«Επικεντρώνουμε όλες μας τις δυνάμεις και τους διαθέσιμους πόρους, ώστε οι μικροί νησιωτικοί και ορεινοί Δήμοι να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις ανάγκες των πολιτών»

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής Δημήτρης Γάκης, με αφορμή την απόφαση για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση 88 μικρών ορεινών και νησιωτικών δήμων της χώρας, για το 2018, με συνολικό ποσό ύψους 20,597 εκατομμυρίων ευρώ, που εξήγγειλε σήμερα από την Καλαμπάκα ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης, δήλωσε:

«Η συνέπεια με την οποία η Κυβέρνηση αντιμετωπίζει τα μικρά νησιά και τους ορεινούς Δήμους, προκειμένου να καλύψουν λειτουργικές δαπάνες, ή επενδυτικές τους δραστηριότητες και έργα, αποτελεί σημείο αναφοράς στον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να σχεδιάζουμε την πολιτική μας για την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στο σύνολο της χώρας. Η ιεράρχηση των στόχων, η κατάλληλη κατανομή της ενίσχυσης που δίνεται στους ΟΤΑ βάσει γεωμορφολογικών και δημογραφικών χαρακτηριστικών, που γίνεται για δεύτερο διαδοχικό έτος, αποτελεί σημαντική προτεραιότητα στον αναπτυξιακό σχεδιασμό μας για τις Περιφέρειες. Στο παραπάνω πλαίσιο, θα συνεχίζουμε ως Επιτροπή Περιφερειών να στηρίζουμε δράσεις που βοηθούν τους δήμους να συνεχίζουν να παίζουν το σημαντικό τους ρόλο για ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή στις πιο ευαίσθητες περιοχές της χώρας, όπως είναι οι ορεινές και νησιωτικές περιοχές, καθώς και πρωτοβουλίες για τη θεσμική αναβάθμιση του πλαισίου λειτουργίας των ΟΤΑ. Δίνοντας έμφαση στις πολιτικές και τα εργαλεία που θα κινητοποιήσουν στο μέγιστο τις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες.»

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ