Ειδήσεις

Γουρούνες: Απαγορεύεται αλλά… επιτρέπεται η κυκλοφορία τους!

Το υπουργείο Μεταφορών αρχικά απαγόρευσε την κυκλοφορία στις τετράτροχες μοτοσικλέτες και στη συνέχεια την επέτρεψε με… τροπολογία.

Χάος επικρατεί στα νησιά με το καθεστώς που διέπει την κυκλοφορία των τετράχρονων μοτοσικλετών κάτω των 125 κ.εκ. καθώς το υπουργείο Μεταφορών ενώ αρχικά απαγόρευσε την κυκλοφορία τους λίγο καιρό αργότερα με σχετική τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για τον «Κλεισθένη» επιτρέπει την κυκλοφορία τους μετά από σχετική απόφαση που πρέπει να λάβουν οι… Δήμοι!

Σε πολλά νησιά του Αιγαίου αλλά και του Ιονίου οι «γουρούνες» αποτελούν βασικό Μέσο ενοικίασης των τουριστών οι οποίοι προσφεύγουν σε αυτές εξαιτίας του διπλώματος οδήγησης (μοτοποδηλάτου για οχήματα με κινητήρες κάτω από 50 κ.εκ. και αυτοκινήτου για τετράτροχα με κινητήρες από 150 κ.εκ. και άνω) αλλά και της φθηνότερης τιμής.

Παράλληλα η ενοικίαση «γουρούνας» για πολλούς τουρίστες αποτελεί και μέρος της… περιπέτειας που θέλουν να ζήσουν στο νησί που έχουν μεταβεί για τις διακοπές τους.

Ωστόσο η αρχική απαγόρευση Σπίρτζη «ακυρώθηκε» από την μετέπειτα τροπολογία η οποία δίνει τη δυνατότητα στους Δήμους να αποφασίσουν πόσες γουρούνες μπορούν να κυκλοφορούν στα νησιά κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

Στελέχη της αγοράς επισημαίνουν στο Newsauto.gr πως η «μερική απαγόρευση» της κυκλοφορίας των τετράτροχων μοτοσικλετών μικρού κυβισμού το μόνο που έχει προκαλέσει είναι περαιτέρω γραφειοκρατία καθώς οι εταιρείες ενοικιάσεων αναγκάζονται κάθε χρόνο να αποστέλλουν σχετικά αιτήματα στους εκάστοτε Δήμους για να επιτρέψουν την κυκλοφορία των γουρούνων.

Επίσης οι μελέτες που ορίζει η τροπολογία θεωρούνται ότι απλά υπάρχουν στα χαρτιά καθώς κανείς μέχρι σήμερα δεν έχει διαβάσει απολύτως καμία.

Από την άλλη μεριά οι γουρούνες με μεγαλύτερο κυβισμό που κυκλοφορούν κανονικά με δίπλωμα αυτοκινήτου δεν επηρεάζονται από τίποτα εκτός από την ηλικία τους καθώς το όριο για να ενοικιαστούν ανέρχεται στα 7 έτη τη στιγμή που τα αυτοκίνητα κυμαίνονται στα 12 έτη!

Πάντως πάρα πολλές εταιρείες ενοικιάσεων τετράτροχων μοτοσικλετών έχουν πραγματοποιήσει μαζικές πωλήσεις ώστε να ξεφορτωθούν τα παλαιά οχήματά τους ενώ στις μεγάλες γουρούνες επιδιώκουν την αύξηση του ορίου ηλικίας τους καθώς το κόστος τους αγγίζει εκείνο των μικρών αυτοκινήτων.

Τι ορίζει η τροπολογία

Η τροπολογία στο νομοσχέδιο του «Κλεισθένη» όριζε ότι: «Με απόφαση του αρμόδιου δημοτικού συμβουλίου καθορίζεται η κυκλοφοριακή ικανότητα και βατότητα του ασφαλτοστρωμένου οδικού δικτύου, το οποίο θα χρησιμοποιούν οι ελαφριές και βαριές τετράτροχες μοτοσικλέτες, που είναι εξοπλισμένες με κινητήρα εσωτερικής καύσης με κυλινδρισμό έως 125 κυβικά εκατοστά και προσδιορίζεται ο ανώτατος αριθμός των παραπάνω οχημάτων, που μπορούν να κυκλοφορούν. Οι αποφάσεις αυτές επανεξετάζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα που ορίζονται από τους οικείους Δήμους και πάντως δεν μπορούν να είναι μικρότερα των πέντε (5) ετών.

Κατόπιν ο Δήμαρχος μετά την έκδοση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, τάσσει προθεσμία τριών (3) μηνών για την υποβολή αιτήσεων έγκρισης κυκλοφορίας των παραπάνω οχημάτων. Διευκρινίζεται ότι η έγκριση κυκλοφορίας αφορά το δικαίωμα κυκλοφορίας στο ασφαλτοστρωμένο οδικό δίκτυο και σε καμία περίπτωση το δικαίωμα κυριότητας ή κατοχής του οχήματος. Αν ο αριθμός των οχημάτων για την κυκλοφορία των οποίων υποβάλλονται αιτήσεις δεν υπερβαίνει την κυκλοφοριακή ικανότητα γίνονται δεκτές όλες. Αν ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει την κυκλοφοριακή ικανότητα διενεργείται πλειοδοτική ή και με βάση τα κριτήρια και τους όρους που προβλέπει η σχετική υπουργική απόφαση, διαδικασία επιλογής, από τον οικείο Δήμο, για την επιλογή των δικαιούχων. Το δικαίωμα κυκλοφορίας ισχύει για πέντε (5) έτη. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να καθορίζονται τα κριτήρια καθορισμού της κυκλοφοριακής ικανότητας και βατότητας του ασφαλτοστρωμένου οδικού δικτύου και το ειδικότερο περιεχόμενο της αίτησης έγκρισης κυκλοφορίας των παραπάνω οχημάτων και τα αναγκαία δικαιολογητικά της.

Περαιτέρω θεσπίζεται διαδικασία δευτεροβάθμιας εξέτασης κάθε ζητήματος, που σχετίζεται με τη διαδικασία επιλογής. Ειδικότερα κατά των πράξεων με τις οποίες διενεργείται η διαδικασία επιλογής επιτρέπεται εντός δέκα (10) ημερών η άσκηση ένστασης ενώπιον επταμελούς επιτροπής, που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και αποτελείται από:

1) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών με τον αναπληρωτή του

2) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τον αναπληρωτή του

3) έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τον αναπληρωτή του

4) έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τον αναπληρωτή του

5) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού με τον αναπληρωτή του

6) έναν εκπρόσωπο της Τροχαίας με τον αναπληρωτή του

7) έναν εκπρόσωπο της οικείας περιφέρειας με τον αναπληρωτή του

Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Επιπλέον παρέχονται οι αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις για τον καθορισμό των λεπτομερειών της διαδικασίας επιλογής και κάθε άλλου θέματος σχετικού με την εφαρμογή του παρόντος καθώς και για τον καθορισμό και άλλων αντί του υψηλότερου τιμήματος κριτηρίων για την επιλογή των δικαιούχων αλλά και τη διασφάλιση της μη δημιουργίας μονοπωλίων ή ολιγοπωλίων.

Υπηρεσίες που επιφορτίζονται με τον έλεγχο της κυκλοφορίας των παραπάνω οχημάτων είναι, κατά τον λόγο αρμοδιότητάς τους οι διευθύνσεις Μεταφορών της Περιφέρειας, η Τροχαία, το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γ ενικής Γραμματείας Μεταφορών.

Επίσης προβλέπονται οι αναγκαίες μεταβατικές διατάξεις. Διευκρινίζεται πάντως ότι και μετά την πάροδο της μεταβατικής περιόδου δεν παύει η δυνατότητα χρήσης των ήδη κυκλοφορούντων οχημάτων αλλά απλώς θα πρέπει να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη πλέον διαδικασία μετά τον καθορισμό της κυκλοφοριακής ικανότητας και της βατότητας του οδικού δικτύου της πόλης.

Συγκεκριμένα ορίζεται η έναρξη ισχύος της απαγόρευσης κυκλοφορίας τους σε ασφαλτοστρωμένες οδούς στις 31 Οκτωβρίου 2018. Κατ’ εξαίρεση των παραπάνω αν με απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου δημοτικού συμβουλίου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, τεκμηριώνεται ότι από την κυκλοφορία των παραπάνω οχημάτων επιβαρύνεται η κυκλοφοριακή ικανότητα και βατότητα του οδικού δικτύου, η ισχύς της διάταξης αρχίζει για τον συγκεκριμένο δήμο δέκα (10) ημέρες από την δημοσίευση της παραπάνω απόφασης του δημοτικού συμβουλίου. Και στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται πάντως η κυκλοφορία των παραπάνω οχημάτων, εφόσον έχουν αποκτηθεί πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4530/2018, προσωρινά μέχρι τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών από την απόκτηση κάθε οχήματος

Τέλος με την παρ. 3 της προτεινόμενης τροπολογίας προβλέπεται ότι στο Εθνικό Μητρώο Οχημάτων του άρθρου 49 του ν. 4530/2018 τηρούνται πλέον τα στοιχεία όλων των οχημάτων κυριότητας ή κατοχής (με μίσθωση, χρησιδάνειο ή άλλου είδους σχέση), όλων των επιχειρήσεων ενοικίασης κάθε είδους οχημάτων. Οι παραπάνω επιχειρήσεις υποχρεούνται εντός δύο (2) μηνών να αποστείλουν στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών πλήρη κατάλογο των στοιχείων όλων των οχημάτων και υποχρεούνται σε κάθε περίπτωση μεταβολής να ενημερώνουν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Με τον τρόπο αυτό οργανώνεται αποτελεσματικό σύστημα εποπτείας της δραστηριότητας των παραπάνω επιχειρήσεων.»

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου