Ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής, Δημήτρης Γάκης, μίλησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) την Τετάρτη 22.11.17, για το μέλλον της Πολιτικής Συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην τοποθέτησή του στη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής του ΕΚ, με θέμα το μέλλον της Πολιτικής Συνοχής μετά το 2020, ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής, αναφέρθηκε αρχικά στα σοβαρά προβλήματα που δημιούργησαν οι πρόσφατες καταστροφικές πλημύρες στην Αττική ζητώντας την αρωγή των υπηρεσιών της Κομισιόν για την εξεύρεση λύσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος, σε συνεργασία με τις αρμόδιες ελληνικές υπηρεσίες, μέσω προγραμμάτων των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων. Στη συνέχεια, ο Δημήτρης Γάκης, στήριξε τεκμηριωμένα θέσεις και προτάσεις της Ελλάδας σ’ ό,τι αφορά την αρχιτεκτονική της ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής για μετά το 2020, τονίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης της, τόσο οικονομικά όσο και θεσμικά, προς όφελος της ανάπτυξης των ευρωπαϊκών περιφερειών και τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων.

 

Ακολουθεί το κείμενο της παρέμβασης του Προέδρου της Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής, Δημήτρη Γάκη, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Βρυξέλλες 22.11.17

«Όλοι γνωρίζετε ότι στη χώρα μου, η Περιφέρεια Αττικής, η μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας, έχει πληγεί από μια πρωτοφανή κακοκαιρία με αποτέλεσμα εκτός από την απώλεια 21 ανθρώπινων ζωών και αρκετών τραυματισμών να υπάρχει μια μεγάλη καταστροφή των υποδομών της πληγείσας περιοχής. Γνωρίζουμε τις τεχνικές δυσκολίες σε ό,τι αφορά στην ενεργοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης, εξαιτίας όμως, του άκρως επείγοντος και σοβαρού προβλήματος που δημιούργησαν οι πλημύρες στην Αττική την προηγούμενη εβδομάδα, ζητάμε την αρωγή των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνεργασία με τις ελληνικές υπηρεσίες, για την εξεύρεση λύσεων μέσω άλλων προγραμμάτων των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων. Είναι θετικό ότι πρότεινε η Επίτροπος την απλούστευση των διαδικασιών και τη μείωση της γραφειοκρατίας για τέτοιες περιπτώσεις και είναι, επίσης, θετικό ότι αύριο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συζητήσει αυτό το πρόβλημα της χώρας.

Όσον αφορά στην υπόθεση της σύγκλισης, η Ελλάδα υποστηρίζει την ισχυροποίηση και την ενδυνάμωση πολιτικών όπως αυτές της Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Ειδικότερα, η ενίσχυση της Πολιτικής Συνοχής, τόσο οικονομικά όσο και θεσμικά, είναι αναγκαία, όχι μόνο γιατί έχει συμβάλλει στην προώθηση της ανάπτυξης των ευρωπαϊκών περιφερειών και τη μείωση των ανισοτήτων, αλλά και γιατί έχει συμβάλλει ουσιαστικά στις ευρύτερες πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ (π.χ. Ευρώπη 2020). Ωστόσο η σύνδεσή της με το ευρωπαϊκό εξάμηνο και τις Ειδικές ανά Χώρα Συστάσεις, θα πρέπει αυστηρά να περιοριστεί σε δεόντως αιτιολογημένες συστάσεις, σχετικές με την επίτευξη των στόχων της Πολιτικής Συνοχής. Επίσης δεν θα πρέπει να υπάρχει σύνδεση των περιφερειακών ενισχύσεων με την εκπλήρωση των μακρο-οικονομικών προϋποθέσεων σε επίπεδο Κρατών-Μελών.

Σε ότι αφορά τη νέα αρχιτεκτονική της Πολιτικής Συνοχής μετά το 2020, πιστεύουμε ότι η πολιτική συνοχής πρέπει να στηρίζει αναλογικά όλες τις Περιφέρειες της ΕΕ ανεξαρτήτως του επιπέδου ανάπτυξής τους και να μην απευθύνεται μόνο στις λιγότερο ανεπτυγμένες, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα σε όλες τις Περιφέρειες να μεγιστοποιούν τις αναπτυξιακές τους ευκαιρίες.

Επιπλέον, η μεθοδολογία κατανομής των πόρων της προγραμματικής περιόδου μετά το 2020 θα πρέπει να συμπεριλάβει, πέραν του περιφερειακού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, και άλλους δείκτες, οι οποίοι αναδεικνύουν την κοινωνική και χωρική διάσταση της πολιτικής, όπως το επίπεδο φτώχειας, ανεργίας και απασχόλησης, προσβασιμότητας, κλπ., ώστε να αποτυπώνεται ακριβέστερα η πραγματική κατάσταση των περιφερειών. Εδώ να σημειωθεί ως έλλειμμα η μη συμπερίληψη στις μετρήσεις των περιοχών του άρθρου 174 της συνθήκης (νησιωτικές, ορεινές), κάτι που είναι αναγκαίο για την τεκμηρίωση ευνοϊκότερων κατανομών ή/και επιλεξιμοτήτων γι’ αυτές τις περιοχές στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής.

Δράττομαι της ευκαιρίας να αναφερθώ και στην τροποποίηση του Omnibus και συγκεκριμένα στον κανονισμό του ΕΤΠΑ 1301/2013, άρθρο 3 παρ.1e το οποίο αφορά έργα πολιτισμού και τουρισμού. Τονίζουμε ότι πρέπει να αρθεί κάθε περιορισμός προϋπολογισμού στα έργα πολιτισμού και τουρισμού, όπως και στα υπόλοιπα έργα υποδομών που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ.

Η Ευρώπη αναγνωρίζοντας τη σημασία του πολιτισμού της επιβάλλεται να τον προστατεύει και να τον αναδεικνύει».

 

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ