Τοπικές Ειδήσεις

Ο Γιώργος Γκιόκας προσελήφθη ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Ρόδου

Σε μία ακόμη πρόσληψη ειδικού συμβούλου προέβη ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης. Ειδικότερα, προσελήφθη ο Γεώργιος Γκιόκας του Νικολάου, με εξειδίκευση σε θέματα αγροτικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, ως Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου για την επικουρία του κατά την άσκηση των καθηκόντων του.
Η απόφαση ανέβηκε σήμερα στο Διαύγεια:

Ο Δήμαρχος Ρόδου
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΦΕΚ 143/τ.Α’/28.06.2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4440/2016 σχετικά με τον έλεγχο γνησιότητας δικαιολογητικών.
4. Την ανάγκη πρόσληψης ενός (1) ατόμου, ως Ειδικού Συμβούλου του Δημάρχου ειδικότητας Π.Ε. κατηγορίας, για θέματα αγροτικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης.
5. Τη με αριθμ. πρωτ. 118/2/2571/16.01.2024 δημόσια γνωστοποίηση για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου, η οποία δημοσιεύτηκε στο φύλλο της ημερήσιας τοπικής εφημερίδας «Η Ροδιακή» με ημερομηνία 17-01-2024 και αναρτήθηκε την 16/01/2024 (αριθ. πρωτ. 2/2627/16-01-2024 αποδεικτικό τοιχοκόλλησης) στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος.
6. Τις υποβληθείσες αιτήσεις των ενδιαφερομένων ως και τα δικαιολογητικά έγγραφα.
7. Τον έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών, από τα οποία αποδεικνύεται ότι στο πρόσωπο του Γεώργιου Γκιόκα του Νικολάου συγκεντρώνονται τα απαιτούμενα προσόντα και ιδιότητες, που ο νόμος απαιτεί, όπως αυτά προσδιορίστηκαν από την εν λόγω ανακοίνωση για την παροχή του συγκεκριμένου επιστημονικού έργου.
8. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό έτους 2024 και συγκεκριμένα στους Κ.Α. 00- 6031.0001 και Κ.Α. 00-6053.0001 και της πρόβλεψης ανάλογης πίστωσης στα επόμενα έτη, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 2/4574/23-01-2024 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου.
9. Τις αρμοδιότητες του Δήμου, όπως καταγράφονται στον ΟΕΥ του Δήμου Ρόδου (ΦΕΚ Β’3159/2011) άρθρο 23.
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Προσλαμβάνουμε τον Γεώργιο Γκιόκα του Νικολάου, Πτυχιούχο Α.Ε.Ι με εξειδίκευση σε θέματα αγροτικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, ως Ειδικό Σύμβουλο Δημάρχου για την επικουρία του κατά την άσκηση των καθηκόντων του.
Ο ανωτέρω θα υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Το αντικείμενο των καθηκόντων του, θα είναι η συνεπικουρία στο έργο του Δημάρχου, θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες σχετικά με τη διαχείριση αστικού πρασίνου, περιβαλλοντικά θέματα όπως οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μελέτες ένταξης σε ευρωπαϊκά και εθνικά επενδυτικά προγράμματα της πράσινης ανάπτυξης και σε άλλα ζητήματα μέσα στον κύκλο των γνώσεών του ή της επαγγελματικής του ενασχόλησης.
Για την πρόσληψη θα υπογραφεί ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την οποία θα συναφθεί η εργασιακή σχέση και θα αρχίσει η υποχρέωση για παροχή υπηρεσιών.

Ο Δήμαρχος Ρόδου
Αλέξανδρος Βασίλειος Κολιάδης

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου