Τοπικές Ειδήσεις

ΜέΡΑ25 Δωδεκανήσου: Στη Βουλή με σχετική ερώτηση η ασφαλής επαναλειτουργία του κτηματολογίου Ρόδου

Ως ΜέΡΑ25 παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα τα τεράστια κτηριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει το κτήριο όπου στεγάζεται το κτηματολόγιο Ρόδου και με σχετική ερώτηση ζητάμε να τηρηθούν όλες οι προβλεπόμενες μελέτες, ώστε να επαναλειτουργήσει με ασφάλεια το κτήριο, τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους πολίτες που καθημερινά εξυπηρετούνται. Παρακάτω παρατίθεται αναλυτικά η ερώτηση της βουλευτή Φωτεινής Μπακαδήμα.

 

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2021

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς: τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών

τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού

τον Υπουργό Δικαιοσύνης

 

Θέμα: «Κτηματολόγιο Ρόδου»

Κατόπιν έντονων και συνεχόμενων καταρρεύσεων και ζημιών τόσο στο κτήριο του Δικαστικού Μεγάρου Ρόδου όσο και στο κτήριο που στεγάζεται το Κτηματολόγιο Ρόδου, ο Υπουργός Δικαιοσύνης αποφάσισε την αναστολή των εργασιών του Κτηματολογικού Γραφείου Ρόδου για το χρονικό διάστημα από 7-12-2020 έως και τις 20-12-2020 προκειμένου να διαφυλαχθεί η ασφάλεια των εργαζομένων, των συναλλασσόμενων και του αρχειακού υλικού, βασιζόμενος στην αυτοψία των υπηρεσιακών παραγόντων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που έκριναν το κτήριο ως μη κατάλληλο και μη-ασφαλές.

Σύμφωνα με την από 25/11/2020 έκθεση αυτοψίας «Έπειτα από τις βλάβες που προκλήθηκαν την 23η Νοεμβρίου 2020 στο κτήριο όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του Κτηματολογίου Ρόδου, πραγματοποιήθηκε αυτοψία από υπηρεσιακά στελέχη μηχανικούς της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Δωδ/σου την 25η Νοεμβρίου 2020. Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε η επιδείνωση των προβλημάτων στο κέλυφος του κτηρίου, που είχαν ήδη διαπιστωθεί στην από 11-05-2020 προηγούμενη αυτοψία κλιμακίου μηχανικών

της Υπηρεσίας μας, βάσει της οποίας είχε συνταχθεί και αποσταλεί στην στεγαζόμενη Υπηρεσία (Κτηματολόγιο Ρόδου) η από 21-07-2020 σχετική μελέτη αποκατάστασης του κτηρίου. Αναλυτικότερα, διαπιστώθηκαν εκ νέου, εκτεταμένα προβλήματα αποκόλλησης επιχρισμάτων από τις εξωτερικές τοιχοποιίες και οροφές του κτηρίου και κατάπτωση αυτών εντός της ζώνης διέλευσης εργαζομένων και επισκεπτών (κλιμακοστάσιο και είσοδος κτηρίου), ρωγματώσεις και φαινόμενα υγρασίας σε διάφορα σημεία εξωτερικά αλλά και εσωτερικά του κτηρίου, καθιστώντας επισφαλή την προσέλευση και αποχώρηση των εργαζομένων και επισκεπτών από αυτό. Για τις υφιστάμενες βλάβες που έχουν εντοπισθεί από την Υπηρεσία μας (κατεστραμμένη μόνωση δώματος, φραγμένες υδρορροές, ανάποδες ή μηδενικές ρύσεις για την απορροή των ομβρίων, ρωγματώσεις επιχρισμάτων και πέτρινης τοιχοποιίας, καταστροφή αρμολογήσεων πέτρινων στοιχείων κ.ο.κ.) και για την αντιμετώπιση της κατάστασης προκειμένου να αρθεί η επικινδυνότητα και να αποκατασταθούν τα σημεία που υπέστησαν βλάβη, έχει συνταχθεί η προαναφερθείσα από 21-07-2020 μελέτη αποκατάστασης του Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκάνησου. Η έκταση και η φύση των βλαβών συνιστά το κτήριο μη ασφαλές και ακατάλληλο για την στέγαση εργαζομένων και την υποδοχή κοινού. Όπως έχει ήδη προ τετραμήνου επισημανθεί, θα πρέπει ΑΜΕΣΑ η υπηρεσία του Κτηματολογίου Ρόδου να μετεγκατασταθεί σε άλλο χώρο αφενός για την ασφάλεια εργαζομένων και κοινού και αφετέρου για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης του κτηρίου. Σε κάθε περίπτωση, μέχρι και την συνολική περαίωση του έργου αποκατάστασης του εν λόγω κτηρίου, απαιτείται η άμεση λήψη προστατευτικών μέτρων εργοταξιακού τύπου τόσο για την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασής του, όσο και για την ασφάλεια των πεζών που διέρχονται πλησίον των εξωτερικών όψεων του κτηρίου προκειμένου να προστατευθούν από ενδεχόμενες καταπτώσεις, λόγω αποκόλλησης τμημάτων του εξωτερικού κελύφους του κτηρίου. Συγκεκριμένα προτείνεται να τοποθετηθούν μεταλλικά ικριώματα με μεταλλικό δάπεδο και κατακόρυφα στοιχεία από λινάτσες ή φύλλα κυματοειδούς λαμαρίνας, τουλάχιστον κατά μήκος της πλευράς που έγιναν οι καταπτώσεις, τα οποία θα λειτουργήσουν ως προστατευτικό μέσο σε περίπτωση εκ νέου καταπτώσεων. Επίσης, θα πρέπει να τοποθετηθεί άμεσα εργοταξιακή σήμανση με προειδοποιητικές πινακίδες αναγγελίας κινδύνου. Σε κάθε περίπτωση όμως, σύμφωνα και με την από 21-07-2020 θεωρημένη μελέτη του Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκάνησου η άμεση ανάθεση εργολαβίας για τη συνολική αποκατάσταση των βλαβών του κτηρίου, σύμφωνα με την υπόψη μελέτη του Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκάνησου, αποτελεί κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας αδήριτη και επιτακτική ανάγκη».

Όπως ενημερωνόμαστε, ενώ έχει εγκριθεί σχετικό κονδύλι περίπου 600.000 ευρώ για την αποκατάσταση του κτηρίου, εντούτοις όλο αυτό το διάστημα οι μόνες παρεμβάσεις που έλαβαν χώρα είναι η δημιουργία ενός σκέπαστρου στο κλιμακοστάσιο και η μόνωση του δώματος του εν λόγω κτηρίου.

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως οι παρεμβάσεις ποτ έχουν γίνει δεν είναι αρκετές καθώς πρόκειται για κτήρια της Ιταλοκρατίας που ουδέποτε έχουν συντηρηθεί και τα οποία βρίσκονται παραθαλασσίως,

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί:

1. Ποιες ακριβώς παρεμβάσεις και με ποιο κόστος έχουν γίνει από την πρώτη αυτοψία στις 11/05/2020 μέχρι σήμερα και η οποία κατέληγε στα ίδια ακριβώς συμπεράσματα που στις επόμενες απλώς επαναδιατυπώνονται μαζί με τη ραγδαία επιδείνωση της ήδη διαπιστωμένης κατάστασης;

2. Έχει ληφθεί απόφαση μετέγκαταστασης του Κτηματολογίου και των Δικαστηρίων και αν ναι, πότε ελήφθησαν και τι προέβλεπαν (πού και πότε θα μετεγκατασταθούν);

3. Ποιο προβλέπεται να είναι το μέλλον του Κτηματολογίου Ρόδου όσον αφορά στις εγκαταστάσεις του; Προκρίνεται μόνιμη μετεγκατάσταση των υπηρεσιών ή αποκατάσταση των κτηρίων;

4. Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβείτε ώστε να επαναλειτουργήσει η συγκεκριμένη υπηρεσία;

5. Υπάρχει έκθεση και βεβαίωση στατικής επάρκειας του κτηρίου όπως ο νόμος προβλέπει;

6. Αν ναι, πότε αυτή συντάχθηκε και από ποιον;

7. Υπάρχει, και αν ναι, ποιος είναι ο τεχνικός ασφαλείας τόσο στο Δικαστικό Μέγαρο Ρόδου όσο και στο Κτηματολόγιο Ρόδου;

8. Αν υπάρχει τεχνικό ασφαλείας, ποια είναι τα συμπεράσματά του αναφορικά με την κτηριακή κατάσταση τόσο στο Δικαστικό Μέγαρο όσο και στο Κτηματολόγιο Ρόδου;

9. Οι ως τώρα παρεμβάσεις έχουν εγκριθεί από το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού δεδομένου πως πρόκειται για διατηρητέα κτήρια εντός ιστορικού οικισμού;

10. Το εγκεκριμένο κονδύλι των 600.000 ευρώ τι έργα αποκατάστασης ακριβώς προβλέπει και για ποιο λόγο αυτά δεν έχουν ξεκινήσει;

 

Η ερωτώσα βουλευτής

 

Φωτεινή Μπακαδήμα

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου