Τοπικές Ειδήσεις

Εξαγορά SILK OIL από Πετρολίνα – Άνοιγμα στην ελληνική αγορά

Με ανακοίνωσή της η εταιρία Πετρολίνα, γνωστοποιεί την εξαγορά της ελληνικής εταιρίας SILK OIL, διευρύνοντας την παρουσία και τη δράση του κυπριακού ομίλου στην Ελλάδα. Η συμφωνία εξαγοράς  ανέρχεται σε €9 εκατ.

Η εταιρία SILK OIL με έδρα τη Ρόδο, είναι γνωστή και δραστηριοποιείται στην εμπορία πετρελαιοειδών από το 1988. Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας σύμφωνα με στοιχεία του 2019, ανήλθε στα €194,7εκ. και οι καθαρές ζημιές  έφτασαν τις €187,3χιλ. Η εταιρία διαθέτει 414 πρατήρια πώλησής καυσίμων σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Αυτούσια η ανακοίνωση της Πετρολίνα 

Η Petrolina (Holdings) Public Ltd («PHL») επιθυμεί να ανακοινώσει την πρόθεση έναρξης εργασιών της νέας θυγατρικής εταιρείας P.W. Bunkering Services (East Med) Ltd (100%) του Ομίλου Πετρολίνα, η οποία την 31/12/2020 έχει προχωρήσει σε σύναψη συμφωνίας (η Συμφωνία Εξαγοράς) για την εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ελληνικής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΣΙΛΚ ΟΙΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ – ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («SILK OIL»).

Η Συμφωνία Εξαγοράς εντάσσεται στο πλαίσιο περαιτέρω ανάπτυξης των υφιστάμενων εργασιών του Ομίλου Πετρολίνα στην Ελλάδα.

Η SILK OIL δραστηριοποιείται στην εμπορία πετρελαιοειδών από το έτος 1988 και έχει έδρα την Ρόδο. Κατέχει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίμων στην Κρήτη και στη Σάμο για χρήση προϊόντων πετρελαιοειδών και υγραερίου και διατηρεί τέσσερα (4) υποκαταστήματα σε Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Κρήτη και Σάμο μέσω των οποίων προμηθεύει με υγρά καύσιμα και υγραέριο όλη την ελληνική επικράτεια. Διαθέτει τετρακόσια δεκατέσσερα (414) σημεία πώλησης υγρών καυσίμων και υγραεριοκίνησης σε όλη την Ελλάδα που φέρουν το σήμα της SILK OIL. Η SILK OIL παρέχει υπηρεσίες σε πρατήρια καυσίμων και σε διανομείς πετρελαίου θέρμανσης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Επιπλέον, οι εργασίες της SILK OIL περιλαμβάνουν

δίκτυο βυτιοφόρων οχημάτων μέσω του οποίου διανέμονται πετρελαιοειδή προϊόντα σε όλη την Ελλάδα.

Η εξαγορά αναμένεται να επηρεάσει θετικά τις προοπτικές και τα αποτελέσματα του Ομίλου Πετρολίνα λόγω των οικονομιών κλίμακος και συνεργειών που δύναται να δημιουργηθούν, της πολυετούς πείρας της PHL στον τομέα των πετρελαιοειδών καθώς επίσης και της εμπειρίας από την υπάρχουσα παρουσία του Ομίλου Πετρολίνα στην Ελλάδα.

Η οικονομική αξιολόγηση της εξαγοράς του μετοχικού κεφαλαίου της SILK OIL βασίστηκε στην καθαρή αξία ενεργητικού στη βάση των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων της SILK OIL κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019, στα ιστορικά οικονομικά στοιχεία της SILK OIL, όπως επίσης και στην αυξητική δράση του Ομίλου Πετρολίνα στην Ελλάδα στη βάση του επιχειρηματικού πλάνου και τις προοπτικές της SILK OIL.

Σημειώνεται ότι για το έτος 2018 η SILK OIL παρουσίασε κύκλο εργασιών ύψους €209,3εκ. και καθαρές ζημιές ύψους €187,3χιλ., ενώ για το έτος 2019 παρουσίασε κύκλο εργασιών ύψους €194,7εκ. και καθαρές ζημιές ύψους €18χιλ.

Το αντάλλαγμα εξαγοράς έχει συμφωνηθεί σε μέγιστο ποσό €9εκ., από το οποίο ποσό €7.3εκ. καταβλήθηκε σε μετρητά ταυτόχρονα με την υπογραφή της Συμφωνίας Εξαγοράς και τη μεταβίβαση των μετοχών. Ποσό μέχρι €1.7εκ. (ποσό μεσεγγύησης) έχει κατακρατηθεί και ενδέχεται να καταβληθεί εν όλω ή εν μέρει μετά το καθορισμό της τελικής δίκαιης αξίας (fair value) των καθαρών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της SILK OIL (net assets), η οποία θα υπολογιστεί μετά την ολοκλήρωση και ετοιμασία οικονομικών καταστάσεων της SILK OIL στη βάση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς από ορκωτούς ελεγκτές με ημερομηνία αναφοράς 31/12/2020 καθώς και και υπό την προϋπόθεση άλλων όρων μετά την ολοκλήρωση (post completion terms) της Συμφωνίας Εξαγοράς. Οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις θα καθορίσουν το ύψος της οποιασδήποτε υπεραξίας πιθανόν προκύψει και η οποία θα αναγνωριστεί στην ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της PHL κατά τοέτος της εξαγοράς.

Είναι ρητός όρος της Συμφωνίας Εξαγοράς όπως οι οικονομικές καταστάσεις της SILK OIL με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ημερομηνίας 31/12/2020 παραδοθούν μέχρι 31/1/2021 για εξέταση από τον Όμιλο και καθορισμό του ύψους οποιασδήποτε υπεραξίας, εάν προκύπτει.

Η συναλλαγή έγινε σε καθαρά εμπορική βάση και η επένδυση θα λογίζεται βάσει της λογιστικής μεθόδου απόκτησης (acquisition method). Η συναλλαγή δεν σχετίζεται με οποιοδήποτε «καθορισμένο πρόσωπο» σύμφωνα με την έννοια που αποδίδεται στον προαναφερόμενο όρο στο άρθρο 137(3) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμο του 1993 (14(I)/1993) (ως ισχύει).

Η Εταιρεία, πάντοτε με στόχο την πλήρη διαφάνεια για την ενημέρωση των μετόχων της και του επενδυτικού κοινού, θα προβεί σε συμπληρωματική ανακοίνωση μετά την ολοκλήρωση των πιο πάνω ενεργειών και αναφορά του τελικού ποσού εξαγοράς και του ύψους οποιασδήποτε υπεραξίας, εάν προκύπτει, ανάλογα με την περίπτωση.

Πηγή economytoday.sigmalive.com

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου