρόδου κ. Αντώνης Καμπουράκης.
Στο διατακτικό της αποφάσεως αναφέρονται τα εξής:

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
1. -Μετακινούμε τον εργαζόμενο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δήμου Ρόδου ΑΛΑΦΑΚΗ Ιωάννη του Εμμανουήλ ειδικότητας ΤΕ Πολιτικών Έργων Υποδομής, Βαθμού Α’, από το Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης στο οποίο εκτελούσε χρέη προϊσταμένου Τμήματος, στο τμήμα Εκτέλεσης Έργων Αυτεπιστασίας και Καθημερινότητας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών και τον τοποθετούμε ως προϊστάμενο του ανωτέρω τμήματος.
2. – Μετακινούμε τον μόνιμο υπάλληλο ΚΟΛΕΖΑΚΗ Αντώνιο του Γεωργίου κλάδου ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων, Βαθμού Α’, από το Τμήμα Εκτέλεσης Έργων Αυτεπιστασίας και Καθημερινότητας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών στο οποίο εκτελούσε χρέη προϊσταμένου Τμήματος, στο τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και τον τοποθετούμε ως προϊστάμενο του ανωτέρω τμήματος.
3. -Μετακινούμε τον εργαζόμενο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δήμου Ρόδου ΡΟΔΗ Νικόλαο του Κωνσταντίνου ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Βαθμού Α’, από το Τμήμα Τακτοποιήσεων – Απαλλοτριώσεων της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού στο οποίο εκτελούσε χρέη προϊσταμένου Τμήματος, στο τμήμα Σχεδιασμού της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και τον τοποθετούμε ως προϊστάμενο του ανωτέρω τμήματος.
4. -Μετακινούμε τον εργαζόμενο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δήμου Ρόδου ΑΝΘΟΥΛΑΣ Κυριάκο του Αυγερινού ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Βαθμού Α’, από το Τμήμα Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης στο οποίο εκτελούσε χρέη προϊσταμένου Τμήματος, στο τμήμα Τακτοποιήσεων – Απαλλοτριώσεων της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και τον τοποθετούμε ως προϊστάμενο του ανωτέρω τμήματος.
5. -Μετακινούμε τον εργαζόμενο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δήμου Ρόδου ΓΙΑΝΝΑΚΑ Επαμεινώνδα του Νικολάου ειδικότητας ΤΕ Εργοδηγών Καθαριότητας, Βαθμού Α’, από το Τμήμα Σάρωσης και Καθαριότητας Κοινοχρήστων Χώρων της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης στο οποίο εκτελούσε χρέη προϊσταμένου Τμήματος, στο τμήμα Συντηρήσεων και Καθημερινότητας της Δημοτικής Ενότητας Αταβύρου και τον τοποθετούμε ως προϊστάμενο του ανωτέρω τμήματος.
6. -Μετακινούμε τον μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Ρόδου ΑΡΓΥΡΗ Ηλία του Βασιλείου κλάδου ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών, Βαθμού Α’, από το Τμήμα Συντηρήσεων και Καθημερινότητας της Δημοτικής Ενότητας Αταβύρου, στο οποίο εκτελούσε χρέη προϊσταμένου Τμήματος, στο τμήμα Περιβάλλοντος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου και τον τοποθετούμε ως προϊστάμενο του ανωτέρω τμήματος.
7. -Μετακινούμε τον μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Ρόδου ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ Ποθητό του Ιωάννη κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Βαθμού Α’, από το Τμήμα Περιβάλλοντος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, στο οποίο εκτελούσε χρέη προϊσταμένου Τμήματος, στο τμήμα Σάρωσης της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και τον τοποθετούμε ως προϊστάμενο του ανωτέρω τμήματος.
Οι αναφερόμενοι υπάλληλοι θα ασκούν τα καθήκοντα θέσης ευθύνης ως τη νέα επιλογή προϊσταμένων από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή οποιαδήποτε τροποποίηση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου και θα τους καταβάλλεται το προβλεπόμενο για τη θέση επίδομα.
Από την έκδοση της παρούσας κάθε άλλη απόφαση παύει να ισχύει.
Ο Δήμαρχος
Αντώνης Β. Καμπουράκης»

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου