Τοπικές Ειδήσεις

Πέντε αιρετοί του Δήμου Ρόδου προσέφυγαν στο ανώτατο ακυρωτικό κατά των αποφάσεων εκπτώσεως τους λόγω οφειλών

• Θα ακολουθήσουν κι άλλοι ενώ θα υποβληθούν και αιτήσεις αναστολής • Ποια είναι τα επιχειρήματα που προβάλλουν

Ενώπιον του Γ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και του Ελληνικού Δημοσίου για την ακύρωση αποφάσεων με τις οποίες κηρύχθηκαν έκπτωτοι λόγω οφειλών προσέφυγαν 5 αιρετοί του Δήμου Ρόδου, μέλη δημοτικών κοινοτήτων.
Πρόκειται εξάλλου να ακολουθήσουν την εβδομάδα που διανύουμε κι άλλες όμοιες προσφυγές.
Πιο συγκεκριμένα, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας προσέφυγαν ήδη οι κ.κ. Βασίλειος Κωστομοίρης (Ψίνθου), Ιωάννης Αυγενικός (Παστίδας), Ιωάννης Πετράς (Πλατανίων), Ιωάννης Χριστοφοράκης (Εμπωνας) και Σ. Καραμαρίας (Πυλώνας).
Με τις προσφυγές τους ζητούν ειδικότερα την ακύρωση των διαπιστωτικών πράξεων αυτοδίκαιης έκπτωσής τους από το αιρετό αξίωμα λόγω οφειλών.
Διατείνονται ότι υπήρξε εσφαλμένη εφαρμογή της εκλογικής νομοθεσίας σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις έκδοσης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ρόδου, της διαπιστωτικής Πράξης αυτοδίκαιης έκπτωσης αιρετού δημοτικού συμβούλου από το αξίωμά του λόγω οφειλών, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4804/2021 αλλά και τη νομολογία του ΣτΕ.
Μάλιστα πρόκειται άμεσα να ακολουθήσει και η υποβολή αιτήσεων αναστολών.
Με την υπ. αριθμ. 22/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου σχετικά με την επικύρωση των αποτελεσμάτων των δημοτικών εκλογών της 8ης και 15ης Οκτωβρίου 2023 στο Δήμο Ρόδου, ανακηρύχθηκαν επιτυχόντες σε συμβούλια δημοτικών κοινοτήτων.
Με τα με αριθμούς Εμπ. Πρωτ. 2/38/28-2-2024 και 2/46/8-3-2024 έγγραφά της, η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου, ενημέρωσε την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ρόδου, κατόπιν αυτεπάγγελτου ελέγχου, ότι είναι οφειλέτης Δήμου Ρόδου και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Ρόδου (ΔΕΥΑΡ), για ποσό που υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ έως την ημέρα εγκατάστασης των νέων δημοτικών αρχών.
Συνεπεία αυτών, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ρόδου, να τους κηρύξει έκπτωτους των αιρετών αξιωμάτων τους.
Τονίζουν στις προσφυγές τους ότι απαραίτητη και αναγκαία νομική, αλλά και λογική, προϋπόθεση προκειμένου να μπορεί να τύχει εφαρμογής η διάταξη περί αυτοδίκαιης έκπτωσης αιρετού από το αξίωμα που κατέχει λόγω οφειλής προς το Δήμο ή τα νομικά του πρόσωπα, αποτελεί η γνώση της οφειλής του υποτιθέμενου οφειλέτη.
Σε διαφορετική περίπτωση, δεν νοείται να θεωρηθεί κάποιος οφειλέτης, αν τελεί εν αγνοία της. Αν αγνοεί παντελώς την ύπαρξη της επικαλούμενης οφειλής του.
Εν προκειμένω, όπως εκθέτουν δεν είχαν καμία απολύτως ενημέρωση ούτε από το Δήμο Ρόδου, ούτε από τη ΔΕΥΑΡ, σχετικά με την ύπαρξη οφειλής τους προς αυτούς, και το πληροφορήθηκαν, το πρώτον, με την έκδοση της απόφασης αυτοδίκαιης έκπτωσής τους από τα αξιώματά τους, όταν τους κοινοποιήθηκαν οι διαπιστωτικές πράξεις.
Μάλιστα προχώρησαν στην εξόφλησή τους ενώ τονίζουν ότι αγνοούσαν το πραγματικό ύψος της οφειλής και ότι ούτε καν στο σώμα των αποφάσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ρόδου, δεν γίνεται καμία αναφορά στο ακριβές ποσό της οφειλής τους. Γενικά και αόριστα γίνεται αναφορά σε οφειλή τους «η οποία υπερβαίνει τα 300 ευρώ έως την ημέρα εγκατάστασης των δημοτικών αρχών», χωρίς καν να αναγράφει το ακριβές ποσό αυτής της οφειλής.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για να θεωρηθεί κάποιος οφειλέτης του Δήμου ή της ΔΕΥΑΡ, θα πρέπει σωρευτικά να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
η ύπαρξη απαιτητής και εισπράξιμης οφειλής, η οποία πρέπει να έχει βεβαιωθεί, κατά το χρόνο της εγκατάστασης, ως έσοδο από τον αρμόδιο ταμία και της οποίας η βεβαίωση πρέπει να του έχει γνωστοποιηθεί νομίμως δια της αποστολής της σχετικής ατομικής ειδοποίησης.
Οι προϋποθέσεις αυτές προκύπτουν ευχερώς, τόσο από την ισχύουσα νομοθεσία, όσο και από την πάγια νομολογία του ΣτΕ.
Προσθέτουν εξάλλου ότι η θέσπιση κωλυμάτων και ασυμβιβάστων περιορίζει την άσκηση του παθητικού εκλογικού δικαιώματος (δικαίωμα του εκλέγεσθαι), επιβάλλεται η στενή ερμηνεία των σχετικών διατάξεων. Τα κωλύματα εκλογιμότητας και τα ασυμβίβαστα αναφέρονται περιοριστικά και συνιστούν μορφή εξαιρετικού δικαίου, ώστε να μην καταλείπεται ευχέρεια στον ερμηνευτή για αναλογική εφαρμογή ή διασταλτική ερμηνεία.
Υπό το πρίσμα των προαναφερθεισών διατάξεων γίνεται, παγίως δεκτό, ότι προς επέλευση του κρίσιμου ασυμβιβάστου, θα πρέπει να έχει συντρέξει όχι μόνον εγγραφή του οφειλέτη στον οικείο βεβαιωτικό κατάλογο (βεβαίωση εν ευρεία εννοία), αλλά και βεβαίωση του εσόδου από τον αρμόδιο ταμία, ο οποίος εκδίδει τη σχετική ατομική ειδοποίηση.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει, αποδεδειγμένως, η ατομική ειδοποίηση να έχει παραληφθεί, από το αιρετό όργανο, πριν από την εγκατάστασή του.
Η πάγια αυτή νομολογιακή προσέγγιση σχετικά με την ερμηνεία των διατάξεων για την αυτοδίκαιη έκπτωση αιρετού από το αξίωμα που κατέχει, δεν τηρήθηκε από τις προσβαλλόμενες αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, η οποία δεν έλαβε υπόψη της ούτε το γεγονός της μη ύπαρξης στο πρόσωπό τους βεβαιωμένης και απαιτητής οφειλής, αλλά ούτε και το γεγονός ότι με κανένα τρόπο δεν είχαν ενημερωθεί για την ύπαρξη αυτής της οφειλής τόσο από το Δήμο όσο και από τη ΔΕΥΑΡ, και για το λόγο αυτό είναι παράνομη και ακυρωτέα.

Τις υποθέσεις χειρίζεται ο δικηγόρος κ. Λάμπρος Πάσχος.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου