Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων προσέφυγε χθες η εταιρεία «Ε. ΚΟΥΚΟΥΡΑ – Ι. ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ Ο.Ε.» κατά του Δήμου Ρόδου και κατά του με αριθμό 1124/2020 πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής του δημάρχου Ρόδου.
Χθες το πρωί επιχειρήθηκε συγκεκριμένα η έξωση της εταιρείας από το κατάστημα στον ναυτικό όμιλο και ασκήθηκε η ανακοπή ενώ ζητήθηκε η αναστολή αυτής και η έκδοση προσωρινής διαταγής, που θα συζητηθεί την Παρασκευή.
Η εταιρεία επισημαίνει ότι ο Δήμος Ρόδου, ιδιοκτήτης του μίσθιου ακινήτου είχε παραχωρήσει στον εκμισθωτή Ναυτικό Όμιλο Ρόδου (Ν.Ο.Ρ.) το ακίνητο με νόμιμη σύμβαση χρησιδανείου και με το δικαίωμα στο Ν.Ο.Ρ. να εκμισθώνει το ακίνητο προς τρίτους.
Ασκήθηκε από τον εκμισθωτή Ν.Ο.Ρ. η από 25-7-2012 και με αριθμό κατάθεσης 292/2012 αγωγή εξώσεως, λόγω λήξεως της μίσθωσης και λόγω ακύρωσης και εξεδόθη η με αριθμό 61/2016 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου η οποία διέτασσε την αποβολή της.
Η πρωτόδικη απόφαση προσεβλήθη με έφεση και το Μονομελές Εφετείο Δωδεκανήσου έκρινε ότι η σύμβαση έχει ακυρωθεί.
Ισχυρίζεται ότι έξωση δεν μπορεί να διαταχθεί διότι η αγωγή ασκήθηκε με τη μισθωτική διαδικασία ενώ έπρεπε να ασκηθεί με την τακτική διαδικασία και να υποβληθεί σε μεταγραφή.
Η εταιρεία διατείνεται ότι ουδέποτε διεκδίκησε το ακίνητο αλλά συνήψε μία νομιμότατη σύμβαση μίσθωσης η οποία ακυρώθηκε με υπαιτιότητα του εκμισθωτή, στην οποία απλώς ζητούσε το αυτονόητο δηλαδή τη νομιμοποίηση των αυθαιρέτων (από τον εκμισθωτή) κατασκευών, προκειμένου να λειτουργεί νόμιμα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Διατείνεται ότι ενώ θα μπορούσε ο εκμισθωτής Ν.Ο.Ρ. να επανασκήσει αγωγή με την ορθή κατά νόμον διαδικασία (ή ενδεχομένως να καταφύγει στον Άρειο Πάγο για να προσβάλει την εφετειακή απόφαση) επέλεξε να αναθέσει στον ιδιοκτήτη Δήμο Ρόδου την αποβολή της με άλλο νομικό μέσο.
Επισημαίνει δε ότι αν γίνει δεκτή η κατασκευή του Δήμου Ρόδου τότε ανοίγει ο ασκός του Αιόλου. Διότι όλοι οι μακροχρόνιοι μισθωτές του Δήμου (π.χ. στη Νέα Αγορά) σε τέτοια περίπτωση θα θεωρηθούν ξαφνικά νομείς και θα ασκήσουν αγωγές χρησικτησίας με αποτέλεσμα την απαλλοτρίωση όλων των δημοτικών ακινήτων.
Αν η μίσθωση έχει λήξει, ακυρωθεί κλπ. τότε υπάρχει αστική αξίωση του εκμισθωτή εναντίον της εταιρείας η οποία πρέπει να ασκηθεί με τη δέουσα διαδικασία.
Ισχυρίζεται ακόμη ότι παραβιάστηκε το συνταγματικό δικαίωμά της για ακρόαση, αφού ουδέποτε εκλήθη από το Δήμο και ότι ο Δήμος Ρόδου δεν σκοπεί στην προστασία της ιδιοκτησίας του αφού δεν προσεβλήθη αυτή, αλλά στην επιτάχυνση της επίλυσης μίας μισθωτικής διαφοράς. Η μισθωτική διαφορά όμως είναι μεταξύ της εταιρείας και του Ναυτικού Ομίλου Ρόδου. Συνεπώς η έξωση στην οποία ουσιαστικά σκοπεί ο Δήμος, όπως ισχυρίζεται, είναι ανομιμοποίητη ενεργητικώς
Την υπόθεση χειρίζονται για την εταιρεία οι δικηγόροι κκ. Στέλιος Αλεξανδρής και Γιάννης Καραμιχάλης.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ