Με δύο αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου απορρίφθηκαν ισάριθμες αγωγές για την ακύρωση απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του Ναυτικού Ομίλου Ρόδου για εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Πιο συγκεκριμένα η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία Ε. Κούκουρας- Ι. Πατσιούρης Ο.Ε., που εδρεύει στη Ρόδο και ο κ. Γ. Καραβέλλας του Ιωάννη, κάτοικος Ιαλυσού εξέθεσαν με τις αγωγές τους ότι στις 02.02.2013 συνήλθε και συνεδρίασε η Γενική Συνέλευση του Ν.Ο.Ρ. κατά την οποία έγιναν και αρχαιρεσίες και εκλέχθηκαν μέλη του Διοικηπκού Συμβουλίου.
Υποστήριξαν ότι η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης για εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι άκυρη, διότι παράτυπα εξελέγη μέλος της διοίκησης και εν συνεχεία πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ο κ. Δημήτριος Χριστοδούλου, λόγω ασυμβίβαστου της ιδιότητός του ως διαιτητή, σύμφωνα με το καταστατικό του σωματείου.
Με βάση το ιστορικό αυτό, ζήτησαν, με απόφαση προσωρινώς εκτελεστή, να κηρυχθεί άκυρη η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του σωματείου.
Το δικαστήριο έκρινε ότι οι αγωγές είναι αόριστες γιατί δεν εκτίθενται σ’ αυτές τα αναγκαία γεγονότα για τη θεμελίωσή τους, ήτοι δεν εκτίθεται ότι μεταξύ των επικαλουμένων παραβάσεων των διατάξεων του καταστατικού και του επελθόντος αποτελέσματος της ψηφοφορίας υπήρχε αιτιώδης συνάφεια. Ειδικότερα δεν εκτίθεται ο αριθμός ψήφων που έλαβε καθένα από τα εκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, ο αριθμός των ψήφων που έλαβε ο καθένας από τους μη εκλεγέντες υποψηφίους, η διαφορά μεταξύ των ψήφων, που έλαβε καθένα από τα εκλεγέντα μέλη, και εκείνων, που έλαβε, καθένας από τους μη εκλεγέντες υποψηφίους, κι εάν η διαφορά αυτή σχηματίστηκε κατά παράβαση του νόμου ή του καταστατικού,
Το ΝΟΡ εκπροσώπησε ο δικηγόρος κ. Δημήτρης Αποστολάς.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ