Πολλοί διευθυντές σχολείων, ιδίως στην Βόρεια Ελλάδα,  έχουν επιδοθεί σε έναν αγώνα αποστολής αιτημάτων σε διάφορες οργανώσεις, σε ιδρύματα  και ιδιωτικούς φορείς, τους οποίους παρακαλούν για να να τους εφοδιάσουν με πετρέλαιο για να έχουν θέρμανση τα παιδιά. Περικοπές γαρ… Κι εδώ ζητείται η Εταιρική Κοινωνική  Ευθύνη, σαν αυτή που έκαναν πράξη τα Ελληνικά Πετρέλαια, με την χορηγία πετρελαίου σε 13 σχολεία, σε 7 σχολεία της Δωδεκανήσου. Οπου Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, είναι δράσεις των επιχειρήσεων που αποσκοπούν στην συμβολή αντιμετώπισης περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων. Ιδιαίτερα σε περιόδους όπως η σημερινή, που οι ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες δοκιμάζονται από τις οικονομικές συνθήκες, η προσφορά και η ανταπόδοση σε κοινωνικό επίπεδο οφείλουν να είναι ένας βασικός άξονας δράσης των επιχειρήσεων οι οποίες είναι οντότητες οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται, επηρεάζοντας και επηρεαζόμενες από τα δεδομένα της εποχής και του χώρου που δραστηριοποιούνται. Οφείλουν επομένως να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί, απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ