Στην έκδοση απόφασης για την μετατροπή οφειλόμενης εισφοράς από γη σε χρήμα που αφορά ξενοδοχειακή εγκατάσταση, ιδιοκτησίας της εταιρείας ΑΕΞΤΕ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ στην περιοχή Βλυχά – ΔΕ Λίνδου – Δ. Ρόδου εκτός σχεδίου πόλεως, προχώρησε χθες ο αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Φλεβάρης.
Της αποφάσεως προηγήθηκε η με αρ. πρ. οικ. Ν/Υ 4.11.15 γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σχετικά με την αρμοδιότητα της Περιφέρειας για την έκδοση της παρούσας απόφασης και η με αρ. πρ. ΠΝΑ 684/11-10-2018 αίτηση της εταιρείας ΑΕΞΤΕ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ που συνοδεύεται από Τεχνική Έκθεση και Τοπογραφικό Διάγραμμα του κ. Γεωργίου Σκιαδόπουλου.
Στο διατακτικό της απόφασης αναφέρονται τα εξής:
«Αποφασίζουμε
1. Τη μετατροπή σε χρήμα της οφειλόμενης εισφοράς σε γη, έκτασης 1.902,42 τ.μ. με στοιχεία (1.2.3.4.5.6.7.8Έ1.Ε2…Ε9.72) ιδιοκτησίας ΑΕΞΤΕ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ στις κτηματολογικές μερίδες 4 – 13 – 29 γ. Λίνδου στην περιοχή Βλυχά ΔΕ Λίνδου – Δ. Ρόδου εκτός σχεδίου πόλεως .
Ειδικότερα:
• Σύνολο Δόμησης γηπέδου= 6098,42 τμ
• Υποχρέωση Εισφοράς σε γη . 6098,42 – 4000,00 = 2098,42 τμ
• Εισφορά σε γη (ΑΒΓΔΑ) που παραχωρήθηκε κατά την έκδοση της
οικοδ. αδείας 33/2012/αν.2016 (δήλωση 37166 / 6-12-2011 / Δ. Γιώρτσου) = 196,00 τμ
Άρα
• Υπόλοιπο υποχρέωσης σε εισφορά σε γη με την παρούσα άδεια δόμησης 2098,42 – 196,00 = 1902,42 τμ
2. Ο καθορισμός της τιμής μονάδας για τη μετατροπή σε χρήμα της ως άνω οφειλόμενης εισφοράς σε γη, θα γίνει σύμφωνα με τις περί απαλλοτριώσεως κείμενες διατάξεις».

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ