Ειδήσεις

Βασικοί σύμμαχοι του τουρισμού το QE και η τιμή πετρελαίου

Οι θετικές μακροοικονομικές εξελίξεις στις βασικές χώρες προέλευσης των τουριστών που επισκέπτονται την Ελλάδα αποτελούν μια σημαντική διασφάλιση ότι και το επόμενο διάστημα θα υπάρξει θετική πορεία του κλάδου.

Με άλλα λόγια, καθώς η παγκόσμια οικονομία διατηρεί ένα σχετικά καλό μομέντουμ η διάθεση για κατανάλωση και εισαγωγές υπηρεσιών στις πλούσιες χώρες θα τροφοδοτεί τον ελληνικό τουρισμό.

Βασικοί σύμμαχοι σε αυτήν την προσπάθεια είναι, όπως αναφέρει το Ινστιτούτο του ΣΕΤΕ στο το 4ο τεύχος της περιοδικής μελέτης «Ελληνικός Τουρισμός – Εξελίξεις και Προοπτικές», είναι η πολιτική στήριξης της ρευστότητας με το QE από την ΕΚΤ και η χαμηλή τιμή του πετρελαίου.

«Η κατανάλωση στη Γαλλία και σε άλλες χώρες της Ζώνης του Ευρώ ενισχύεται από τη συνεχιζόμενη εξαιρετικά διευκολυντική νομισματική πολιτική της ΕΚΤ και από τη διατήρηση της τιμής του πετρελαίου σε σχετικά χαμηλά επίπεδα» αναφέρει χαρακτηριστικά το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Μάλιστα, η «δεξαμενή σκέψης» του Συνδέσμου προχωρά σε μια βαθιά ανάλυση των οικονομικών δεδομένων των μεγάλων οικονομιών του κόσμου, αλλά και των βασικών χώρων από όπου προέρχονται οι επισκέπτες της χώρας. Όπως καταδεικνύεται ειδικά στις χώρες της Ευρώπης, αλλά και συνολικά η εικόνα είναι καλή σε σχέση με την πορεία των βασικών μακροικονομικών δεικτών.

Οι Γερμανοί καταναλώνουν περισσότερο

Όπως αναφέρει το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων «η αύξηση του ΑΕΠ της Γερμανίας αναμένεται να ανέλθει στο 2,1% κατά μέσο όρο στην 3ετία 2017- 2019, οι δαπάνες των Γερμανών για εισαγωγές υπηρεσιών αναμένεται να συνεχίσουν να αυξάνονται με ρυθμό άνω του 4,0% ετησίως κατά μέσο όρο, πολύ περισσότερο αφού η ανάπτυξη της Γερμανίας στην περίοδο 2017-2019 αναμένεται να προέλθει αποκλειστικά από την αύξηση της εγχώριας ζήτησης. Πιο συγκεκριμένα, η εγχώρια ζήτηση που συνέβαλε στην αύξηση του ΑΕΠ της Γερμανίας κατά 2,28% το 2016, αναμένεται να συμβάλει κατά 2,35%. το 2017, 2,22% το 2018 και 1,97% το 2019.

Το Brexit

Στη Μ. Βρετανία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά  ότι η ιδιωτική κατανάλωση θα αυξηθεί κατά 1,4% το 2017, με αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,5%, και κατά 1,1% το 2018 και το 2019, με αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,3% και 1,1% αντίστοιχα.

Από την άλλη πλευρά, οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου των οποίων η αύξηση κατά μέσο ετήσιο ρυθμό 3,33% συνέβαλε σημαντικά στην αύξηση του ΑΕΠ στην περίοδο 2009-2016 (2016: +1,3%), αναμένεται τώρα να αυξηθούν κατά 1,9% το 2017, 0,7% το 2018 και 1,1% το 2019 και να καταστούν παράγοντας επιβράδυνσης της ανάπτυξης στην περίοδο των διαπραγματεύσεων για το Brexit.

Επομένως, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η κύρια αρνητική επίπτωση του Brexit θα είναι στις επενδύσεις παγίου κεφαλαίου και στην κατανάλωση από το 2018 και αυτή η επίπτωση θα είναι ηπιότερη από ότι προβλεπόταν έως πρόσφατα.

Επιπτώσεις από την υποτίμηση της λίρας

Η μεγάλη υποτίμηση της αγγλικής λίρας, που συνεπάγεται υποτίμηση και της Πραγματικής Σταθμισμένης Συναλλαγματικής Ισοτιμίας με βάση το σχετικό ΔΤΚ (REERCPI), αναμένεται να συμβάλλει στην ταχύτερη αύξηση των εξαγωγών Αγαθών &Υπηρεσιών (Α&Υ) από τις εισαγωγές Α&Υ, με αποτέλεσμα τη σημαντική θετική επίπτωση στην αύξηση του ΑΕΠ από τις καθαρές εξαγωγές.

Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις η επίπτωση αυτή θα ανέλθει στις 0,56% το 2017, 0,23% το 2018 και 0,18% το 2019.

Συνολικά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τώρα υποβαθμίσει (σε σχέση με τις προβλέψεις της τον Νοέμβριο 2016) τα αναμενόμενα αποτελέσματα από τη μεγάλη υποτίμηση της αγγλικής λίρας τόσο στην εγχώρια ζήτηση (αρνητικά – περιοριστικά) όσο και στις καθαρές εξαγωγές (θετικά – ενισχυτικά).

Από την άλλη πλευρά ενδέχεται να οδηγήσει στη μεγαλύτερη μείωση του ρυθμού αύξησης της ιδιωτικής κατανάλωσης από το 2018, μέσω της μείωσης των πραγματικών εισοδημάτων από την αύξηση του πληθωρισμού.

Η αύξηση του ΑΕΠ του Ην. Βασιλείου περιορίζεται στο 1,5% το 2017, κάτω του 1,3% το 2018 και κάτω του 1,1% το 2019. Αυτό, σε συνδυασμό και με τη μεγάλη υποτίμηση της Αγγλικής λίρας, θα συμβάλουν στη μείωση των δαπανών των κατοίκων του ΗΒ για εισαγωγές υπηρεσιών, τουλάχιστον το 2017 (9μηνο: -0,6%) και το 2018. Η προοπτική αυτή ενισχύεται και από την πρόβλεψη ότι η ανάπτυξη του Ην. Βασιλείου το 2017 και το 2018 αναμένεται να προέλθει σε σημαντικό βαθμό από τη μείωση του ελλείμματος των καθαρών εξαγωγών (δηλαδή από υψηλό ρυθμό αύξησης των εξαγωγών με ταυτόχρονη σημαντική μείωση του ρυθμού αύξησης των εισαγωγών Α&Υ).

Σταθερή η πορεία της Γαλλίας

Οι δαπάνες των κατοίκων της Γαλλίας για εισαγωγές υπηρεσιών από το εξωτερικό αυξάνονται κατά ποσοστό 7,0% ετησίως στην περίοδο 2009- 2016, πολύ πάνω από το ποσοστό αύξησης του ΑΕΠ της χώρας σε σταθερές τιμές 2010 (1,1%). Με βάση το ρυθμό αύξηση του ΑΕΠ της Γαλλίας (Πίνακας 9.) που αναμένεται 1,6% το 2017, 1,7 το 2018 και 1,6% το 2019, ο ρυθμός αύξηση των δαπανών των κατοίκων της για εισαγωγές υπηρεσιών αναμένεται να διατηρηθεί σε υψηλά (αλλά χαμηλότερα από ότι στο παρελθόν) επίπεδα, γύρω στο 3,5%. Η προοπτική αυτή ενισχύεται και από την πρόβλεψη ότι η ανάπτυξη της Γαλλίας το 2017-2019 αναμένεται να προέλθει κατά κύριο λόγο από την εγχώρια ζήτηση, με περαιτέρω αύξηση του ελλείμματος του ΕΙΑ&Υ.

Στα ίδια επίπεδα η Ιταλία

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2017-2019 η αύξηση της συνολικής κατανάλωσης θα είναι ελαφρά χαμηλότερη από την αύξηση του ΑΕΠ.

Δεδομένου ότι, η αύξηση του ΑΕΠ της Ιταλίας αναμένεται να ανέλθει στο 0,9% το 2017 και στο 1,1% το 2018, οι δαπάνες των κατοίκων της για εισαγωγές υπηρεσιών αναμένεται να διαμορφωθούν στα επίπεδα του 2016.

Συνεχίζει ανοδικά η Βουλγαρία

Η οικονομία της Βουλγαρίας, από την οποία προέρχεται το 7,7% των ξένων τουριστών που επισκέφθηκε την Ελλάδα το 2015, βρίσκεται σε πορεία ανάκαμψης της οικονομίας της από το 2010, ενώ σημείωσε σημαντική αύξηση του ΑΕΠ της κατά 3,6% το 2015, 3,9% το 2016 και 3,9% το 2017, που ήταν σημαντικά υψηλότερη ανάπτυξη από ότι αναμενόταν από τους διεθνείς οργανισμούς.

Τόσο το οικονομικό κλίμα όσο και η καταναλωτική εμπιστοσύνη στη Βουλγαρία βρίσκονταν σε ανοδική πορεία έως τις αρχές του 2017, υποχώρησαν ελαφρά στο 1ο 6μηνο 2017, για να επανέλθουν σε ανοδική πορεία στην περίοδο Ιουλίου-Νοεμβρίου 2017. Τον Νοέμβριο 2017 βρίσκονται στα ανώτατα επίπεδά τους και είναι πια σε συμφωνία με τις εξελίξεις όσον αφορά τη σημαντική αύξηση του ΑΕΠ και τις ιδιωτικής κατανάλωσης στο 9μηνο 2017, καθώς και με την εκτιμώμενη (από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) σταθερά υψηλή ανάπτυξη της οικονομίας της Βουλγαρίας στην 3ετία 2017 – 2019.

Το πολιτικό ζήτημα κλειδί για την ΠΓΔΜ

Ανάλογες με τη Βουλγαρία είναι και οι προοπτικές των τουριστικών αφίξεων και των εισπράξεων της Ελλάδος από την ΠΓΔΜ που, σημειωτέο, έχει ανέλθει στην 1η θέση των αφίξεων (όχι όμως των διανυκτερεύσεων και των εσόδων) με βάση την Έρευνα Συνόρων, ενώ οι εισπράξεις από τη χώρα αυτή ανήλθαν στα € 247,1 εκατ. το 2015.

Εάν οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάπτυξη στη χώρα αυτή από το 2018 επαληθευτούν και εάν η σταθερή αναπτυξιακή πορεία συνεχιστεί και στα επόμενα μετά το 2019 έτη (πράγμα που προϋποθέτει και πολιτική σταθερότητα και καλές σχέσεις με την Ελλάδα), τα εισοδήματα των κατοίκων της μικρής αυτής χώρας θα αυξάνονται επίσης με ικανοποιητικό ρυθμό. Επομένως, οι δυνατότητες της Ελλάδος για αύξηση των εισπράξεών της από τις αφίξεις τουριστών από την ΠΓΔΜ είναι επίσης σημαντικές.

Αύξηση ΑΕΠ στη Σερβία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά τώρα αύξηση του ΑΕΠ της Σερβίας κατά 2,0% το 2017 (από 3,2%), 3,3% το 2018 και 3,5% το 2019, αποκλειστικά και μόνο από την ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης, αφού οι καθαρές εξαγωγές εκτιμάται ότι θα έχουν μηδενική ή α νητική επίπτωση στην αύξηση του ΑΕ, με αύξηση των εισαγωγών Α&Υ κατά 10,1% το 2017 (εξαγωγές Α&Υ =10,3%), 7,4% το 2018 (8,5%) και 7,2% το 2019 (8,0%), με αποτέλεσμα την περαιτέρω επιδείνωση του ελλείμματος του Ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών (που διαμορφωνόταν στο -3,8% του ΑΕΠ το 2016) και του εμπορικού ισοζυγίου (-9,0% του ΑΕΠ το 2016).»

Γιώργος Αλεξάκης

Πηγή: reporter.gr

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου