Ειδήσεις

Παρέμβαση της Εισαγγελέως για την έλλειψη προσωπικού στο νοσοκομείο

Τον κώδωνα του κινδύνου για τις συνέπειες στη δημόσια υγεία από τις ελλείψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, κρούει, με επιστολή της προς τα Υπουργεία Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού αλλά και στην Β’ ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, η Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Ρόδου κ. Κυριακή Κλιάμπα.
Στην επιστολή της κ. Εισαγγελέως, που κοινοποιήθηκε στην Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου και στην Ενωση Ιατρών Νοσοκομείου Ρόδου και Κέντρων Υγείας, τίθενται προ των ευθυνών τους, για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, όλοι οι αρμόδιοι φορείς, ενώ καθίσταται σαφές ότι ελλοχεύει ο κίνδυνος, να βρεθούν αντιμέτωποι με ποινικές έρευνες, ιατροί, που με αλτρουισμό και αυταπάρνηση, ασκούν κάτω από αντίξοες συνθήκες, τα καθήκοντα τους.
Στην επιστολή της κ. Εισαγγελέως, αναφέρονται συγκεκριμένα τα εξής:
«Θέμα:   «Ελλειψη   ιατρικού   και νοσηλευτικού  προσωπικού   στο  Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου»
Με το από 25.02.2006 υπόμνημα του Επιστημονικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Ρ., το οποίο απευθυνόταν προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου και κοινοποιήθηκε και στην Β’ΥΠΕ και σε Εμάς, με το από 15.03.2006 υπόμνημα της Ενωσης Ιατρών Νοσοκομείου Ρόδου και Κέντρων Υγείας, αλλά και κατόπιν προφορικής μας ενημέρωσης μας κατέστησαν γνωστά τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Νοσοκομείο της Ρόδου.
Όπως ειδικότερα εκτίθεται στα ανωτέρω υπομνήματα, το εν λόγω Νοσοκομείο είναι η μοναδική δημόσια νοσηλευτική μονάδα τριτοβάθμιας περίθαλψης που εξυπηρετεί όχι μόνον τους κατοίκους του, πoυ ανέρχονται σε 120.000 περίπου, άλλα και όλους αυτούς των γειτονικών νησιών.
Επιπλέον, κατά την τουριστική περίοδο, ήτοι κατά τους μήνες Απρίλιο έως τουλάχιστον Οκτώβριο εκάστου έτους, που ο αριθμός των τουριστών τόσο στο νησί της Ρόδου όσο και στα υπόλοιπα νησιά της Δωδεκανήσου, μπορεί να ξεπεράσει τα 4 εκατομμύρια, ο αριθμός των περιστατικών περίθαλψης είτε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών είτε στα κατά περίπτωση Τμήματα, και ο αριθμός εισαγωγής ασθενών είναι αντιληπτό ότι αυξάνεται δραματικά.
Αυτοί δε τις περισσότερες φορές προσφεύγουν στις Πρεσβείες ή τα Προξενικά Γραφεία των χωρών τους, προκειμένου να λάβουν γνώση όλων των ενεργειών του ιατρικού προσωπικού, με σκοπό να διεκδικήσουν αποζημιώσεις από το Ελληνικά Κράτος και δη από το Νοσοκομείο.
Επιπλέον, το τελευταίο τουλάχιστον έτος έχει αυξηθεί ο αριθμός των περιστατικών λόγω της αθρόας εισέλευσης προσφύγων στη Δωδεκάνησο. Αυτά (μοναδικό νοσηλευτικό ίδρυμα, μεγάλος αριθμών ασθενών από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου, αύξηση των περιστατικών και νοσηλειών λόγω του τουρισμού και του προσφυγικού ζητήματος) σε συνδυασμό με την τεράστια έλλειψη του ιατρικού προσωπικού, όπως αναλυτικά εκτίθεται στα ανωτέρω υπομνήματα, καθιστούν αδύνατη αφενός την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου, αφετέρου την ορθή εκτέλεση ίων καθηκόντων εκ μέρους των ιατρών και των νοσηλευτών.
Ειδικότερα, ενδεικτικά αναφέρεται ότι στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, που συνίσταται σε Χειρουργικά και Παθολογικό, όπου, ως γνωστόν, προσέρχεται η πλειονότητα των ασθενών κάθε είδους (τοπικοί, τουρίστες, πρόσφυγες) καταγράφονται 40 χιλιάδες ασθενείς που αντιστοιχούν σε 150 περίπου ημερησίως. Στο τμήμα αυτό, λοιπόν, υπηρετούν ΜΟΝΟ δύο παθολόγοι, εκ τον οποίων ο ένας επικουρικός, ένας χειρουργός και δυο ορθοπεδικοί (μολονότι ο αριθμός τον τροχαίων κατά την τουριστική περίοδο αυξάνεται κατά χιλιάδες σε σχέση με την υπόλοιπη, όπως γνωρίζουμε εξ ιδίας αντίληψης από τον χειρισμό των σχετικών υποθέσεων), ενώ οι υπηρετούντες ως ειδικευόμενοι σήμερα είναι μόλις 23, κατανεμημένοι κυρίως στη Γενική Ιατρική, Παιδιατρική και Νεφρολογία.
Περαιτέρω,    όπως    εκτίθεται    αναλυτικά    στα    σχετικά υπομνήματα υπάρχει σοβαρότατο ζήτημα στο θέμα των εφημερίων, καθόσον οι ίδιοι ιατροί δεν υπερβαίνουν απλά τον αριθμό των εφημέριων που αντιστοιχούν στον καθένα κατά μήνα, αλλά υπερβάλουν των δυνάμεων και δυνατοτήτων τους, με κίνδυνο ιατρικού λάθους (γνωμάτευσης, αντιμετώπισης κλπ) είτε λόγω της κόπωσης είτε λόγω της μη ορθής διάγνωσης λόγω έλλειψης συγκεκριμένης ειδικότητας. Στο σοβαρότατο αυτό ζήτημα προστίθεται και το πρόβλημα της έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού, όπως εκτίθεται αναλυτικά στα συγκεκριμένα υπομνήματα. Πέραν, όμως, των εν λόγω εγγράφων αφορμή για την αποστολή του παρόντος αποτέλεσε και ο μεγάλος αριθμός γραπτών και προφορικών καταγγελιών προς εμάς, αναφορικά με τη λειτουργία του Νοσοκομείου, από απλούς πολίτες της Ρόδου και των λοιπών νησιών της Δωδεκανήσου, με σκοπό τη διερεύνηση τέλεσης ποινικών αδικημάτων.
Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτά ότι με βάση τα παραπάνω δεδομένα είναι ορατός ο κίνδυνος ποινικής διερεύνησης ενδεχόμενης τέλεσης ποινικών αδικημάτων, σε περίπτωση δε διατήρησης της υπάρχουσας κατάστασης ο κίνδυνος αυτός είναι έτι ορατότερος. Και ναι μεν το υπάρχον ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό υπερβάλει των δυνάμεων του, επιδεικνύοντας αλτρουισμό και αυταπάρνηση, υπηρετώντας αγόγγυστα, ταπεινά και με ζήλο για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, ως το υπέρτατο αγαθό του κάθε ανθρώπου, παρά ταύτα, ως δέσμιοι της τραγικής κατάστασης, είναι σφόδρα πιθανό να καταστούν υπόλογοι για τα ανωτέρω ψυχικά αγαθά, αγγίζοντας τα όριο της απόδοσης σε αυτούς πειθαρχικών αλλά κυρίως ποινικών ευθυνών.
Επειδή, κατά συνέπεια, υφίσταται σοβαρότατος κίνδυνος για τη δημόσια υγεία.
Επειδή τα Δωδεκάνησα αποτελούν προπύργιο του Ελληνικού τουρισμού και πυλώνα της Ελληνικής Οικονομίας, διανύουμε δε περίοδο που αυτά αποτελούν βασικά στοιχεία τόσο για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας όσο και τη διατήρηση της παράδοσης μας ως χώρα φιλόξενη.
Θέτουμε τα παραπάνω υπόψη σας και παρακαλούμε, λόγω της σοβαρότητας και αμεσότητας του θέματος για τις ενέργειες σας, ως οι πλέον αρμόδιοι για θέματα διοικητικής φύσεως και επίλυσης τέτοιου είδους προβλημάτων.
Με τιμή
Η προϊστάμενη της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Ρόδου
Κυριακή Κλιάμπα
Εισαγγελέας Πρωτοδικών».

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου