H Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών ιδρύθηκε το 1987 και είναι εγκατεστημένη στο νησί της Ρόδου. Απαρτίζεται από τρία Τμήματα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών. Οι σπουδές, οι επιστημονικές και ερευνητικές πράξεις, οι κοινωνικές και πολιτισμικές δράσεις των τριών Τμημάτων της Σχολής διαμορφώνουν μία σύγχρονη αντίληψη τόσο για τον ρόλο των Ανθρωπιστικών Επιστημών όσο και του Πανεπιστημίου στον σύγχρονο κόσμο.
Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών ως ένα άλλο σταυροδρόμι ιδεών και μορφών ζωής προσφέρει ένα εκτεταμένο δίκτυο έρευνας με 11 μεταπτυχιακά προγράμματα και 19 ερευνητικά εργαστήρια, 70 περίπου διδάσκοντες και διδάσκουσες και 6.000 περίπου απόφοιτους και απόφοιτες από τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών και 2.000 απόφοιτους και απόφοιτες από τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών μέχρι σήμερα, που διαμορφώνουν ένα πληθυσμό δυναμικό με πολλαπλές συνέργειες με την ελληνική και διεθνή επιστημονική κοινότητα και την τοπική κοινωνία, αναδεικνύοντας τη νησιωτικότητα – συνοριακότητα σε μοχλό ανάπτυξης και στηρίζοντας τη φιλοσοφία ενός ανοιχτού, καινοτόμου Πανεπιστημίου.
Ο Κοσμήτορας, κ. Ιωάννης Σεϊμένης, μιλάει σήμερα στην «δ» για τις εξελίξεις στον χώρο της Παιδείας και για τα θέματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

• Κύριε Σεϊμένη θα ήθελα να ξεκινήσουμε από τις πιο πρόσφατες εξελίξεις με αφορμή και το ψήφισμα που εξέδωσε η Κοσμητεία της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου εκφράζοντας την έντονη ανησυχία της για την προσπάθεια που επιχειρείται σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων -και έμμεσα των τίτλων σπουδών- των αποφοίτων ιδιωτικών κολλεγίων για διορισμό στη δημόσια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και συνεπώς επαγγελματικής και ακαδημαϊκής εξίσωσής τους με αυτά των Πανεπιστημιακών Τμημάτων.
Το ψήφισμα της Κοσμητείας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προέκυψε έπειτα από μία αρχική ανακοίνωση της Συνόδου των Προέδρων και των Κοσμητόρων όλων των Παιδαγωγικών Τμημάτων της χώρας (28 συνολικά σε αριθμό). Εκεί εκφράζεται η αντίθεση στην νομοθετική αυτή διάταξη κι έπειτα από σχετικό ψήφισμα – απόφαση του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού της Σχολής μας. Επακόλουθο και συνέχεια αυτών των ενεργειών θα είναι μια συνάντηση που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα στην Αθήνα με σκοπό την αντιμετώπιση των θεμάτων που προκύπτουν από την δυνατότητα αποφοίτων Κολλεγίων που δεν έχουν την ακαδημαϊκή αναγνώριση στην χώρα μας, να έχουν ισότιμα επαγγελματικά δικαιώματα με τα πανεπιστημιακά τμήματα –γεγονός που θα δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στα Παιδαγωγικά Τμήματα όλης της χώρας.
• Όταν λέτε ότι θα δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στα Παιδαγωγικά Τμήματα όλης της χώρας, σε τι συνίσταται αυτό, πρακτικά;
Κοιτάξτε, θα δίδεται η δυνατότητα σε κάποιον που έχει εγγραφεί σε ένα Κολλέγιο το οποίο δεν έχει ακαδημαϊκή αναγνώριση στην χώρα μας, να υποβάλει τα χαρτιά του για διορισμό στο δημόσιο (κυρίως στα Παιδαγωγικά Τμήματα). Αυτό σημαίνει ότι πέραν ότι δεν υπάρχει ο απαραίτητος έλεγχος και η πιστοποίηση των σπουδών στα συγκεκριμένα Κολλέγια, δημιουργείται σοβαρό ζήτημα στα Παιδαγωγικά Τμήματα όπου θα έχουμε έναν πολύ μεγάλο αριθμό υποψηφίων με προσόντα τα οποία δεν έχουν πιστοποιηθεί στην Ελλάδα. Εάν τυχόν στην υφιστάμενη διαδικασία υπάρξουν διορισμοί ατόμων που δεν είναι πτυχιούχοι παιδαγωγικών πανεπιστημιακών τμημάτων, είναι προφανές ότι οι απόφοιτοι θα προχωρήσουν σε νομικές κινήσεις προς το ΣτΕ ακυρωτικού τύπου –και ειδικά τα Παιδαγωγικά Τμήματα των περιφερειακών πανεπιστημίων. Ορισμένες Σύγκλητοι έχουν ήδη τοποθετηθεί υπέρ της νομικής διεκδίκησης για την ακύρωση αυτής της διαδικασίας. Αυτό ζητάμε και από την δική μας Σύγκλητο.
• Να περάσουμε στα του Πανεπιστημίου Αιγαίου και να μας μιλήσετε για τα προβλήματά σας.
Το πρώτο θέμα είναι η υποχρηματοδότηση τα τελευταία χρόνια –και λόγω της οικονομικής κρίσης, με ό,τι αυτό σημαίνει και σε επίπεδο εξοπλισμού, κτηρίων και σε επίπεδο προσωπικού. Υπάρχουν τμήματα που έχουν πολύ μικρό αριθμό μελών και γενικότερα έχουμε το ζήτημα της δημιουργίας πάρα πολλών νέων τμημάτων που προέκυψαν από την περσινή κίνηση του πρώην υπουργού Παιδείας κ. Γαβρόγλου, με την ένταξη όλων των ΤΕΙ μέσα στα Πανεπιστήμια. Στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου δεν είχαμε αυτό το πρόβλημα. Όμως, είναι ένα Πανεπιστήμιο που έχει πολύ σοβαρές ειδικές συνθήκες, διότι βρίσκεται σε έξι νησιά όπου απαιτούνται υποδομές, όπως ένα Πανεπιστήμιο. Δεν μπορούμε σε κάποιο νησί να μην έχουμε βιβλιοθήκη, να μην υπάρχουν υποδομές για τους φοιτητές όπως εστίες και εστιατόρια, αίθουσες διδασκαλίας για τα μαθήματα.
• Έχει δηλαδή, πολύ-νησιωτικό χαρακτήρα! Ποια είναι αυτά τα νησιά;
Η Λήμνος, η Λέσβος, η Χίος, η Σύρος, η Ρόδος, και η Σάμος. Ναι, έχει πολύ-νησιωτικό χαρακτήρα αλλά υπάρχει και το Ιόνιο. Απλώς εμείς εδώ, είμαστε σε περιοχή όπου η επικοινωνία και η ενδο-συγκοινωνία δεν είναι εύκολη όπως αλλού.
• Η διασύνδεση του Πανεπιστημίου Αιγαίου ήταν πάντα ένα ζήτημα. Έχει αλλάξει αυτή η ‘σχέση’;
Ήταν πάντα ένα θέμα που απασχολούσε το Πανεπιστήμιο. Και πάντα υπήρξε μια… επιφύλαξη από πλευράς των τοπικών αρχών –παρ’ όλο που θεωρώ ότι ήμασταν πάντα ανοιχτοί προς όλους. Στα τελευταία χρόνια, προσπαθούμε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις της τοπικής κοινωνίας με δράσεις, σεμινάρια ή να δεχόμαστε να γίνονται συναντήσεις και συνέδρια στους δικούς μας χώρους. Βέβαια, τα οικονομικά μας δεν βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση για να κάνουμε περισσότερα. Αρκεί να σας πω ότι ο προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Αιγαίου σήμερα, αρκετά μικρότερος από εκείνον που είχα στην διάθεσή μου, πριν από… 15 χρόνια όταν ήμουν αντι-πρύτανης οικονομικών! Την ίδια ώρα, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μεγαλώνει. Μην ξεχνάμε ότι αυτή την στιγμή –και μιλώντας ειδικά για την Ρόδο- έχουμε ένα σημαντικό αριθμό φοιτητών, καθώς τα τμήματά μας είναι από τα πιο πολυπληθή. Π.χ. στην Μυτιλήνη υπάρχουν έξι τμήματα στο Πανεπιστήμιο, στην Ρόδο έχουμε τρία, αλλά ο φοιτητικός πληθυσμός είναι ίδιος! Και μάλιστα, η Ρόδος, αυτή την στιγμή αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα που ονομάζεται ‘φοιτητική εστία’. Δεν έχουμε καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια (με ευθύνες σε διάφορες πλευρές, θα έλεγα) να φτιάξουμε μια φοιτητική εστία. Μην ξεχνάτε ότι η ζωή στην Ρόδο, μετά την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ κ.λπ. δεν είναι πια προσιτή για τον φοιτητή. Έχουμε παραδείγματα φοιτητών μας, που πηγαίνουν για μεταπτυχιακά στο εξωτερικό και το κόστος ζωής τους, είναι μικρότερο σε κεντρικές πρωτεύουσες της Ευρώπης, από ό,τι στην Ρόδο.
• Πώς είναι τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου; Είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο;
Τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου καθώς και τα πτυχία μας, είναι ε πολύ καλό επίπεδο και αναγνωρισμένα. Έχουμε πολλούς πτυχιούχους οι οποίοι εργάζονται σε σημαντικές θέσεις και στο εξωτερικό από τα Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, διότι τα Παιδαγωγικά έχουν κατεύθυνση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Τώρα έχουμε ένα νέο μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή από το οποίο όσοι αποφοιτήσουν θα κατευθυνθούν στις θέσεις που δημιουργούνται τώρα. Προφανώς και είμαστε ευχαριστημένοι από το επίπεδο τόσο αναγνωρισιμότητας όσο και επιλεξιμότητας των πτυχιούχων μας σε διάφορες θέσεις –μέχρι και καθηγητές.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ