Εμπλοκή έχει προκύψει στο Δήμο της Ρόδου με την υλοποίηση της ειλημμένης απόφασης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, για την επιλογή προϊσταμένων τμημάτων και διευθύνσεων, που εκκρεμεί επί σειρά μηνών, μετά την ψήφιση του Ν. 4369/2016.
Πιο συγκεκριμένα ο δήμαρχος Ρόδου κ. Φώτης Χατζηδιάκος, που δεν έχει ακόμη εκδώσει απόφαση για την ανάθεση των καθηκόντων στους επιλεγέντες από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, αναμένεται να το πράξει άμεσα και εν συνεχεία να κινήσει τις διαδικασίες για την επιλογή… νέων με βάση το νέο πλαίσιο.
Πιο συγκεκριμένα ο ως άνω νόμος, στο άρθρο 30 προβλέπει ότι από ισχύος του, καθήκοντα προϊσταμένων εξακολουθούν να ασκούν οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου προϊστάμενοι.
Η θητεία τους λήγει ωστόσο αυτοδικαίως με την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου νόμου.
Προβλέπει συγκεκριμένα  επιλογή και τοποθέτηση γενικών διευθυντών το αργότερο εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, συγκροτούνται συμβούλια προκειμένου να επιλέξουν προϊσταμένους Διευθύνσεων. Η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων Διευθύνσεων ολοκληρώνεται εντός τεσσάρων μηνών από το χρόνο έναρξής της. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων Διευθύνσεων, συνεδριάζουν τα Υπηρεσιακά Συμβούλια, προκειμένου να επιλέξουν προϊσταμένους Τμημάτων. Η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων Τμημάτων ολοκληρώνεται εντός τεσσάρων μηνών από την τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων.
Επιπλέον προβλέπεται η επιλογή, άμεσα νέων μελών στα υπηρεσιακά συμβούλια αφού από την έναρξη ισχύος του Ν. 4369/2016 λήγει αυτοδικαίως η θητεία των μελών, εκτός των αιρετών εκπροσώπων.
Τα νέα συμβούλια είναι πενταμελή και αποτελούνται από:
α) Τρεις (3) μόνιμους υπαλλήλους, που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης, έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του ή στο Νομό Αττικής, για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια που εδρεύουν στο νομό αυτό.
β) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων με βαθμό Α΄ των κατηγοριών ΠΕ, TE και ΔΕ.
Εν πάση περιπτώσει η θητεία των προϊσταμένων, που θα τοποθετηθούν άμεσα με την απόφαση του δημάρχου λήγει αυτοδικαίως με την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου νόμου.
Θυμίζουμε ότι στο Δήμο Ρόδου εργάζονται συνολικά 1.134 υπάλληλοι, εκ των οποίων οι 179 είναι κατηγορίας ΠΕ, οι 83 κατηγορίας ΤΕ, οι 562 κατηγορίας ΔΕ και οι 310 κατηγορίας ΥΕ, ενώ μόλις το 1/3 των υπαλλήλων ασχολείται με ζητήματα καθημερινότητας, που ειναι και ο τομέας ο οποίος συγκεντρώνει τα περισσότερα παράπονα των πολιτών.
Στη ΔΕ Ροδίων υπηρετούν 704 υπάλληλοι, στη ΔΕ Πεταλούδων 97, στη ΔΕ Νότιας Ρόδου 45, στη ΔΕ Λίνδου 44, στη ΔΕ Καμείρου, στη ΔΕ Καλλιθέας 66, στη ΔΕ Ιαλυσού 40, στη ΔΕ Αφάντου 42, στη ΔΕ Αταβύρου 21 και στη ΔΕ Αρχαγγέλου 40.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ