Τo πρώτο κατάστημά της στα Δωδεκάνησα θα λειτουργήσει στη Ρόδο και συγκεκριμένα στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 11, στις εγκαταστάσεις της πρώην Aspis η Παγκρήτρια Συνεταιριστική Τράπεζα.
Ήδη σύμφωνα με τις πληροφορίες η τράπεζα έχει μισθώσει το ακίνητο από την εταιρεία “Κτίριο ΑΕ” ιδιοκτησίας του γνωστού κτηματομεσίτη κ. Τάσου Ατσίδη και οι εργασίες σ΄ αυτό θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο μετά την εκπόνηση σχετικής μελέτης.
Η έναρξη λειτουργίας του πρώτου καταστήματος της τράπεζας τοποθετείται χρονικά στο διάστημα Δεκεμβρίου 2019 – Ιανουαρίου 2020.
Η Τράπεζα ιδρύθηκε το 1993. Είναι η μεγαλύτερη Συνεταιριστική Τράπεζα στην Ελλάδα με έδρα την Κρήτη και άδεια λειτουργίας σε όλη την Ελληνική Επικράτεια. Διαθέτει δίκτυο 54 συνολικά καταστημάτων εκ των οποίων τα 47 στην Κρήτη.
Οι τοπικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τους βασικούς πελάτες της Τράπεζας καθώς έχουν απορροφήσει το 90% του συνόλου των δανείων που η Τράπεζα έχει χορηγήσει. Το υπόλοιπο χαρτοφυλάκιο χρηματοδοτήσεων διανέμεται μεταξύ στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων.
Οι βασικοί κλάδοι που η Τράπεζα χρηματοδοτεί είναι το εμπόριο, ο τουρισμός, η βιομηχανία, η βιοτεχνία και οι κατασκευές.
Η Παγκρήτια Τράπεζα μετά από 24 χρόνια λειτουργίας ξεκινά μια νέα δυναμική πορεία, με στόχο τη μετεξέλιξή της σ΄ ένα σύγχρονο λειτουργικό και με αναπτυξιακή προοπτική πιστωτικό ίδρυμα.
Έχει τεθεί σε εφαρμογή ένα φιλόδοξο, αλλά εφικτό, επιχειρηματικό σχέδιο που προβλέπει, μεταξύ άλλων, σημαντική αύξηση της κερδοφορίας στα επόμενα χρόνια, αύξηση των καταθέσεων και εξυγίανση του χαρτοφυλακίου με δραστική μείωση των NPLs, με σκοπό την απελευθέρωση πόρων που θα διοχετευθούν στην πραγματική οικονομία.
Η Παγκρήτια Τράπεζα υλοποιεί σημαντικά έργα εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης επενδύοντας σε τεχνολογικό εξοπλισμό, σε συστήματα και εφαρμογές, ενώ αναμορφώνει την οργανωτική της δομή σύμφωνα με τις αρχές της σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης.
Ταυτόχρονα διευρύνει και βελτιώνει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της προσαρμόζοντάς τα στις ανάγκες των πελατών της, όπως αυτές διαμορφώνονται από τις απαιτήσεις της αγοράς.
Στο πλαίσιο αυτό δημιουργεί διεύθυνση διαχείρισης διαθεσίμων (Treasury), νέα πλατφόρμα ηλεκτρονικής τραπεζικής ebanking και mobile banking, νέα ιστοσελίδα και εξελιγμένα πελατοκεντρικά συστήματα.
Στα σημαντικά γεγονότα της τράπεζας ήταν η λήψη πιστοληπτικής αξιολόγησης (rating) από το διεθνή Οίκο αξιολόγησης Moody’s. Η Τράπεζα αξιολογήθηκε με Caa2 – όπως δηλαδή και οι συστημικές τράπεζες – με προοπτικές σταθερές. Το Μάρτιο του 2019 ο διεθνής οίκος αναβάθμισε τις προοπτικές της Τράπεζας, από σταθερές σε θετικές.
Προκειμένου να στηρίξει την ανάπτυξη της οικονομίας του τόπου, η Τράπεζα έχει δημιουργήσει το πρόγραμμα “Παγκρήτια Επιχειρηματικότητα” που προσφέρει στους σύγχρονους επιχειρηματίες χρηματοδοτικές λύσεις και υπηρεσίες για τη βελτίωση της ρευστότητάς τους και για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεών τους.
Στο πλαίσιο αυτό συνεχίζει την επιτυχημένη συνεργασία της με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, αξιοποιώντας παράλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία μέσα από Εθνικούς πόρους, όπως το ΕΣΠΑ και ο Αναπτυξιακός Νόμος.
Σημειώνεται ότι στρατηγικός επενδυτής στην τράπεζα είναι η Lyktos Participations A.E.
Η Lyktos Participations είναι Εταιρία Αποκλειστικού Σκοπού και πρόεδρος αυτής είναι ο κ. Μιχάλης Σάλλας.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ