Ενώπιον του   Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρόδου προσέφυγε χθες γνωστή ομόρρυθμη εταιρεία της Ρόδου, που διαχειρίζεται μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες μίσθωσης αυτοκινήτων, με μήνυση κατά παντός υπευθύνου του Δήμου Ρόδου, αιρετού ή μη καθώς και αρμοδίου προστηθέντος υπαλλήλου, προϊσταμένου ή υπευθύνου του τμήματος βεβαιώσεων παραβάσεων και του τμήματος εσόδων του Δήμου της Ρόδου και κάθε συνεργού ή συναυτουργού.
Όπως εκθέτει στην μήνυσή της, που θα κριθεί αρμοδίως από την Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου, δραστηριοποιείται στον τομέα του τουρισμού, εδώ και τριάντα σχεδόν χρόνια, προσφέροντας προς ενοικίαση οχήματα, αυτοκίνητα και μοτοποδήλατα, σε τουρίστες που επισκέπτονται το νησί της Ρόδου, κυρίως κατά την καλοκαιρινή περίοδο.
O αριθμός των οχημάτων που προσφέρει η εταιρεία προς ενοικίαση ανέρχεται περίπου στα χίλια πεντακόσια.
Η επιχείρηση, όπως και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις ενοικίασης οχημάτων, προσφέρει σημαντικά στην ανάπτυξη του τουρισμού της Ρόδου και της χώρας, αλλά και στην εθνική οικονομία, με την απασχόληση πολλών εργαζομένων, συνεργείων και επιχειρήσεων ανταλλακτικών αυτοκινήτων, ενώ σήμερα, πολλές από τις επιχειρήσεις αυτές αντιμετωπίζουν, λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, σοβαρά προβλήματα επιβίωσης λόγω και των υπέρογκων λειτουργικών τους εξόδων.
Ωστόσο παρά τα προβλήματα αυτά σε πείσμα των δύσκολων καιρών, η εταιρεία, συνεχίζει την λειτουργία της, έχοντας να αντιμετωπίσει εκτός από την οικονομική κρίση, τον δύσκολο και αθέμιτο ανταγωνισμό των απρόσωπων πολυεθνικών εταιρειών, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό.
Το Νοέμβριο του έτους 2017 της κοινοποιήθηκε Ειδική Πρόσκληση του Δήμου Ρόδου, με την οποία ενημερώθηκε ότι έχουν βεβαιωθεί εις βάρος της οφειλές  προς το Δήμο της  Ρόδου συνολικού ποσού 652.271,82 ευρώ, καλώντας την συγχρόνως να προβεί σε ρύθμιση ή εξόφληση αυτών.
Οι οφειλές που βεβαιώθηκαν στο Α.Φ.Μ. της εταιρείας προέρχονται από πρόστιμα παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, τα οποία, όπως υποστηρίζει, παρανόμως, αυθαιρέτως και καταχρηστικώς βεβαιώθηκαν στην εταιρεία και όχι στον εκάστοτε κάτοχο- οδηγό του κάθε οχήματος, τα στοιχεία των οποίων εμπρόθεσμα, νόμιμα και προσηκόντως απεστάλησαν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ρόδου, ο οποίος όφειλε να προβεί στις προβλεπόμενες από το νόμο ενέργειες, ώστε να καταλογίσει σε κάθε ένα από τους μισθωτές των οχημάτων, τυχόν αναλογούντα πρόστιμα, από βεβαιωθείσες παραβάσεις.
Ειδικότερα, όπως τονίζει, τα επιβαλλόμενα πρόστιμα σε καμία περίπτωση δεν έπρεπε να βεβαιωθούν στην εταιρεία, αλλά αντιθέτως, ο Δήμος Ρόδου, όπως και ο εκάστοτε ΟΤΑ, είχε και έχει την υποχρέωση από το νόμο, εφόσον διαπίστωσε ότι πρόκειται για οχήματα επιχείρησης ενοικιάσεως οχημάτων, να ενημερώσει σχετικά, ώστε να τους κοινοποιήσουν τα στοιχεία των μισθωτών, εις βάρος των οποίων έπρεπε να επιβληθούν τα προβλεπόμενα πρόστιμα.
Εν αντιθέσει, ο Δήμος Ρόδου, όπως επισημαίνει, επέβαλε παρανόμως τα πρόστιμα αυτά στο όνομά της, ζημιώνοντας αυθαίρετα και καταχρηστικά την επιχείρηση, με αποτέλεσμα να καλείται χρόνια μετά να καταβάλει τεράστια ποσά, τα οποία δεν οφείλει, κάτι το οποίο ο Δήμος της Ρόδου, το γνώριζε και το γνωρίζει πολύ καλά.
Παρόλα αυτά, εκπληρώνοντας κάθε νομική της υποχρέωση και έχοντας καλή πιστή ως προς τη συμπεριφορά της διοικήσεως, εξαντλώντας κάθε όριο  καλής συμπεριφοράς και συνεργασίας με το Δήμο, συνέλεξε όλα τα μισθωτήρια συμβόλαια που είχε συνάψει και αφορούν τις κλήσεις προστίμων που αναφέρονται στην ανωτέρω Ειδική Πρόσκληση, και τα υπέβαλε στο Δήμο Ρόδου, ώστε να ελέγξουν αμέσως τα στοιχεία των μισθωτών και να επιβάλουν σε αυτούς τα πρόστιμα, διαγράφοντας ταυτόχρονα όσα βεβαιώθηκαν εις βάρος της εταιρείας.
Ενώ λοιπόν απέστειλε τα μισθωτήρια συμβόλαια που είχε συνάψει με τους συγκεκριμένους πελάτες οι οποίοι ήσαν  αποκλειστικά υπεύθυνοι τόσο για την επιβολή εις βάρος τους, όσο και για την αποπληρωμή των προστίμων αυτών, ως υπαίτιοι των αναφερόμενων παραβάσεων, ο αντίδικος Δήμος, προκειμένου να αποφύγει τον υποχρεωτικό εκ του νόμου καταλογισμό των προστίμων στους υπαιτίους, με διάφορες προφάσεις,  γνωστοποίησε ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στα μισθωτήρια συμβόλαια δήθεν δεν είναι αρκετά για την έκδοση Α.Φ.Μ. από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Ρόδου, ώστε να βεβαιωθούν τα πρόστιμα αυτά στους πραγματικούς παραβάτες.
Η εταιρεία διατείνεται ότι ο Δήμος Ρόδου αποκρύπτοντας κατά τρόπο προκλητικό και αγνοώντας βέβαια ότι σε πολλά από αυτά τα συμβόλαια, που είχαν συναφθεί με Έλληνες υπηκόους, – σε αντίθεση με όσα ψευδώς και παραπλανητικά αναφέρονταν στην επιστολή – αναγράφεται ακόμη και ο Α.Φ.Μ. των μισθωτών ενώ και σε πολλά συμβόλαια αλλοδαπών υπηκόων υπήρχε ο δικός τους ΑΦΜ.
Πέρα όμως από τα οχήματα τα οποία κατά το χρόνο της παράβασης κατείχαν αποδεδειγμένα οι μισθωτές των οχημάτων – πελάτες έχουν υπάρξει και κλήσεις για οχήματα, τα οποία είχε προ πολλών ετών  μεταβιβάσει σε τρίτους, οι οποίοι τα κατείχαν νομίμως και τα κυκλοφορούσαν, με τον αυτό αριθμό κυκλοφορίας, επ΄ονόματί τους πλέον.
Βεβαίως, ενημέρωσε το Δήμο Ρόδου σχετικά με τη μεταβίβαση της κυριότητας των συγκεκριμένων οχημάτων, γνωστοποιώντας τους συγχρόνως και το τιμολόγιο αγοράς, στο οποίο εμφαίνονται τα στοιχεία των κυρίων των οχημάτων, στους οποίους όφειλαν να επιβληθούν τα συγκεκριμένα πρόστιμα, κάτι για το οποίο ο Δήμος της Ρόδου επίσης αδιαφόρησε κατά τρόπο απαράδεκτο.
Η εταιρεία τονίζει ότι η παραπάνω υπαίτια και ζημιογόνος συμπεριφορά των εκπροσώπων και αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου της Ρόδου, εις βάρος της, επέφερε τεράστια οικονομική ζημία αλλά ηθική βλάβη, καθώς όπως είναι σαφές, είχε ως αποτέλεσμα την οικονομική εξόντωση και  εξαθλίωση, την αδυναμία λήψεως  φορολογικής ενημερότητος, την αδυναμία να φανεί συνεπής στις υποχρεώσεις της, στη μείωση της εμπορικής της δυναμικότητας και υπόληψης στην αγορά, τόσο στην τοπική κοινωνία της Ρόδου, όσο και στους διεθνείς εμπορικούς κύκλους.
Ισχυρίζεται ότι οι αρμόδιοι του Δήμου Ρόδου όχι μόνο δεν διέγραψαν  τις παραπάνω οφειλές, τις οποίες είχαν  παράνομα καταλογίσει, αλλά προχώρησαν σε κατάσχεση του ανωτέρω ποσού, εις χείρας της τράπεζας Πειραιώς ως τρίτης.
Με τη συμπεριφορά του αυτή, ο Δήμος Ρόδου, όπως υποστηρίζει, την ανάγκασε εκβιαστικά να υπογράψει σύμβαση διακανονισμού της ανωτέρω οφειλής, ώστε να αρθεί η δέσμευση των λογαριασμών, ήτοι μίας οφειλής για την οποία δεν ευθύνεται η εταιρεία.
Την υπόθεση χειρίζεται ο δικηγόρος κ. Γιώργος Μαυρομάτης.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ