«Δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη, χωρίς συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού στη διαχείριση του ΕΣΠΑ 2014 – 2020», τόνισε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης, μιλώντας στις εργασίες της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ.

«Εθνικός στόχος για την Ελλάδα», είπε, είναι «η επιτυχής υλοποίηση των προγραμμάτων και των δράσεων που συμπεριλαμβάνονται στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020».

Η ΚΕΔΕ ζητεί, ανάφερε , «να οριστεί άμεσα Φορέας Υλοποίησης Έργων στην Αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού. Ο Φορέας αυτός θα είναι δικαιούχος υλοποίησης ″κοινωνικών δράσεων″».

Επίσης, να υπάρξει άμεση ένταξη του έργου υλοποίησης της κατάρτισης του στελεχιακού δυναμικού των δήμων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ″Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα″ και «ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των μικρών δήμων για τη συμμετοχή τους στο ΕΣΠΑ».

Μάλιστα, επισήμανε ότι «18 μήνες μετά την έγκρισή του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 για την Ελλάδα και 11 μήνες μετά την έγκριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, το πρόγραμμα δεν έχει ξεκινήσει. Βρίσκεται, τόνισε, ακόμη σε φάση σχεδιασμού ή οργάνωσης των διαδικασιών υλοποίησης, κι αυτό είναι επιζήμιο για την προσπάθεια της χώρας να χρηματοδοτήσει αναπτυξιακές δράσεις».

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ