Ρεπορτάζ

Στο εδώλιο πρώην πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ρόδου για την πλημμελή λειτουργία του Βιολογικού στο «ΒΟΔΙ»

Για την 1η Φεβρουαρίου 2023 έχει προσδιοριστεί μετά από αναβολή η εκδίκαση ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου υπόθεσης με κατηγορούμενο για υποβάθμιση του περιβάλλοντος για τη μη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων της ΑΠ οικ 32074/27-6-2016 Υπουργικής Απόφασης στη λειτουργία του βιολογικού στο Βόδι τον πρώην πρόεδρο της ΔΕΥΑ Ρόδου κ. Αλέξανδρο Μανωλάκη.
Η υπόθεση κινήθηκε μετά την έκδοση πράξεως βεβαίωσης παράβασης στην ΔΕΥΑ Ρόδου, κατόπιν περιβαλλοντικού ελέγχου του ΚΕΠΠΕ για την τήρηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων της εγκατάστασης του Βιολογικού Καθαρισμού.
Οπως έγραψε η «δημοκρατική», η έρευνα του ΚΕΠΠΕ προκλήθηκε κατόπιν καταγγελίας του Συλλόγου Περιβάλλοντος Ρόδου για την πλημμελή λειτουργία των εν λόγω εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων.
Στις 23 Νοεμβρίου 2018 μέλη του κλιμακίου ελέγχου ποιότητας περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) πραγματοποίησαν έκτακτο έλεγχο τήρησης των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού (ΒΙΟΚΑ) της ΔΕΥΑ Ρόδου στην περιοχή Βόδι – Ρόδου.
Από τον έλεγχο διαπιστώθηκαν τα εξής:
-Δεν λειτουργούσε η μονάδα απολύμανσης / χλωρίωσης της εγκατάστασης λόγω τεχνικών προβλημάτων. Κατά συνέπεια, τα επεξεργασμένα λύματα που οδηγούνται στον τελικό αποδέκτη δεν είναι χλωριωμένα, άρα δεν τηρείται ο περιβαλλοντικός όρος.
-Η αποθήκευση ιλυός (λυματολάσπης) δεν γίνεται σε ειδικά δοχεία στο χώρο της μονάδας, αντίθετα συγκεντρώνεται εντός της μονάδας και με φορτηγά αυτοκίνητα οδηγείται σε μη αδειοδοτημένο χώρο στην περιοχή Λούκα – Ρόδου, κατά συνέπεια δεν τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι.
– Στη μονάδα προεπεξεργασίας ΕΕΒ των βοθρολυμάτων το δάπεδο και ο χώρος γύρω από αυτή ήταν γεμάτος εσχαρίσματα, είχαν δημιουργηθεί εστίες εντόμων και υπήρχε έντονη δυσοσμία, άρα δεν τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι. Στο σύνολο του έργου πρέπει να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα κατά των τρωκτικών, εντόμων και άλλων παρασίτων.
-Για την εγκατάσταση δεν υπάρχει σε ισχύ θεωρημένο σχέδιο πυροπροστασίας από την αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία, κατά συνέπεια δεν τηρείται ο περιβαλλοντικός όρος.

-Δεν υπάρχει σημαδούρα στο σημείο εξόδου του υποθαλάσιου αγωγού ώστε να γίνεται έλεγχος της περιεκτικότητας του νερού σε κολοβακτηριοειδή, γύρω από το σημείο εξόδου στη θάλασσα, κατά συνέπεια δεν τηρείται ο περιβαλλοντικός όρος.
-Δεν πραγματοποιείται ποιοτικός έλεγχος των νερών στις γειτονικές ακτές κολύμβησης και ως εκ τούτου δεν πραγματοποιείται συστηματική παρακολούθηση με μετρήσεις και αναλύσεις των νερών της γύρω περιοχής του διαχυτήρα του υποθαλάσσιου αγωγού. Κατά συνέπεια, δεν τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι.
-Δεν τηρούνται αρχεία με εργαστηριακές αναλύσεις για την παρακολούθηση της ποιότητας του αποδέκτη (θάλασσα), κατά συνέπεια δεν τηρείται ο περιβαλλοντικός όρος.
-Η ΔΕΥΑ Ρόδου ως αρμόδιος φορέας λειτουργίας του έργου αν και οφείλει να υποβάλλει τις εργαστηριακές μετρήσεις της ποιότητας των επεξεργασμένων λυμάτων, μια φορά το έτος στις αρμόδιες Υπηρεσίες Υγείας και Περιβάλλοντος της οικείας Περιφερειακής Ενότητας δεν το έχει κάνει μέχρι σήμερα κατά συνέπεια δεν τηρείται ο περιβαλλοντικός όρος.
-Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα των αναλύσεων της ποιότητας του επεξεργασμένου λύματος (του έτους 2018) που πραγματοποίησε το εργαστήριο της ΔΕΥΑΡ, ο ετήσιος αριθμός των δειγμάτων που αποκλίνουν και οι τιμές συγκέντρωσης των παραμέτρων τους, βρίσκονται εκτός των επιτρεπόμενων ορίων διάθεσης, κατά συνέπεια δεν τηρείται ο περιβαλλοντικός όρος. Επίσης, δεν παραδόθηκαν αναλύσεις για καθιζάνοντα στερεά, αμμωνιακό άζωτο, λίπη – έλαια, επιπλέοντα στερεά και ολικά κολοβακτηριοειδή.
Οι ως άνω παραβάσεις έχουν ως αποτέλεσμα την περιβαλλοντική υποβάθμιση της ευρύτερης περιοχής.
Σημειώνεται ότι, στη διάρκεια της 3ης Διεθνούς Έκθεσης verde.tec για τις τεχνολογίες περιβάλλοντος, που πραγματοποιήθηκε 15-17 Φεβρουαρίου 2019 στην Αθήνα, ο Δήμος Ρόδου και η ΔΕΥΑΡ απέσπασαν δύο (2) βραβεία GREEK GREEN AWARDS 2019 στις κατηγορίες «Ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων στην Νησιωτική Ελλάδα» και «Στρατηγικός σχεδιασμός έργων ύδρευσης και αποχέτευσης».
Ο κ. Μανωλάκης επεσήμανε ότι ανέλαβε την προεδρία της ΔΕΥΑΡ τον Απρίλιο του 2017 και κατά την ενημέρωσή του για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η επιχείρηση, διαπίστωσε ότι ο βιολογικός Ρόδου, είναι ένας βιολογικός που φτιάχτηκε πριν από 20 χρόνια περίπου και θα έπρεπε να προχωρήσει η επιχείρηση σε διάφορες επεμβάσεις, τόσο στις εγκαταστάσεις όσο και στα μηχανήματα.
Σε ό,τι αφορά στα αποτελέσματα του ελέγχου της Δ/σης Περιβάλλοντος τόνισε μεταξύ άλλων ότι η μονάδα χλωρίωσης δεν λειτουργεί λόγω προβλημάτων και βλαβών, για την αποθήκευση ιλύος επεσήμανε ότι στις εγκαταστάσεις της Ρόδου δεν προβλέπεται από την μελέτη του έργου ούτε αποθήκευση ούτε συγκέντρωση της ιλύος (λυματολάσπη) ενώ στη σύμβαση «αναβάθμιση ΕΕΛ Ρόδου» περιλαμβάνει και εγκατάσταση συστήματος ασβεστοποίησης της λυματολάσπης με σκοπό την σταθεροποίηση και υγειονοποίησή της.
Για το σύστημα απόσμησης είπε ότι πράγματι δεν λειτουργούσε λόγω διαρροών στην μονάδα παραγωγής όζοντος και έχει προβλεφθεί η αντικατάσταση της εγκατάστασης απόσμησης με νέα εγκατάσταση για την συνολική δυναμικότητα. Για τη μονάδα προεπεξεργασίας των βοθρολυμάτων τόνισε ότι λειτουργεί από το 1992 και προβλέπεται η πλήρης αντικατάστασή της με νέα μονάδα διαφορετικής τεχνολογίας απ’ αυτήν που υπάρχει τώρα.
Επεσήμανε ακόμη ότι δεν υπάρχει θεωρημένο πρόγραμμα πυροπροστασίας προσθέτοντας ότι η ΔΕΥΑΡ έχει εκπονήσει μελέτη πυροπροστασίας η οποία όμως δεν εγκρίνεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία διότι μέχρι και σήμερα δεν έχει διευθετηθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς του οικοπέδου του βιολογικού.
Το γήπεδο στο οποίο βρίσκεται ο βιολογικός τυπικά δεν έχει μεταγραφεί από το Δημόσιο στην ΔΕΥΑΡ.
Ποιοτικός έλεγχος των νερών στις γειτονικές ακτές κολύμβησης, όπως είπε, δεν γίνεται, διότι το ΥΠΕΧΩΔΕ μέσω του κρατικού χημείου εκπονεί κάθε έτος συστηματικό πρόγραμμα δειγματοληψιών από τις ακτές κολύμβησης.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου