Ειδήσεις

Συνέρχεται σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου

Την ερχόμενη Παρασκευή 17 Αυγούστου θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου, με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Έγκριση πρακτικών για την αντικατάσταση ειδών που αφορά στη σύμβαση με αριθμό πρωτ.: 2/47240/31-7-2018 για την προμήθεια «μηχανογραφικού εξοπλισμού Δήμου Ρόδου»
(Εισήγηση τμήματος προμηθειών με αριθμ.πρωτ. 2/49514/9-8-2018)
2. Απόδοση λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, του υπολόγου υπαλλήλου Ανθούλα Κυριάκου, ο οποίος ορίστηκε υπόλογος με την απόφαση της Ο.Ε. αρ. 273/2018 για την πληρωμή ταυτότητα οφειλής που προκύπτει από τη δήλωση φόρου δωρεάς για την σύνταξη συμβολαίου δωρεάν παραχώρησης ενός νέου απορριμματοφόρου συλλογής υλικών συσκευασίας από την ΕΕΑΑ Α.Ε στο Δήμο Ρόδου.
(Εισήγηση ταμειακής υπηρεσίας με αριθμ. πρωτ. 2/49929/10-8-2018)
3. Έγκριση πρακτικών επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη, για την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων, Δήμου Ρόδου».
(Εισήγηση τμήματος προμηθειών με αριθμ.πρωτ. 2/50032/13-8-2018)
4. Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για την προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων και λοιπών μηχανημάτων του Δήμου Ρόδου έτους 2018-2019
(Εισήγηση τμήματος προμηθειών 2/50144/13-8-2018 )
5. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων, για τη διεξαγωγή πρόχειρου διαγωνισμού για τη παροχή υπηρεσίας «δαπάνες εκδηλώσεως ημέρας γαστρονομίας, ημέρας τουρισμού και ημέρας θαλάσσης»
(Εισήγηση τμήματος προμηθειών 2/50146/13-8-2018)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
6. Καθορισμός των όρων διακήρυξης έργου « Διαμόρφωση αύλειων χώρων σχολείων πόλεως Ρόδου» με προϋπολογισμό 150.000,00 Ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.
(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 16/47145/30-7-2018)
7. Καθορισμός των όρων διακήρυξης έργου « Διαμόρφωση αύλειων χώρων σχολείων εκτός πόλεως Ρόδου» με προϋπολογισμό 250.000,00 Ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.
(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 16/47146/30-7-2018)
8. Καθορισμός των όρων διακήρυξης έργου « Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Ρόδου» με προϋπολογισμό 890.000,00 Ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.
(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 16/48123/2-8-2018)
9. Καθορισμός των όρων διακήρυξης έργου « Συντήρηση δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Πεταλουδών (Κρεμαστής – Παστίδας- Θεολόγου)» με προϋπολογισμό 300.000,00 Ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.
(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 16/48117/2-8-2018)
10. Καθορισμός των όρων διακήρυξης έργου « Συντήρηση δημοτικών κτιρίων Σορωνής – Κρητηνίας- Σαλάκου και Πολιτιστικού κέντρου Απολλώνων» με προϋπολογισμό 300.000,00 Ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.
(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 16/48119/2-8-2018)
11. Καθορισμός των όρων διακήρυξης έργου «ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» με προϋπολογισμό 100.000,00 Ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.
(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 16/49363/8-8-2018)
12. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, ορισμός υπολόγου (Περράκης Γεώργιος) για την παραλλαγή μετατόπιση δικτύου (μετατόπιση ξύλινου στύλου ΔΕΔΔΗΕ στην Τ.Κ. Μεσαναγρού και αντικατάσταση του με Τσιμεντένιο) ποσού 3.078,54 Ευρώ.
(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 16/47200/31-07-2018)
13. Έγκριση Πρακτικού έλεγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης, ορισμός οριστικού αναδόχου διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Ρόδου 2018.
(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ.16/49425/8-8-2018)
14. Έγκριση Πρακτικού έλεγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης, ορισμός οριστικού αναδόχου διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Ιαλυσού 2018.
(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 16/49426/8-8-2018)
15. Έγκριση Πρακτικού έλεγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης, ορισμός οριστικού αναδόχου διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Πεταλουδών 2018.
(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 16/49427/8-8-2018)
16. Έγκριση Πρακτικού έλεγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης, ορισμός οριστικού αναδόχου διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Αταβύρου – Καμείρου 2018.
(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 16/49428/8-8-2018)
17. Έγκριση Πρακτικού έλεγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης, ορισμός οριστικού αναδόχου διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Καλλιθέας 2018.
(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 16/49430/8-8-2018)
18. Έγκριση Πρακτικού έλεγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης, ορισμός οριστικού αναδόχου διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Αφάντου 2018.
(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 16/49431/8-8-2018)
19. Έγκριση Πρακτικού έλεγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης, ορισμός οριστικού αναδόχου διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Αρχαγγέλου 2018.
(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 16/49436/8-8-2018)
20. Έγκριση Πρακτικού έλεγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης, ορισμός οριστικού αναδόχου διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Νότιας Ρόδου – Λίνδου 2018.
(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών Δήμου Ρόδου με αρ. πρωτ. 16/49440/8-8-2018)
21. Έγκριση 1ου πρακτικού για την ανάδειξη αναδόχου – παρόχου της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Εκμετάλλευσης Βιοαερίου του Χ.Υ.Τ.Α. Βορείας Ρόδου»
(Εισήγηση επιτροπής διαγωνισμού με αριθμ.πρωτ. 2/50094/13-8-2018)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
22. Έγκριση 1ου πρακτικού για το έργο «Αποκατάσταση Ιστορικού Δημοτικού Κτιρίου στην Απολακκιά»
(Εισήγηση Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων με αριθμ.πρωτ. 2/48733/3-8-2018)
23. Έγκριση 2ου πρακτικού για το έργο «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ»
(Εισήγηση Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων με αριθμ.πρωτ. 2/49387/8-8-2018)
24. Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια ηλεκτρονικών κληρώσεων στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων (Κ.Η.Σ.Κ.) για τις συμβάσεις Έργων, Μελετών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.
(Εισήγηση Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων με αριθμ.πρωτ. 2/49603/9-8-2018)
25. Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Επεμβάσεις στην ανατολική και βόρεια όψη του δημαρχείου και του δημοτικού θεάτρου- Συνεργείν»
(Εισήγηση Δ/νσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων με αριθμ. 2/49726/9-8-2018)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Διακοσταματίου Σάββας

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου