Η ομιλία του προέδρου της Επιτροπής Νησιωτικών και Ορεινών περιοχών του Κοινοβουλίου, βουλευτή Δωδεκανήσου Δημήτρη Γάκη, στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών, που διενεργείται στην Τήλο από τις 11-13 Μαΐου 2018.

***

«Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ τους διοργανωτές και όλους όσοι εργάστηκαν για την υλοποίηση ενός συνεδρίου που καλείται να συμβάλει στην ανάδειξη των χωρικών και δημογραφικών ιδιαιτεροτήτων, των κοινωνικών αναγκών αλλά και των δυνατοτήτων των μικρών νησιών.

Πρωτοβουλίες σαν και αυτή πρέπει να είναι πιο συχνές στο μέλλον.

Ειδικά τώρα που η Ελληνική οικονομία καθορίζει μια πορεία προς την ανάκαμψη, με ένα δυναμισμό που δεν εξαντλείται από τις προκλήσεις του μέλλοντος, υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη να διευρύνονται τα πεδία επικοινωνίας και ανταλλαγής τεχνογνωσίας για δράσεις που θα ενισχύουν τα λιγότερο ευνοημένα μικρά νησιά.

Η εφαρμογή του Μεταφορικού Ισοδύναμου, τα έργα υποδομής στα λιμάνια μας, η χάραξη ακτοπλοϊκών γραμμών που θα συνδέουν κατάλληλα τα διάσπαρτα στο Αρχιπέλαγος νησιά, η κάλυψη των αναγκών των μικρών νησιών σε γιατρούς και δασκάλους, η ενεργειακή επάρκεια, αποτελούν κρίσιμα μέτρα ουσιαστικής πολιτικής εδαφικής και κοινωνικής συνοχής, που μειώνουν τις ενδοπεριφερειακές ανισότητες, «σπάνε την απομόνωση» των μικρών νησιών και θωρακίζουν η νησιωτική Χώρα.

Στις προτεραιότητές μας, πρέπει να είναι, η δημιουργία ενός πρότυπου βιώσιμης ανάπτυξης για τα μικρά νησιά. Ενός «οδικού χάρτη»  που θα αποτελεί μοντέλο εφαρμογής της «Νησιωτικότητας» σε όλη την Ευρώπη.

Χρειάζεται δηλαδή ένα αναπτυξιακό μοντέλο, που θα αξιοποιεί αποτελεσματικά τις υποδομές και θα εξασφαλίζει την ισόρροπη και αειφορική σχέση της τουριστικής δραστηριότητας με το φυσικό περιβάλλον, θα προσφέρει δηλαδή, ένα σταθερό οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον για να μείνουν οι νέοι στον τόπο τους. Το μέτρο του μεταφορικού ισοδύναμου, όπως ήδη σημείωσα, αποτελεί ένα εμβληματικό πρόγραμμα που θα συμβάλλει καταλυτικά στην ενδυνάμωση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στα νησιά μας.

Ενίσχυση, επίσης, πρέπει να υπάρξει στην εφαρμογή των νέων τεχνολογιών και της καινοτομίας στην τοπική μικρομεσαία παραγωγή, με κύριο πεδίο δράσης την διασύνδεση των τουριστικών δραστηριοτήτων με την ποιοτική αγροτική παραγωγή, την κτηνοτροφία και την αλιεία, με τον πολιτισμό, την ενεργειακή οικονομία και την προστασία του περιβάλλοντος, τη νεανική επιχειρηματικότητα.

Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να εντάξουμε συγκεκριμένους άξονες παρεμβάσεων – που να στοχεύουν στην υλοποίηση μιας σειράς ουσιαστικών τομών, μεταρρυθμίσεων και αλλαγών σε όλα τα επίπεδα, με στόχο τη μετάβαση σε ένα νέο υπόδειγμα βιώσιμης ανάπτυξης για τα μικρά νησιά: Με την έγκαιρη υιοθέτηση ρεαλιστικών, μεσοπρόθεσμων και στρατηγικών επιλογών. Με τον επανακαθορισμό ειδικών περιφερειακών στόχων στα ευρωπαϊκά προγράμματα. Με στοχευμένες δράσεις και ένα ευρύτερο πακέτο εργαλείων οικονομικής πολιτικής – μέσα σε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο που θα δίνει αντικειμενικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στους νησιώτες επιχειρηματίες, Με την κατάλληλη στελέχωση των μικρών νησιωτικών Δήμων και την τεχνολογική / διαδικτυακή στήριξη τους – αναγκαίος παράγοντας για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Με νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία που θα συνδέουν την εθνική οικονομική και κοινωνική  πολιτική με τη νησιωτική πραγματικότητα (όπως οι αναπτυξιακές τράπεζες ειδικού σκοπού, τα επενδυτικά Ταμεία…). Με τη διατύπωση ενός νέου αξιόπιστου ειδικού σχεδίου τουριστικής ανάπτυξης / χωροταξίας για τα μικρά νησιά που θα σέβεται το περιβάλλον και θα παρέχει θετικές προοπτικές στους κατοίκους της μικρονησιωτικής χώρας.

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση αλλά και τις ανάλογες προσδοκίες, απευθύνομαι σε εσάς, τους συμμετέχοντες του συνεδρίου για τα μικρά νησιά. Μας δίνεται μια σημαντική ευκαιρία, να συμβάλλουμε στη διατύπωση θέσεων και προτάσεων για αναπτυξιακούς στόχους. Οι κάτοικοι των μικρών νησιών δικαιούνται της στήριξης μας σε κάθε επίπεδο κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας. Θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να δώσουμε όραμα και ελπίδα στην κοινωνία. Για να έχει νόημα η έννοια της «νησιωτικότητας» στο Αιγαίο».

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ