Ειδήσεις

Ρόδος : Ομογενείς έπεσαν θύματα μιας καλοστημένης απάτης με ακίνητα από κτηματομεσίτη

Ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου έχει προγραμματιστεί η συζήτηση δύο αγωγών με τις οποίες διεκδικείται χρηματική αποζημίωση συνολικού ύψους 650.000 ευρώ από την «Aplha Bank Α.Ε.», ως καθολικής διαδόχου της συγχωνευθείσας δι’ απορροφήσεως Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» από δύο ομογενείς της Αυστραλίας που έπεσαν θύματα μιας καλοστημένης απάτης με ακίνητα για την οποία έχουν τιμωρηθεί πειθαρχικώς 4 τραπεζικοί υπάλληλοι.
Οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση ιδιώτες είναι κατηγορούμενοι για απάτη από κοινού κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, με συνολικό περιουσιακό όφελος και αντίστοιχη ζημία άνω των 15.000 ευρώ και 73.000 ευρώ και πλέον άνω των 30.000 ευρώ και 120.000 ευρώ αντίστοιχα και έχουν παραπεμφθεί σε δίκη ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου επί κακουργημάτων.
Κάτοικος Αδελαϊδος Νοτίου Αυστραλίας, που κατάγεται από τη Ρόδο, υπέβαλε µήνυση κατά τριών ατόμων, όταν διαπίστωσε ότι υφάρπαξαν µε απίθανα τεχνάσµατα ακίνητο ιδιοκτησίας της, ιδιαιτέρως µεγάλης αξίας, και συγκεκριµένα έναν αγρό εµβαδού 8.560 τ.µ. στη θέση «Κεπούλα» της Λαχανιάς.
Περί το µήνα Νοέµβριο του 2006 ο εξάδερφός της, που είχε αναλάβει τη διαχείριση των ακινήτων της, επικοινώνησε µαζί της στην Αυστραλία και την πληροφόρησε ότι τον πλησίασε ο Μ. Μ. του Ι., καταγόµενος και αυτός από το Γεννάδι, ο οποίος ενδιαφέρθηκε να µάθει, εάν το εν λόγω ακίνητο διατίθετο προς πώληση. Το εν λόγω άτοµο, είχε επιστρέψει από τις ΗΠΑ, όπου διέµενε για πολλά χρόνια, ασχολούµενος µε µεσιτικές εργασίες και “real estate”, στην ευρύτερη περιοχή της Νότιας Ρόδου. Επεισε τον πληρεξούσιο των ομογενών ότι είχε έτοιµους πελάτες – αγοραστές, ακόµη δύο κατηγορούµενους στις υποθέσεις που προαναφέραµε, οι οποίοι ήθελαν να το αγοράσουν και διέθεταν προς τούτο τα οικονοµικά µέσα προσφέροντας 90.000 ευρώ και ήταν φερέγγυοι, έχοντας µάλιστα εξασφαλίσει και προέγκριση δανείου από την Εµπορική Τράπεζα.
Η οµογενής δέχτηκε και ο φερόµενος ως κτηµατοµεσίτης, θέλοντας να κάµψει τις επιφυλάξεις της, σχετικά µε την καταβολή του τιµήµατος, ζήτησε από τον εξάδελφό της να επικοινωνήσει µε τον υπεύθυνο χορηγήσεων δανείων της τράπεζας και να επιβεβαιώσει την ύπαρξη προέγκρισης του δανείου στο όνοµα των µελλοντικών αγοραστών.
Ο εξάδελφος της οµογενούς επικοινώνησε πράγματι µε τον υπεύθυνο χορηγήσεων της τράπεζας που τον διαβεβαίωσε ότι στο όνοµα των αγοραστών υπάρχει ήδη προέγκριση χορήγησης δανείου και ότι µε την υπογραφή του συµβολαίου αγοράς του ακινήτου η Τράπεζα θα εκταµίευε άµεσα το ποσό των 90.000 ευρώ για την εξόφλησή του.
Στις 12 Δεκεµβρίου 2006 υπεγράφη στη Ρόδο το συµβόλαιο αγοραπωλησίας του ακινήτου. Στο συµβόλαιο ανεγράφη ότι το (εικονικό) ποσό των 7.532,80 ευρώ θα της καταβαλλόταν εκ προϊόντος δανείου που θα εχορηγείτο στους αγοραστές από την τράπεζα το αργότερο έως τις 15 Ιανουαρίου 2007.
Τρεις µόλις µέρες µετά την υπογραφή του συµβολαίου και προκειµένου να εκταµιευτούν τα χρήµατα του δανείου που είχε ήδη εγκριθεί στους αγοραστές, ο φερόµενος ως κτηµατοµεσίτης ειδοποίησε τον εξάδελφό της ότι η Τράπεζα έχει έτοιµα τα χρήµατα του δανείου και προκειµένου να εκταµιεύσει το ποσό των 90.000 ευρώ θα έπρεπε προηγουµένως να υπογράψει πράξη ολοσχερούς εξοφλήσεως του τιµήµατος, διαφορετικά δεν θα ήταν δυνατή η αποπληρωµή και εξόφληση του τιµήµατος των 90.000 ευρώ.
Πράγµατι, ο εξάδερφός της, πειθόµενος για το «κανονικό» της ενέργειας αυτής εµφανίστηκε σε συµβολαιογράφο και υπέγραψε πράξη ολοσχερούς εξοφλήσεως του τιµήµατος του ως άνω µεταβιβαστικού συµβολαίου δηλώνοντας (εικονικά) ότι δήθεν το ποσό των 7.532,80 ευρώ καταβλήθηκε από τους αγοραστές και εισπράχτηκε απ’ αυτόν για λογαριασµό της. Παρά το γεγονός ότι ο καιρός περνούσε, ο εµφανιζόµενος ως µεσίτης, προφασιζόµενος δήθεν γραφειοκρατικές δυσλειτουργίες µε την τράπεζα, ανέβαλλε συνεχώς την καταβολή των 90.000 ευρώ.
Περί τα τέλη Ιουλίου 2008, αφού πλέον η οµογενής έπαψε να πιστεύει στις διαβεβαιώσεις του «µεσίτη», ο οποίος εξαφανίστηκε από τη Ρόδο και άρχισε να υποψιάζεται ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, ανέθεσε σε δικηγόρο της Ρόδου να προβεί σε έρευνα της υπόθεσης.
Από έλεγχο που διενήργησε ο δικηγόρος της κ. Μιχαήλ Ι. Καντιδενός στο Κτηµατολόγιο Ρόδου, διαπίστωσε ότι το συµβόλαιο αγοραπωλησίας είχε µεταγραφεί κανονικά στο όνοµα των αγοραστών στις 15-12-2006, ότι εν συνεχεία ενεγράφη προσηµείωση υποθήκης υπέρ της τράπεζας για την εξασφάλιση απαίτησής της ποσού 300.000 ευρώ και στις 16-1-2007 δυνάµει διάταξης του Κτηµατολογικού δικαστή είχε µεταγραφεί και η πράξη ολοσχερούς εξοφλήσεως του τιµήµατος της ως άνω αγοραπωλησίας.
Η ίδια ως άνω µηνυτής µαζί µε µια άλλη οµογενή υπέβαλε και δεύτερη µήνυση κατά του “κτηµατοµεσίτη” και ακόµη 3 ατόµων κατοίκων Γλυφάδας Αττικής.
Με όµοια συγκεκριµένα µεθοδολογία ο µεσίτης κατόρθωσε να υφαρπάξει από την περιουσία των δύο οµογενών και ένα ακίνητο εµβαδού 7.720 τ.µ. κείµενου στη θέση «Σαλαµίνα» στη Λαχανιά. Εµφάνισε τους 3 κατοίκους της Αττικής ως ενδιαφερόµενους να αγοράσουν το ακίνητο αυτό που κατείχαν οι οµογενείς εξ’ αδιαιρέτου έναντι ποσού 200.000 ¤ µε δανειοδότηση από την Εµπορική Τράπεζα.
Στις 30 Ιανουαρίου 2007 υπεγράφη στη Ρόδο το συµβόλαιο αγοραπωλησίας στο οποίο ανεγράφη η αντικειµενική αξία του ακινήτου δηλ. 38.158,19 ευρώ. Το τίµηµα της αγοράς του ακινήτου ουδέποτε καταβλήθηκε και οι δύο οµογενείς διαπίστωσαν ότι το συµβόλαιο αγοραπωλησίας είχε µεταγραφεί κανονικά στο όνοµα των αγοραστών και εν συνεχεία το ακίνητό τους πωλήθηκε σε τρίτο αντί του αναγραφόµενου (εικονικά) στο ως άνω συµβόλαιο ποσού των 36.932,48 ευρώ!!
Το ίδιο ακίνητο εµφανίστηκε να µεταβιβάζεται στην πορεία από τη φερόµενη ως κυρία (αγοράστρια) αυτού εξ ηµισείας σε δύο κάτοικους Ρόδου αντί του ποσού των 33.058,58 ευρώ και εν συνεχεία το ½ εκ του µεριδίου µιας εξ αυτών ήτοι το ¼ εξ αδιαίρετου του ακινήτου φέρεται να µεταβιβάζεται µε δωρεά στην αδερφή της δωρήτριας. Εν τέλει στο εν λόγω ακίνητο ενεγράφη και προσηµείωση υποθήκης υπέρ της Τράπεζας Κύπρου για ποσό 276.000 ευρώ επί των µεριδίων των φεροµένων ως συνιδιοκτητών του ακινήτου των δύο οµογενών.
Oι ενάγοντες επισημαίνουν στις αγωγές τους ότι από τους φερόμενους ως αγοραστές του ακινήτου, αλλά και άλλους συνεργούς με «εγκέφαλο» τον Μ. Μ. του Ι. και σε συνεργασία με υπαλλήλους της τράπεζας είχε στηθεί μια τεράστια επιχείρηση απάτης, η οποία απέφερε σ’ αυτούς κέρδη πολλών εκατομμυρίων ευρώ!!!
Ειδικότερα, σε ό, τι αφορά την περίπτωσή τους, αποκαλύφθηκε ότι ο κτηματομεσίτης σε συνεννόηση και συνεργασία με τους δύο υποτιθέμενους αγοραστές, εξύφαναν από κοινού σχέδιο εξαπάτησής τους με σκοπό την απόσπαση του ακινήτου τους και την είσπραξη του ποσού του δανείου που θα ενέκρινε η δανειοδότρια τράπεζα με απώτερο σκοπό όχι την πληρωμή του τιμήματος αλλά την ιδιοποίησή του.
Πιο συγκεκριμένα με την κατάρτιση και χρήση πλαστογραφημένων εγγράφων, εμφανίζονταν οι συνεργάτες του κτηματομεσίτη να έχουν υψηλά εισοδήματα από την εργασία τους, να δηλώνουν ανύπαρκτα «εισοδήματα» στην Εφορία μέσω φορολογικών δηλώσεων, να έχουν στην κατοχή τους υπηρεσιακές βεβαιώσεις από τους εργοδότες τους, να μην οφείλουν προς τρίτους κ.λ.π., με σκοπό τα έγγραφα αυτά να τα εμφανίζουν στο συγκεκριμένο κατάστημα της εν λόγω Τράπεζας, ώστε να «καλύπτουν» τις προϋποθέσεις δανειοδότησής τους από αυτήν, λαμβάνοντας και σχετική προέγκριση δανειοδότησης. Ακολούθως, ο κτηματομεσίτης, ο οποίος διεύθυνε όλο το σχέδιο ως εμπνευστής και ενορχηστρωτής, προσέγγιζε τα υποψήφια θύματά του, γνωρίζοντας άριστα την τοπογραφία της Νότιας Ρόδου (Λαχανιά-Γεννάδι) και με το πρόσχημα και της δήθεν υπάρξεως «πελατών», οι οποίοι δήθεν ενδιαφέρονταν για την αγορά του, οι οποίοι προηγουμένως είχαν εξασφαλίσει το πιστοποιητικό φερεγγυότητας από την δανειοδότρια Τράπεζα παραπείθοντας και εξαπατώντας τα θύματά τους, προέβαιναν σε τυπικές αγοραπωλησίες στις οποίες εμφανιζόταν μόνο το δηλωθέν τίμημα της αντικειμενικής αξίας και όχι το πραγματικό, στο οποίο μάλιστα συμβόλαιο αναγραφόταν ότι το τίμημα θα καταβληθεί εκ προϊόντος δανείου που θα καταβληθεί από την τράπεζα εντός ορισμένης προθεσμίας.
Αφού υπογραφόταν το συμβόλαιο αγοραπωλησίας το κατέθεταν στην τράπεζα, η οποία ενέγραφε προσημείωση υποθήκης στον πωληθέν ακίνητο, εκδίδοντας μάλιστα σχετική δικαστική απόφαση με την παρουσία των φερομένων ως αγοραστών-συνεργών του κτηματομεσίτη και μετά την εγγραφή προσημείωσης στο πωληθέν ακίνητο και την προηγούμενη υπογραφή της πράξης ολοσχερούς εξοφλήσεως του τιμήματος από τον πωλητή, εκταμίευαν το ποσό του εγκριθέντος δανείου το μοιράζονταν μεταξύ τους και εξαφανίζονταν.
Τονίζουν ότι από πειθαρχική έρευνα που διενεργήθηκε στην τράπεζα διαπιστώθηκε ότι 4 υπάλληλοι φέρουν πειθαρχική ευθύνη τόσο στην ως άνω περίπτωση, όσο και σε άλλες, καθώς δεν επέδειξαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, την από τη θέση τους, οφειλόμενη προσοχή και επιμέλεια, ζημιώνοντας την ίδια την τράπεζα.
Φέρονται συγκεκριμένα να ανέχθηκαν την καταστρατήγηση της πιστοδοτικής διαδικασίας και τη χρηματοδότηση των αφερέγγυων πελατών που σύστηνε το κύκλωμα των διαμεσολαβητών. Δεν φρόντιζαν να επιβεβαιώσουν την αυθεντικότητα των προσκομιζόμενων από τα μέλη του κυκλώματος δικαιολογητικών στοιχείων των πιστούχων.
Ενας εξ’ αυτών φέρεται μάλιστα να πίεζε τους υφισταμένους του, για την ταχεία εκταμίευση των δανείων και την εξυπηρέτηση του κυκλώματος.
Στους τραπεζικούς υπαλλήλους έχουν επιβληθεί εξάλλου πειθαρχικές ποινές.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου