Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου της Κω, με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, συζητήθηκε προχθές, αίτημα ξενοδοχειακής εταιρείας που εδρεύει στο Μαστιχάρι της κοινότητας Αντιμάχειας της Κω, για την έκδοση προσωρινής διαταγής, στο πλαίσιο της προσφυγής της για την συντηρητική κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων της γερμανικής εταιρείας με την επωνυμία «THOMAS COOK GmbH», της γερμανικής εταιρείας με την επωνυμία «Condor FlugdienstGmbH», της «THOMAS COOK ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», της «THOMAS COOK ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ 2 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «THOMAS COOK ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ 3 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «THOMAS COOK ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «THOMAS COOK HOTEL INVESTMENTS GREECE 2», της «THOMASCOOK ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «THOMAS COOK HOTEL INVESTMENTS GREECE 1» και της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «THOMAS COOK ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ».
Πρόκειται για το πρώτο αίτημα, που εξετάστηκε αρμοδίως στα Δωδεκάνησα ενώ εκκρεμεί, όπως έγραψε η «δημοκρατική», η εκδίκαση όμοιου αιτήματος, ξενοδοχειακής εταιρείας της Κω, που έχει υποβληθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου της Ρόδου και αναβλήθηκε χθες για την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019.
Η πλευρά των καθών, εκπροσωπούμενη από την δικηγόρο κ. Βάσια Παπαγεωργίου, προέβαλε ένσταση παθητικής νομιμοποίησης, που συνίσταται στο ό,τι δεν είναι θυγατρικές της «THOMAS COOK GmbH» οι υπόλοιπες 8 εταιρείες, τονίζοντας ότι πρόκειται για υγιείς, φερέγγυες και βιώσιμες επιχειρήσεις, που συνεχίζουν την λειτουργία τους επιτυχώς.
Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα προσωρινής διαταγής, αφού εξέτασε τα έγγραφα και τις ενστάσεις ,που προέβαλαν οι διάδικοι και όρισε δικάσιμο για την 25η Φεβρουαρίου του 2020.
Η αιτούσα εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο του τουρισμού και εκμεταλλεύεται πολυτελές ξενοδοχείο το οποίο απασχολεί 300 εργαζομένους.
Μεταξύ άλλων υποστηρίζει ότι η βρετανική μητρική εταιρεία «Thomas Cook Group Pic» («μαμά» εταιρεία του Ομίλου Thomas Cook) και οι συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες υπήχθησαν την 23η Σεπτεμβρίου 2019 στη διαδικασία υποχρεωτικής ρευστοποίησης («Compulsory Liquidation») του Αγγλικού Πτωχευτικού Κώδικα και όλες οι εξουσίες εκπροσώπησης έχουν ήδη μεταφερθεί στον Επίσημο Εκκαθαριστή («Official Receiver»).
Αποτέλεσμα τούτου είναι ότι όλες οι εταιρικές δραστηριότητες και κατ’ επέκταση και οι πληρωμές προς τρίτους (συμβαλλόμενους, προμηθευτές κλπ) έχουν παύσει, οι δε μελλοντικές πτήσεις και οργανωμένες εκδρομές ακυρώθηκαν.
Εξάλλου, την 25η Σεπτεμβρίου 2019, ο κ. Ralf Teckentrup, Διευθύνων Σύμβουλος της «Condor FlugdienstGmbH»παραδέχθηκε δημοσίως ότι όλη η ρευστότητα της εταιρείας αναλώθηκε από την μητρική της εταιρεία (THOMAS COOK GmbH), με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει άμεσα και η ίδια με παύση πληρωμών.
Οπως υποστηρίζει η ξενοδοχειακή εταιρεία, ήδη, για την «Condor FlugdienstGmbH», έχει εγκριθεί -απ’ ό,τι «ακούγεται»- προσωρινή ένεση ρευστότητας (μέσω δανείου «γέφυρας») από την γερμανική τράπεζα KfW με την εγγύηση της Γερμανικής Κυβέρνησης, που τελεί, βέβαια, υπό την αίρεση της έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να αντεπεξέλθει στις τρέχουσες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της.
Το μέλλον της, παραμένει, ωστόσο, εξαιρετικά αβέβαιο και πάντως σίγουρα δυσοίωνο.
Επισημαίνει παραπέρα ότι, αναμένεται «ντόμινο» εξελίξεων μετά την πτώχευση της μητρικής εταιρείας στην Αγγλία.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ήδη σε πτωχευτικές διαδικασίες προσφεύγουν θυγατρικές της Thomas Cook σε Γερμανία, Αυστρία και Πολωνία, ενώ, ρευστό παραμένει για την ώρα το μέλλον της 1ης των καθ’ ών (Thomas Cook GmbH) που, ενώ ανακοίνωσε πως έκανε αίτηση για ειδική εκκαθάριση, ταυτόχρονα κάνει λόγο για συνομιλίες διάσωσης με υποψήφιους επενδυτές σε μια προσπάθεια να ανοικοδομήσει την επιχείρηση με συντεταγμένο τρόπο και να συνεχίσει την κερδοφόρα λειτουργία της.
Προσθέτει ακόμη ότι σχεδόν το σύνολο των βρετανικών ΜΜΕ ασχολούνταν με τις υπέρογκες πληρωμές πολλών εκατομμυρίων που ελάμβαναν διευθυντικά στελέχη της εταιρίας, τη στιγμή που η επιχείρηση όδευε στον γκρεμό.
Ισχυρίζεται ότι η μητρική εταιρεία χρησιμοποίησε αθέμιτα το θεσμό της νομικής προσωπικότητας συγχέοντας την περιουσία της με τις περιουσίες των θυγατρικών της, τόσο για να επωφεληθεί η ίδια η εταιρεία σε βάρος των εταιρικών της δανειστών όσο και για να επωφεληθούν κατά περίπτωση, οι θυγατρικές της εταιρείες εις βάρος των δανειστών τους αλλά και εις βάρος άλλων θυγατρικών τους -επίσης δανειστών τους-, όπως εν προκειμένω συνέβη με την ίδια.
Αιτήθηκε έτσι να διαταχθεί ως ασφαλιστικό μέτρο, η συντηρητική κατάσχεση κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας των καθ’ ών που βρίσκεται είτε εις χείρας τους είτε εις χείρας τρίτων προς εξασφάλιση απαίτησής της ύψους 577.045,41 € (πλέον τόκων κ;αΐ εξόδων) και μέχρι του ποσού των εξακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ 650.000€, και ιδίως επί ενός ακινήτου συνολικής εκτάσεως μ.τ. 27.260, μετά των επ’ αυτού κτισμάτων (ξενοδοχείου), ευρισκόμενου στην θέση «Ευριός» Πυλίου του δήμου Κω και επί ενός αγρού συνολικής εκτάσεως μ.τ. 44.570 που βρίσκεται στην θέση «Μπαμπιαλίκι» του δήμου Κω.
Με εξαιρετικό ενδιαφέρον αναμένεται εξάλλου η ετυμηγορία του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου επί όμοιου αιτήματος κατά των ίδιων ως άνω εταιρειών που υποβλήθηκε από άλλη ξενοδοχειακή εταιρεία, που εδρεύει στον Δήμο Δικαίου της Κω.
Η ξενοδοχειακή εταιρεία διατείνεται, όπως έγραψε η «δημοκρατική», ότι η διοίκηση του Ομίλου ασκείται κεντρικά από ολίγους ιθύνοντες-υπευθύνους η δε αυτοτέλεια των κατ’ ιδίαν νομικών προσώπων (θυγατρικών, «εγγονών», «δισέγγονων», «αδελφών» εταιρειών), είναι ανύπαρκτη αφού η μία απορροφά παρανόμως και κατά το δοκούν των ιθυνόντων, την ρευστότητα της άλλης.
Διοικητικά, επίσης ουδεμία αυτοτέλεια υφίσταται, όπως ισχυρίζεται, αφού είτε τα ίδια πρόσωπα εναλλάσσονται στις διοικήσεις των συγγενικών εταιρειών είτε όλοι υπακούουν στους ολίγους ιθύνοντες-υπευθύνους και ακολουθούν τις εντολές τους κατά τη διοίκηση των συγγενικών εταιρειών κατά τρόπο προφανώς αντίθετο με τα συμφέροντά τους, αλλά και των τρίτων-δανειστών τους.
Με την αίτηση της ζητά να διαταχθεί ως ασφαλιστικό μέτρο, η συντηρητική κατάσχεση κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας των καθ’ ών που βρίσκεται είτε εις χείρας τους είτε εις χείρας τρίτων προς εξασφάλιση της απαίτησης ύψους 878.009,10 € και μέχρι του ποσού των 950.000 € και επί δύο ακινήτων το ένα στο Πυλί της Κω και το άλλο στην πόλη της Κω εμβαδού 27.260 τ.μ. και 44.570 τ.μ., αντίστοιχα.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ