Κοινοποιήθηκε προς την Δημοτική Κοινότητα Ρόδου για συζήτηση και έγκριση, η πρόταση του τμήματος Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών σχετικά με τον «Καθορισμό χώρων στάθμευσης, i. Γενικής Χρήσεως για την εξυπηρέτηση φορ/σεων σε επιχειρήσεις, καταστήματα κλπ, ii. Στάσεις Τουριστικών Λεωφορείων, iii. ΑμεΑ στο κέντρο της πόλης, ιν. Μοτοποδηλάτων, ν. Υπηρεσιακού οχήματος Τουριστικής Αστυνομίας στο κέντρο πόλεως Ρόδου».
Όπως έγραψε η «δημοκρατική», η εισήγηση παρουσιάστηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις αρχές Μαρτίου στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου Ρόδου με την παρουσία εκπροσώπων των συγκοινωνιακών φορέων της Ρόδου, στο πλαίσιο της διαβούλευσης που ξεκίνησε η δημοτική αρχή ενόψει της έναρξης της νέας τουριστικής σεζόν.
Το σχέδιο για τον καθορισμό των χώρων στάθμευσης που δημοσιεύει σήμερα η «δημοκρατική» θα συζητηθεί στη συνεδρίαση της Δ.Κ. Ρόδου την επόμενη Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018, κατόπιν θα έρθει προς συζήτηση στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και ακολούθως, στο Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου, προς έγκριση.
Σύμφωνα με την εισήγηση: Η αρμόδια υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα καθορισμού χώρων στάθμευσης για την εξυπηρέτηση φορτοεκφορτώσεων – τροφοδοσίας καταστημάτων, τον καθορισμό θέσεων στάσης τουριστικών λεωφορείων κατά την θερινή περίοδο καθώς και τον καθορισμό στάθμευσης μοτοποδηλάτων και ΑμεΑ, προέβη στη σύνταξη της κυκλοφοριακής μελέτης του θέματος. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Δ.Κ. Ρόδου κ. Μιλτιάδης Παγκάς: «Με αυτή την πρόταση θα λυθούν τα προβλήματα που ταλαιπωρούν εδώ και χρόνια το κέντρο της πόλης, λόγω του κυκλοφοριακού».
Καθορισμός χώρων στάθμευσης
i. Γενικής Χρήσεως για την εξυπηρέτηση φορτ/σεων και τροφοδοσίας καταστημάτων
Με την παρούσα χωροθετούνται χώροι φορτοεκφορτώσεων στο κέντρο πόλεως Ρόδου για τη διευκόλυνση φορτοεκφορτώσεων και τροφοδοσίας των καταστημάτων με συγκεκριμένο ωράριο το οποίο ορίζεται από 07:00 έως 10:00 και από 15:00 έως 17:00. Πέραν του ωραρίου παραχώρησης οι θέσεις αυτές θα λειτουργούν ως θέσεις στάθμευσης οχημάτων (ελεύθερες ή ελεγχόμενες ανάλογα με την ισχύουσα κανονιστική απόφαση για κάθε οδό). Το ωράριο αυτό μπορεί να επανακαθορίζεται με απόφαση του δημάρχου.
Οι θέσεις αυτές είναι:
• Οδός Αλεξάνδρου Διάκου αριθμός 9
• Οδός Σοφοκλή Βενιζέλου αριθμό 13
• Οδός Αμερικής αριθμός 16 και αριθμός 50
• Οδός Γρηγορίου Λαμπράκη αριθμός 28
• Οδός Εθελοντών Δωδεκανησίων 1
• Οδός 25ης Μαρτίου αριθμός 17
• Οδός 28ης Οκτωβρίου αριθμός 42 και αριθμός 51 (κοινές θέσεις για την εξυπηρέτηση τουριστικών λεωφορείων) 4
• Οδός Γ. Παπανικολάου αριθμός 9
• Όσες προσωπικές θέσεις (επιχειρήσεων – καταστημάτων κλπ) έχουν παραχωρηθεί με προγενέστερη διαδικασία, με την έναρξη ισχύος του παρόντος παύουν να ισχύουν και η
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών θα προβεί άμεσα στην κατάργησή τους.
• Επιτρέπεται η χρήση γερανού για την απομάκρυνση παρανόμως σταθμευμένων οχημάτων στην πόλη καθώς και χρήση μηχανισμών ακινητοποίησης οχημάτων σε παράνομα σταθμευμένα οχήματα.
Για την εφαρμογή των ανωτέρων με την παρούσα μελέτη προβλέπεται σε κάθε χωροθετημένη θέση η τοποθέτηση Ρυθμιστικής Πινακίδας Ρ-39 και Πρ-3β σε συνδυασμό με πληροφοριακή πρόσθετη πινακίδα όπου θα αναγράφεται αναλυτικά το ωράριο απαγόρευσης στάθμευσης οχημάτων Ι.Χ. από 07:00 έως 10:00 και από 15:00 έως 17:00 πλην οχημάτων Τροφοδοσίας
Οι μέγιστες διαστάσεις της πρόσθετης πινακίδας θα είναι: 0,40 Χ 0,27 με μέγιστο ύψος γραμματοσειράς 3 εκατοστά.

ii. Στάσεις Τουριστικών Λεωφορείων
Με την παρούσα χωροθετούνται χώροι στάσεων τουριστικών λεωφορείων στο κέντρο της πόλεως Ρόδου για την εξυπηρέτηση των τουριστών καθ όλο το 24ωρο από 1η Μαρτίου έως και 15 Νοεμβρίου κάθε έτους. Πέραν της περιόδου αυτής οι θέσεις αυτές θα λειτουργούν ως θέσεις στάθμευσης οχημάτων (ελεύθερες ή ελεγχόμενες ανάλογα με την ισχύουσα κανονιστική απόφαση για κάθε οδό).
Η περίοδος αυτή μπορεί να επανακαθορίζεται με απόφαση του δημάρχου.
Οι θέσεις αυτές είναι:
• Οδός Αθανασιάδη έμπροσθεν ξενοδοχείου Horizon Hotel (2 θέσεις)
• Πλατεία Αρχιεπισκόπου Χρύσανθου έμπροσθεν ξενοδοχείου blue sky (1 θέση)
• Οδός 7ης Μαρτίου
Μία θέση στον αριθμό 2 (έμπροσθεν κτιρίου Αποκεντρωμένης Διοίκησης)
Μία θέση στην δυτική όψη του Ευαγγελισμού
Δύο θέσεις παράπλευρα της νησίδας που βρίσκεται δίπλα από το Εθνικό θέατρο. 4.
• Οδός Κω, μεταξύ ξενοδοχείων Mediterranean Και Ιβίσκος έναντι 4
• Οδός Καλύμνου δύο θέσεις 4
• Οδός 28ης Οκτωβρίου αριθμός 42 και αριθμός 51 (κοινές θέσεις για την εξυπηρέτηση φορτ/σεων σε επιχειρήσεις , καταστήματα κ.λ.π.)
Για την εφαρμογή των ανωτέρων με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η τοποθέτηση ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-70 (TOUR) σε συνδυασμό με πληροφοριακή πινακίδα όπου θα αναγράφεται η χρονική περίοδος της παραχώρησης σε κάθε θέση από 1η Μαρτίου έως 15 Νοεμβρίου
Οι μέγιστες διαστάσεις της πρόσθετης πινακίδας θα είναι: 0,40 Χ 0,27 με μέγιστο ύψος γραμματοσειράς 3 εκατοστά.
Όσες θέσεις έχουν παραχωρηθεί με προγενέστερες αποφάσεις παύουν να ισχύουν με την εφαρμογή της παρούσας Κανονιστικής Απόφασης

iii. ΑΜΕΑ στο κέντρο της πόλης της Ρόδου
Με την παρούσα χωροθετούνται νέες θέσεις γενικής χρήσεως ΑμεΑ στο κέντρο της πόλεως Ρόδου .
Οι θέσεις αυτές είναι:
• Οδός Αλ. Διάκου αριθμός 7
• Οδός Αμερικής αριθμός 19
Σημειώνεται ότι οι ήδη υπάρχουσες θέσεις γενικής χρήσεως ΑμεΑ που έχουν χωροθετηθεί με προγενέστερες αποφάσεις παραμένουν σε ισχύ πλην της οδού Αβέρωφ όπου καταργούνται οι υπάρχουσες και καθορίζεται μία στη συμβολή της οδού Αβέρωφ με τον πεζόδρομο επί της οδού Καρπάθου.
Για την εφαρμογή της ανωτέρω ρύθμισης θα τοποθετηθούν Πληροφοριακές Πινακίδες Ρ-71στις αναφερόμενες θέσεις.

iv. Στάθμευση για μοτοποδήλατα
Με την παρούσα χωροθετούνται νέες θέσεις στάθμευσης Μοτοποδηλάτων στο κέντρο της πόλεως Ρόδου .
Οι θέσεις αυτές είναι:
• Οδός Γ. Αβέρωφ, στην συμβολή της με τον πεζόδρομο της οδού Καρπάθου
• Οδός Γ. Γρίβα αριθμός 28
• Οδός Εθν. Μακαρίου αριθμός 1
• Οδός Ι. Δραγούμη αριθμός 14-16
• Οδός Νικ. Μανδηλαρά αριθμός 42-44
• Οδός 7ης Μαρτίου αριθμός 2 και αριθμός 8
• Οδός 28ης Οκτωβρίου αριθμός 22
Σημειώνεται ότι οι ήδη υπάρχουσες θέσεις που έχουν χωροθετηθεί με προγενέστερες αποφάσεις παραμένουν σε ισχύ.
Με την παρούσα κανονιστική απόφαση επικαιροποιείται η χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης ΜΟΤΟ επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου από τη συμβολή της με την Πλατεία Κύπρου έως τους Φωτεινούς σηματοδότες (Εθνάρχου Μακαρίου και Αμερικής) στην αριστερή πλευρά του οδοστρώματος με την αυτή κατεύθυνση.
Με την παρούσα απαγορεύεται η στάση – στάθμευση μοτοποδηλάτων σε θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης.
Για την εφαρμογή της ρύθμισης αυτής στις αναφερόμενες θέσεις θα τοποθετηθούν Πληροφοριακές Πινακίδες Πρ -16δ

ν. Υπηρεσιακού οχήματος Τουριστικής Αστυνομίας
Με την παρούσα χωροθετείται θέση στάθμευσης επί της οδού Παπάγου, έναντι της συμβολής της με τον πεζόδρομο της οδού Καρπάθου για την εξυπηρέτηση Υ.Ο. της Τουριστική Αστυνομίας.
Για την εφαρμογή της παρούσας ρύθμισης προβλέπεται η τοποθέτηση πινακίδας Ρ-40 με πρόσθετη πληροφοριακή πινακίδα όπου θα αναγράφεται «Εξαιρούνται Υ.Ο. Τουριστικής Αστυνομίας» .

Εξαιρούνται Υ.Ο. Τουριστικής Αστυνομίας
Οι μέγιστες διαστάσεις της πρόσθετης πινακίδας θα είναι: 0,40 Χ 0,15 με μέγιστο ύψος γραμματοσειράς 3 εκατοστά.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ