Εγκρίθηκε από την Επιτροπή του άρθρου 4 παρ. 2 του Νόμου 3345/2005, η 217/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέρου, που αφορούσε την αδελφοποίηση του Δήμου Λέρου, με τον Δήμο Didim της Τουρκίας.

Η αδελφοποίηση θα βοηθήσει σημαντικά το νησί μας στην ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού, την ανάπτυξη της τουριστικής κίνησης από την περιοχή του Didim, την ανταλλαγή σε πολιτιστικό επίπεδο, κοινωνικό και αθλητικό επίπεδο.

Σημαντικότερο όλων, είναι το γεγονός ότι η αδελφοποίηση αυτή θα βοηθήσει στη σύσφιξη και την ανάπτυξη μεταξύ των δυο δήμων, ολοένα και στενότερων δεσμών φιλίας.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ