Ειδήσεις

«Πάγωσε» φιλόδοξο πρόγραμμα για την καταπολέμηση των ναρκωτικών!

Εμπλοκή στην πραγματοποίηση ενός φιλόδοξου και απαραίτητου προγράμματος για την καταπολέμηση των ναρκωτικών με την υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης, η οποία έχει εγκριθεί από το περιφερειακό συμβούλιο την 29η Μαρτίου 2014 και ακολούθως από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, έχει προκαλέσει δυσμενή σχόλια σε βάρος της περιφερειακής αρχής και της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου.
Ο Υποδιοικητής της 2ης ΥΠΕ κ. Λάμπης Πλάτσης αρνείται συγκεκριμένα επί του παρόντος να υπογράψει τη σύμβαση, παρά τις εξαγγελίες, ενώ ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γ. Χατζημάρκος, δεν προχωρεί σε χρηματοδότηση.
Σημειώνεται ότι η 2η ΥΠΕ δεν έχει κινήσει καν τη διαδικασία για την παραχώρηση του γραφείου συμβουλευτικής του ΚΕΘΕΑ σε χώρο που επρόκειτο να διατεθεί για το σκοπό αυτό στα εξωτερικά ιατρεία του παλαιού νοσοκομείου της Ρόδου, πλησίον του ΟΚΑΝΑ.
Οι δραματικές διαστάσεις που έχει προσλάβει το φαινόμενο των εξαρτημένων από τα ναρκωτικά ατόμων στη Ρόδο, στην Κάλυμνο και σε άλλα νησιά του νομού μας, καθιστά κατεπείγουσα την ανάγκη δημιουργίας δομής, που θα φιλοξενήσει το συμβουλευτικό πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ. Οι βάσεις για τη δημιουργία μιας μονάδας που θα βοηθήσει εκατοντάδες χρήστες ναρκωτικών, που θέλουν να ξεφύγουν από τον εφιάλτη, έχουν ήδη τεθεί.
Μετά από ανάλογες πρωτοβουλίες του παρελθόντος που δεν έφεραν, για διάφορους λόγους, το επιθυμητό αποτέλεσμα, συμφωνήθηκε, η Περιφέρεια να χρηματοδοτήσει τη μίσθωση ακινήτου και να υπογραφεί προγραμματική σύμβαση, με τη συνδρομή του Δήμου Ρόδου και βεβαίως με την καθοριστική συμβολή του Συλλόγου Φίλων και Συγγενών Εξαρτημένων Ατόμων.
Η εγκατάσταση και λειτουργία «Συμβουλευτικού Σταθμού – Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων» στη Ρόδο είχε «διαφημιστεί» δεόντως….
Το περιφερειακό συμβούλιο την 29η Μαρτίου 2014 ενέκρινε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την 2η ΥΠΕ και το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) για την υλοποίηση του έργου “Λειτουργία Συμβουλευτικού Σταθμού Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων”, προϋπολογισμού 120.000 €.
Σκοπός είναι η παραχώρηση της χρήσης στο ΚΕΘΕΑ, χωρίς αντάλλαγμα κατάλληλου εξοπλισμένου χώρου για διάστημα τουλάχιστον 10 ετών προκειμένου να λειτουργήσει Συμβουλευτικός Σταθμός στη Δωδεκάνησο για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της εξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες και να παρέχονται υπηρεσίες συμβουλευτικής σε εξαρτημένους χρήστες και στις οικογένειές τους.
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ανέλαβε την υποχρέωση να χρηματοδοτήσει την εκτέλεση του έργου με το ποσό των 60.000 € για 10 έτη.
Συγκεκριμένα η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ανέλαβε την υποχρέωση, όπως με ευθύνη και δαπάνες της, διαμορφώσει κατάλληλα τον εσωτερικό χώρο, προμηθευτεί και εγκαταστήσει τον απαραίτητο γραφειακό και τεχνολογικό εξοπλισμό για τη λειτουργία του Συμβουλευτικού Σταθμού.
Το έργο είναι μάλιστα ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Πίνακας 9.1 -ΚΑΠ Επενδύσεων, ΚΑΕ 9779).
Εκτοτε το θέμα «πάγωσε» ενώ οι προσπάθειες επιτελών του ΚΕΘΕΑ για να κινηθεί η προγραμματική σύμβαση, βρήκαν την σθεναρή αντίδραση των συμβαλλόμενων μερών!
Το ΚΕΘΕΑ είναι το μεγαλύτερο δίκτυο υπηρεσιών απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης στη χώρα μας. Βρίσκεται δίπλα στους χρήστες ουσιών και στις οικογένειές τους από την ίδρυση της “ΙΘΑΚΗΣ”, της πρώτης ελληνικής Θεραπευτικής Κοινότητας, το 1983. Όλες οι υπηρεσίες του παρέχονται δωρεάν και χωρίς λίστες αναμονής: στο δρόμο, στα σωφρονιστικά καταστήματα, σε μονάδες σε όλη την Ελλάδα.
To KEΘΕΑ απευθύνεται επίσης σε όσους αντιμετωπίζουν πρόβλημα με άλλες μορφές εξάρτησης, όπως το αλκοόλ, ο τζόγος και το διαδίκτυο.
Τα προγράμματα του ΚΕΘΕΑ αντιμετωπίζουν ολοκληρωμένα την εξάρτηση και τα προβλήματα που τη συνοδεύουν, παρέχοντας συμβουλευτική και θεραπεία απεξάρτησης, υποστήριξη της οικογένειας, φροντίδα για θέματα υγείας και νομικές εκκρεμότητες, εκπαίδευση και κατάρτιση, επανένταξη στην κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας δεν χορηγούνται υποκατάστατα ή φάρμακα. Στόχος είναι η πλήρης και σταθερή αποχή από τις ουσίες και η ισότιμη επανένταξη του ατόμου στην κοινωνία.
Το ΚΕΘΕΑ εφαρμόζει επίσης προγράμματα πρόληψης και αγωγής υγείας σε εκπαιδευτικές κοινότητες όλων των βαθμίδων, ομάδες υψηλού κινδύνου για χρήση ουσιών και τις τοπικές κοινωνίες. Αποτελεί δραστήριο οργανισμό εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα των εξαρτήσεων με προγράμματα και δραστηριότητες που αποσκοπούν στην καλύτερη κατανόηση του φαινομένου, στην προώθηση της επιστημονικής γνώσης και στη διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στα εξαρτημένα άτομα και τις οικογένειές τους.
Τα θεραπευτικά προγράμματα του ΚΕΘΕΑ ακολουθούν ψυχοκοινωνική κατεύθυνση και δεν χορηγούν φαρμακευτικές ή υποκατάστατες ουσίες για την αντιμετώπιση της εξάρτησης. Στόχος της θεραπείας είναι να εντοπίσει και να αντιμετωπίσει το σύνολο των ψυχοκοινωνικών παραγόντων που συμβάλλουν στη δημιουργία και διατήρηση της εξάρτησης, αποκόπτοντας οριστικά το άτομο από το φαύλο κύκλο της. Για το σκοπό αυτό η θεραπευτική διαδικασία λαμβάνει υπόψη και εμπλέκει το άτομο, το διαπροσωπικό του δίκτυο αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο.
Στο πλαίσιο αυτό ο εξαρτημένος δεν αντιμετωπίζεται ως «ασθενής» που υποβάλλεται παθητικά σε θεραπεία, αλλά συμμετέχει ενεργά σε αυτήν. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι εθελούσια, δεν πραγματοποιούνται αναγκαστικές εισαγωγές και ο θεραπευόμενος διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την παρακολούθηση ανά πάσα στιγμή. Από τη στιγμή που το άτομο αποφασίσει να ενταχθεί στο θεραπευτικό πρόγραμμα, απαιτείται η ενεργητική συμμετοχή του στις καθημερινές θεραπευτικές, εκπαιδευτικές και άλλες δραστηριότητες.
Η μακροχρόνια και πολύπλευρη θεραπευτική παρέμβαση του ΚΕΘΕΑ περιλαμβάνει υπηρεσίες ενημέρωσης, μείωσης της βλάβης, συμβουλευτικής υποστήριξης, φροντίδας της υγείας, ψυχικής απεξάρτησης, οικογενειακής θεραπείας εκπαίδευση και κατάρτισης, νομικής στήριξης, επανένταξης στην κοινωνία και στον κόσμο της εργασίας.
Τελικός στόχος είναι η πλήρης και σταθερή αποχή από τη χρήση ουσιών και την παραβατικότητα και το χτίσιμο ενός νέου τρόπου ζωής με ισότιμη και δημιουργική ένταξη του ατόμου στην κοινωνία.
Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν στους χρήστες ουσιών και στις οικογένειές τους και χωρίς διακρίσεις.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου