Με την 111/15.01.2020 απόφαση του δημάρχου Ρόδου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3584/2007 όπως ισχύει, του άρθρου 26 του Ν. 4440/2016 και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 προσελήφθη η κ Μαρία Κυπριώτη του Εμμανουήλ, Δημοσιογράφος, ως Ειδική Συνεργάτης του δημάρχου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Η ως άνω Ειδική Συνεργάτης θα υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του δημάρχου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής.
Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά για θέματα επικοινωνίας και προβολής των δημοτικών δράσεων και θα καλύπτει τις ανάγκες ενημέρωσης των δημοτών για τα ζητήματα που αφορούν το Δήμο και το έργο της Δημοτικής αρχής.
Η απόφαση διορισμού της κ. Κυπριώτη αναρτήθηκε χθες στην Διαύγεια.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ