Την 21η Μαρτίου 2019 θα ξεκαθαρίσει ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου η υπόθεση της διάθεσης των εσόδων του πρώην Δήμου Αφάντου από τις εκποιήσεις ακινήτων στα Κολύμπια.
Το Συμβούλιο Εφετών Δωδεκανήσου έχει παραπέμψει με βούλευμά του σε δίκη τον πρώην δήμαρχο Αφάντου κ. Σάββα Διακοσταματίου, 4 πρώην δημοτικούς συμβούλους και μέλη της δημαρχιακής επιτροπής του καποδιστριακού Δήμου αλλά και την πρώην ταμία για απιστία, περί την υπηρεσία από κοινού και κατ’ εξακολούθηση και δη σε βάρος οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας άνω των 150.000 ευρώ.
Όπως έγραψε η “δ”, οι κατηγορούμενοι φέρονται να προκάλεσαν ζηµία ύψους 1.545.733,40 ευρώ στην περιουσία του πρώην Δήµου Αφάντου και συγκεκριµένα να διέθεσαν πόρους από τη νόµιµη εκποίηση ακινήτων του Δήµου στα Κολύµπια για σκοπούς πέραν εκείνων που προβλέπει ο νόµος και οι αποφάσεις του δηµοτικού συµβουλίου µε τις οποίες εγκρίθηκε η δηµοπρασία αλλά και ότι έγινε µη νόµιµη µετάπτωση µέρους των εσόδων αυτών στον ενιαίο Δήµο σε κωδικό.
Σύμφωνα με το Συμβούλιο Εφετών Δωδεκανήσου, στο χρονικό διάστημα από 31-3-2010 έως 31-12-2012, η πρώην ταμίας μετέφερε το υπόλοιπο των 1.545.733,40 ευρώ από τα έκτακτα έσοδα στα τακτικά έσοδα, ώστε να δύναται ο Δήμος Αφάντου απρόσκοπτα να προβαίνει σε πληρωμές λοιπών έργων, εκδίδοντας συνολικά 2.377 χρηματικά εντάλματα πληρωμής εντός του 2010.
Θυμίζουμε ότι ποσό 2.734.951,10 ευρώ από την εκποίηση των ακινήτων δεν διατέθηκε συγκεκριµένα για την εκτέλεση 8 έργων εκ των 12 έργων που προέβλεπαν οι αποφάσεις του δηµοτικού συµβουλίου µε τις οποίες εγκρίθηκαν οι εκποιήσεις αλλά αποφασίστηκε η διάθεση πιστώσεων από τα έκτακτα αυτά έσοδα, για να πληρωθούν χρηµατικά εντάλµατα για άλλες δαπάνες.
Επιπλέον στην απογραφή της περιουσίας του Δήµου Ρόδου, το παραδοθέν διαθέσιµο του πρώην Δήµου Αφάντου στον κωδικό των έκτακτων εσόδων (ειδικευµένων και ανειδίκευτων), ανέρχεται σε 48.491,74 ευρώ, ενώ τα παραδοθέντα τακτικά διαθέσιµα του πρώην Δήµου Αφάντου ανέρχονται στην ανωτέρω απογραφή περιουσίας Δήµου Ρόδου σε 875.205,75 ευρώ, διορθωθέντα εκ των υστέρων µε βάση τη συγκεντρωτική εικόνα εσόδων – δαπανών και την κατάσταση Γενικών Λογαριασµών σε 875.635,18 ευρώ.
Τούτο, σύµφωνα µε το κατηγορητήριο, που είχε σχηματιστεί, είναι αναληθές, καθώς στο ανωτέρω ποσό των 875.635,18 ευρώ θα έπρεπε να αντιστοιχεί το παραδοθέν διαθέσιµο του πρώην Δήµου Αφάντου στον κωδικό των έκτακτων εσόδων (ειδικευµένων και ανειδίκευτων).
Συνεπώς, ενώ στον κωδικό των έκτακτων εσόδων (ειδικευµένων και ανειδίκευτων) έπρεπε να αποµένει αδιάθετο το ποσό των 2.421.368,50 ευρώ, τούτο δεν επετεύχθη, δεδοµένου ότι το εναποµείναν ποσό των 875.635,18 ευρώ καταλείφθηκε στα παραδοθέντα τακτικά διαθέσιµα του πρώην Δήµου Αφάντου.
Τα χρήματα, πλην ενός μικρού μέρους, που διατέθηκε από τον πρώην Δήμο για την εξόφληση δαπανών του, σε εκτέλεση απόφασης που είχε λάβει το δημοτικό συμβούλιο, διατηρούνται ακόμη άθικτα στον Ενιαίο Δήμο.
Αφορµή για την εισαγγελική έρευνα είχε δώσει αναφορά του δηµοτικού συµβούλου της µείζονος µειοψηφίας στο δηµοτικό συµβούλιο Ρόδου κ. Μ. Μαχραµά µε την οποία εκφράζοντο υπόνοιες για διασπάθιση εσόδων του πρώην Δήµου Αφάντου από εκποιήσεις ακινήτων στην περιοχή των Κολυµπίων.
Οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν την κατηγορία, επισημαίνοντας ότι η εγκληματική συμπεριφορά του αδικήματος της απιστίας συνίσταται στην ελάττωση της δημόσιας, δημοτικής ή κοινοτικής περιουσίας.
Επιπλέον όλα τα εντάλματα πληρωμής εγκρίθηκαν από το αρμόδιο τμήμα του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη νομιμότητά τους και κατόπιν πληρώθηκαν.
Τόνισαν ότι καμία απολύτως μείωση της δημοτικής περιουσίας δεν επήλθε, αλλά αντιθέτως ωφέλεια στον πρώην Δήμο Αφάντου δεδομένου ότι πληρώθηκαν υποχρεωτικές-ανελαστικές δαπάνες, όπως μισθοδοσίες, εισφορές σε ταμεία και ασφαλιστικούς οργανισμούς, κρατήσεις υπέρ ΔΟΥ κλπ.
Το ίδιο ισχύει και για τις πληρωμές χρεών προς προμηθευτές και εργολάβους, αρκετές από τις οποίες μάλιστα προέρχονταν από παρελθόντα έτη και για τις οποίες υπήρχαν και αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις. Η πρώην ταμίας, που είναι η μόνη που βρίσκεται αντιμέτωπη, με φύλλο μεταβολών και ελλείψεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου και απειλείται με καταλογισμό «μαμούθ» στο πλαίσιο της ίδιας ποινικής έρευνας κατέστησε σαφές ότι δεν υπήρξε και δεν προκλήθηκε ζημία στον πρώην Δήμο αφού μέρος των συγκεκριμένων εσόδων διατέθηκε με χρηματικά εντάλματα για την αποπληρωμή υποχρεώσεων του Δήμου. Πέραν τούτου αναφέρθηκε στα καθήκοντα που ασκούσε η ίδια σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων αλλά και στον εσωτερικό κανονισμό του πρώην Δήμου και κατέστησε σαφές ότι δεν λειτουργούσε αυτόνομα αλλά κατόπιν εντολών τις οποίες εκτελούσε και αφού είχαν προηγηθεί έλεγχοι από προϊστάμενους της πολιτικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες.
Τόνισε μεταξύ άλλων ότι ως ταμίας εκτέλεσε τα εντάλματα τα οποία είχε εκδώσει η Λογιστική Υπηρεσία του τότε Δήμου Αφάντου, κατόπιν εντολής του υπευθύνου επί των οικονομιών αντιδημάρχου ορισθέντος υπό του δημάρχου.
Ανεξάρτητα όμως από αυτά σε καμία απολύτως περίπτωση δεν έχει ελαττωθεί η περιουσία του Δήμου Αφάντου, αφού τα διατεθέντα για την μισθοδοσία χρηματικά ποσά αποτελούσαν υποχρέωση του Δήμου Αφάντου η οποία και υλοποιήθηκε δια της πληρωμής των χρηματικών ενταλμάτων.
Ως συνήγοροι υπεράσπισής τους παρίστανται οι δικηγόροι κ.κ. Κ. Σαρής, Νίκος Πέρος, Στ. Κιουρτζής, Δήμος Μουτάφης, Κ. Νικολιδάκη και Μ. Σταύρου.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ