Τοπικές Ειδήσεις

Η γενική συνέλευση της ΔΕΡΜ ΑΕ είχε παύσει τον Γιάννη Ιατρίδη τρεις μέρες πριν την παραίτησή του

Την 2α Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. συνήλθε έκτακτη αυτόκλητη καθολική γενική συνέλευση της ανώνυμης εταιρείας Δ.Ε.Ρ.Μ. Α.Ε. και αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την παύση του δημοτικού συμβούλου και προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της κ. Γιάννη Ιατρίδη από την θέση του προέδρου.
Θυμίζουμε ότι την Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021 και ενώ είχαν ήδη δρομολογηθεί οι εξελίξεις ο κ. Ιατρίδης γνωστοποίησε την παραίτησή του!
Στην επιστολή του αναφέρει τα εξής, όπως έγραψε χθες η «δ»:
“Κύριε Δήμαρχε,
Γνωρίζοντας πως οι λόγοι για τους οποίους με θέσατε εκτός παράταξης είναι καθαρά πολιτικοί και καθώς διανύουμε μια δύσκολη εποχή μεγάλων προσκλήσεων και για εμένα προέχει η ομαλή λειτουργία της επιχείρησης, σας παραδίδω την Προεδρία της ΔΕΡΜ ΑΕ και παραμένω ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος.
Ιωάννης Ιατρίδης»
Στο πρακτικό της γενικής συνελεύσεως, τρεις μέρες ενωρίτερα, αναφέρονται τα εξής:
«Στη Ρόδο σήμερα την 02α Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., επί της Πλατείας Ελευθερίας 01 της Πόλεως Ρόδου, στο Δημαρχιακό Κατάστημα όπου και τα Γραφεία της Α.Ε. ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΡΟΔΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (διακριτικός τίτλος Δ.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε.), συνήλθε Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση αυτής, με παρουσία (και συνεπώς κατά πλήρη απαρτία 100% των μετόχων) του μοναδικού μετόχου Δήμου Ρόδου, εκπροσωπούμενου από τον δήμαρχο Ρόδου, κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη, ως ορίσθηκε με την υπ’ αριθμό 119/2021 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, με την επίσης παρουσία και του ορισθέντος με την ίδια απόφαση αναπληρωτή εκπροσώπου του Δήμου Ρόδου Αντιδημάρχου Ρόδου, κ. Ευστράτιου Καρίκη, ως και του συντονιστή της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου, Νομικού Συμβούλου, κ. Θεόδωρου Παπαγεωργίου και του δημοτικού υπαλλήλου, κ. Μιχαήλ Χατζησταμάτη και αφού διαπιστώνεται, ότι λόγω πλήρους ως άνω απαρτίας δεν απαιτείται πρόσκληση, ορίζεται πρόεδρος της γενικής συνέλευσης ο δήμαρχος Ρόδου Αντώνης Β. Καμπουράκης, γραμματέας της γενικής συνέλευσης ο αντιδήμαρχος, κ. Ευστράτιος Καρίκης και πρακτικογράφος ο κ. Μιχαήλ Χατζησταμάτης.
Δυνάμει του Άρθρου 121, Παρ. 05, του Ν.4548/2018, πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται, στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της, και στη λήψη αποφάσεων.
Συνεπώς η παρούσα έκτακτη γενική συνέλευση έχει το χαρακτήρα της καθολικής και εκ των πραγμάτων ως εκ του μονομετοχικού χαρακτήρα τής εταιρείας, δεν προβλήθηκε οποιαδήποτε αντίρρηση, πάνω στην ως ανωτέρω απολύτως νόμιμη τήρηση, των διαδικασιών σύγκλησής της.
Τον λόγο λαμβάνει ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δήμαρχος Ρόδου Αντώνης Καμπουράκης, ο οποίος, επί μοναδικού τιθέμενου από τον ίδιο θέματος «Ανάκληση Μελών Δ.Σ.», λαμβάνει τον λόγο και δηλώνει τα εξής:

– Λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα το πλέγμα των διατάξεων του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων, όπως ισχύουν σήμερα, αφενός περί Δημοτικών Ανώνυμων Εταιρειών και αφετέρου αποκλειστικής δικαιοδοσίας του δημάρχου ορισμού μελών των διοικητικών συμβουλίων, των Δημοτικών Νομικών Προσώπων, κατά τα τρία πέμπτα (3/5) αυτών, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, καθώς επίσης και τη νομοθεσία περί Α.Ε., ως και το σχετικό άρθρο του καταστατικού περί του ελευθέρως ανακλητού του διορισμού των μελών, ως δήμαρχος Ρόδου ασκεί δια της παρούσης την παραπάνω αποκλειστική αρμοδιότητα του, και ανακαλεί τον διορισμό του προέδρου και όλων των λοιπών μελών, που ασκούν εκτελεστικές εξουσίες στο διοικητικό συμβούλιο της Δ.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε.
Η γενική συνέλευση κατόπιν της άσκησης του ως άνω αποκλειστικής αρμοδιότητας δικαιώματος του δημάρχου Ρόδου, και της παραχθείσας αυτοδικαίως προσωρινής εκκένωσης των θέσεων του προέδρου και των λοιπών εκτελεστικών μελών του Δ.Σ., τα οποία προέρχονται από την παράταξη της δημοτικής πλειοψηφίας, αποδέχεται πρόταση των εκπροσώπων του μετόχου, για επείγοντες λόγους αλλαγής προσώπων διοίκησης της εταιρείας, ως ανώτατο όργανο βάσει νόμου διοίκησης της εταιρείας:
Δίνει την εντολή στα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και στις Υπηρεσίες των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ρόδου Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία, με το δ.τ. Δ.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε., μέχρι της αμέσως προσεχούς συμπλήρωσης των κενωθεισών θέσεων, να μην προβούν σε οποιαδήποτε πράξη οικονομικής διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ούτε σε συμπλήρωση των κενωθεισών θέσεων.
Με την παρούσα απόφαση, δίνεται εντολή και πληρεξουσιότητα στον πρακτικογράφο της παρούσας γενικής συνέλευσης, όπως κοινοποιήσει το παρόν πρακτικό σε όλες τις συνεργαζόμενες με την εταιρεία Τράπεζες, καθώς και σ’ όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
Μετά από αυτά και μη υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό, ως έπεται».

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

  • ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ    07.07.2021 10:20

    giannis kerna giannis pini

Σχολιασμός άρθρου