Ρεπορτάζ

Δεν παρελήφθησαν εκ νέου οι λογαριασμοί του αναδόχου του έργου των LED στον Δήμο Ρόδου!

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου σε νέα έκτακτη συνεδρίασή της χθες έκανε δεκτό πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών «Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστημάτων – Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων – Εφαρμογές Smart Cities, Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Ρόδου», γνωστού και ως έργου των LED, για την μη παραλαβή, εκ νέου, λογαριασμών του έργου.
Στο πρακτικό της επιτροπής, που έγινε δεκτό, αναφέρονται τα εξής:
«Στη Ρόδο σήμερα Δευτέρα 29-03-2021 η Ε.Π.Π.Ε. της με αρ. πρωτ. 02/1376/11-01-2019 Σ.Π.Υ. «Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων – Εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Ρόδου», συνήλθε προς εξέταση του από 17-03-2021 αρ. πρωτ. . 02/12834/17-03-2021 εγγράφου της Ένωσης Εταιρειών «Ο.Τ.Ε. Α.Ε. – GLOBILED M. E.Π.Ε. – ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», μετά των επισυναπτόμενων σ’ αυτό τιμολογίων περιόδου 11/2019-09/2020, το οποίο θα πρέπει κατεπειγόντως να εξετασθεί και απαντηθεί εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από της λήψης, σύμφωνα με το άρθρο 20 της παραπάνω σχετικής Σ.Π.Υ., και λαμβάνοντας υπόψη:
01. Τις αποφάσεις 31/2020 και 94/2020 της Οικονομικής Επιτροπής.
02. Την απόφαση 441/2020 της Οικονομικής Επιτροπής.
03. Την απόφαση 839/2020 της Οικονομικής Επιτροπής.
04. Την απόφαση 874/2020 της Οικονομικής Επιτροπής.
05. Την απόφαση 88/2021 της Οικονομικής Επιτροπής.
06. Την απόφαση 94/2021 της Οικονομικής Επιτροπής.
07. Το γεγονός ότι τα ως άνω τιμολόγια σχετίζονται άμεσα και ουσιωδώς με τις ως άνω αποφάσεις, και ειδικότερα με την υπ. αρ. 839/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που σύμφωνα με όσα διαλαμβάνουν οι αποφάσεις 31/2020 και 94/2020, μας ανατέθηκε η υποβολή πλήρους και τεκμηριωμένης γνωμοδότησης, που θα αφορά χρονικά από την έναρξη της διαδικασίας σύμβασης, κατά χρονική σειρά και κατά την επιβαλλόμενη διαδικασία, όλα τα εκκρεμούντα ζητήματα της Σ.Π.Υ., ώστε με σαφήνεια η γνωμοδότηση να τεκμηριώνει τη νομιμότητα εκτέλεσης της σύμβασης, εάν συνεχίζουν να συντρέχουν ή μη οι λόγοι της έκπτωσης (απόφαση 31/2020), καθώς και η μέχρι σήμερα νόμιμη ή μη πορεία και εξέλιξη της Σ.Π.Υ.
08. Το γεγονός ότι ύστερα από λεπτομερή, ενδελεχή και ήδη πολύμηνη ενασχόληση, με τεράστιο φόρτο εργασίας για τη συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση εγγράφων, αποφάσεων, τεχνικών στοιχείων κ.λπ. επί όλων των επίμαχων θεμάτων, λαμβάνοντας υπόψη το εξαιρετικά μεγάλο και πολυεπίπεδο εύρος τής υπόθεσης, το ιδιόμορφο της διαδικασίας και το εξειδικευμένο αντικείμενο της Σ.Π.Υ., βρισκόμαστε σε τελικό στάδιο, ώστε εκτός έκτακτων και απρόβλεπτων περιστάσεων, εντός του μηνός Απριλίου τού τρέχοντος έτους να παραδώσουμε τη παραπάνω Γνωμοδότησή μας, τόσο προς την Οικονομική Επιτροπή, όσο και προς τον επί της ως άνω Σ.Π.Υ. συμβουλευτικό προς τη Δημοτική Αρχή εξειδικευμένο φορέα «ΔΑΜΙΣ Ι.Κ.Ε.», για να εκφέρει και αυτή αυτοτελώς τις σύμφωνες ή μη απόψεις της, ενημερωμένη και ενεργοποιούμενη μάλιστα από τώρα και επί του παρόντος, ώστε οι τελικές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής να είναι, όσο το δυνατόν πιο θεμελιωμένες, επαναλαμβάνοντας και με το παρόν πρακτικό, ότι ο οφειλόμενος σκοπός και αποτέλεσμα της συγκεκριμένης Σ.Π.Υ. δέον να είναι η εξοικονόμηση πόρων του Δήμου Ρόδου, υπέρ και προς ωφέλεια των δημοτών, ήτοι προς το καλό των δημοτών και προς εξυπηρέτηση του δημοσίου /δημοσιονομικού συμφέροντος, καθώς οι πόροι της σύμβασης αφορούν και προέρχονται από ανταποδοτικά τέλη, που εισπράττονται άμεσα και βαρύνουν τους πολίτες, δεδομένου μάλιστα της σοβαρότητας της υπόθεσης και από το γεγονός ότι η σύμβαση της εν λόγω Σ.Π.Υ. ελέγχεται από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, Μονάδα Επιθεωρήσεων & Ελέγχων (έγγραφο με Αρ. Πρωτ. 37324 οικ/01.12.2020):
Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω και στη βάση άλλωστε και προηγούμενων Πρακτικών-Γνωμοδοτήσεών μας, που έγιναν δεκτές με τις υπ. αρ. 88/20121 και 94/2021 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, γνωμοδοτούμε ότι μέχρι την ολοκλήρωση τής όλης ως άνω διαδικασίας, η Επιτροπή Παραλαβής & Παρακολούθησης (Ε.Π.Π.Ε.), ως κατά συνέπεια αρμόδια γνωμοδοτική υπηρεσία, δεν είναι δυνατόν να προβούμε σε εισήγηση, και ούτε συνακόλουθα η Οικονομική Επιτροπή δύναται να εγκρίνει οποιαδήποτε παραλαβή τιμολογίων και λογαριασμών προς πληρωμή, για την εν λόγω σύμβαση, ούτε βέβαια ισχύει οποιαδήποτε αυτοδίκαιη παραλαβή τους, εφ’ όσον δεν έχει εκ των προτέρων προηγηθεί η πραγματοποίηση της ολοκλήρωσης, τής ως άνω διαδικασίας, και σε κάθε περίπτωση η Οριστική ή μη παραλαβή της Σ.Π.Υ. από την Ε.Π.Π.Ε. και εν συνεχεία η έγκριση ή μη αυτής, αρμοδίως από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου, ως αναθέτουσα Αρχή». Σημειώνεται ότι με το πρακτικό γνωμοδότησε και συναινεί για το απολύτως σύννομο και βάσιμο ο νομικός σύμβουλος του Δήμου Ρόδου κ. Θεόδωρος Παπαγεωργίου ενώ για το απολύτως σύννομο και βάσιμο της γνωμοδοτήσεως της Ε.Π.Π.Ε. προς την Οικονομική Επιτροπή συναίνεσε και ο δήμαρχος Ρόδου κ. Αντώνης Καμπουράκης.
Θυμίζουμε ότι οι εξελίξεις αυτές καταγράφονται, ενώ εκκρεμεί η έγκριση και αποδοχή ή μη από τον Δήμο Ρόδου της από 26 Οκτωβρίου 2020 γνωστοποίησης ολοκλήρωσης εγκατάστασης του έργου των Led κι ενώ δεν ικανοποιήθηκε το αίτημα της αναδόχου για την επιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου και υποβολή λογαριασμών πληρωμής.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου