Ρεπορτάζ

Προκηρύσσονται δύο θέσεις δικηγόρων με πάγια αντιμισθία στον Δήμο Ρόδου

Σήμερα, εκτός απροόπτου, θα εισαχθεί προς έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου, το σχέδιο της προκήρυξης του Δήμου Ρόδου για την πλήρωση δύο θέσεων ΠΕ Δικηγόρων και συγκεκριμένα μία θέση Δικηγόρων παρ΄ Αρείω Πάγω και μία θέση δικηγόρων Παρ΄Εφέταις, με σχέση έμμισθης εντολής- πάγια μηνιαία αντιμισθία.
Η πρόσληψη γίνεται, όπως αναφέρεται στην προκήρυξη, εξαιτίας των ιδιαίτερα αυξημένων αναγκών για νομική υποστήριξη του Δημάρχου Ρόδου, των αιρετών οργάνων, των οργανικών μονάδων και των εν γένει υπηρεσιών καθώς και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) του Δήμου Ρόδου και την πρόβλεψη συνταξιοδότησης υπηρετούντων.
Αντικείμενο της απασχόλησης των προσλαμβανομένων θα είναι η νομική υποστήριξη του Δήμου Ρόδου και συγκεκριμένα:
-Η υπεράσπιση των δικαιωμάτων και η κατοχύρωση των συμφερόντων του Δήμου Ρόδου ενώπιον κάθε Δικαστηρίου και κάθε άλλης Αρχής.
-Η παροχή γνωμοδότησης επι πάσης φύσεως νομικών ζητημάτων καθώς και η παροχή γενικών κατευθύνσεων και οδηγιών επίλυσης δικαστικών διαφορών και λοιπών ζητημάτων νομικής φύσης κατόπιν συνεννόησης με τους Νομικούς Συμβούλους του Δήμου Ρόδου
-Η διαχείριση και επιμέλεια κάθε υπόθεσης για την οποία απαιτείται δικηγορική συμπαράσταση και η συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου για την από νομικής άποψης επεξεργασία κάθε λογής εγκυκλίου διακήρυξης δημοπρασιών ή συμβάσεων ή άλλης φύσεως έγγραφα που αφορούν σε ερμηνεία νόμου, διατάγματος ή κανονιστικής διάταξης, κατόπιν συνεννόησης με τους Νομικούς Συμβούλους του Δήμου
-Η παραλαβή δικογράφων τα οποία απευθύνονται στο Δήμο Ρόδου
-Η παράσταση στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και των άλλων συλλογικών οργάνων του Δήμου Ρόδου και των Νομικών Προσώπων αυτού, κάθε φορά που κρίνεται απαραίτητο από τη Δημοτική Αρχή
-Η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας η οποία ανατίθεται από το Δήμαρχο Ρόδου και αφορά το αντικείμενο της αρμοδιότητάς τους
-Επίσης θα βρίσκονται σε άμεση σχέση διοικητικής εξάρτησης από τον Δήμαρχο Ρόδου.
Ολες τις παραπάνω αναφερόμενες υπηρεσίες υποχρεούνται να τις παρέχουν συγχρόνως και στο Ίδρυμα καθώς και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) του Δήμου Ρόδου, χωρίς άλλη αμοιβή.
Οι παραπάνω υπηρεσίες θα παρέχονται στην έδρα του Δήμου Ρόδου, όπου και οι επιλεγέντες πρέπει να έχουν ή να μεταφέρουν την δικηγορική έδρα τους σε όλη τη διάρκεια της έμμισθης εντολής, παρέχοντας υπηρεσίες όχι μόνο στα αρμόδια Δικαστήρια, αλλά και όταν υπάρχει πρόσκληση θα παρίστανται και θα παρέχουν γνωμοδοτήσεις και συμβουλές τόσο στα μονομελή αιρετά και μη όργανα διοίκησης όσο και στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων του Δήμου Ρόδου και των Οργανισμών του.
Εφόσον ο υποψήφιος επιλεχθεί, συμπεριέλαβε στα δικαιολογητικά της συμμετοχής του Υπεύθυνη Δήλωση δέσμευσης παρουσίας του στα γραφεία της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου για την άμεση κάλυψη καθημερινών αναγκών νομικής υποστήριξης επί τέσσερις (4) ώρες ημερησίως στις εργάσιμες ημέρες, αυτός επίσης θα είναι επιπλέον υποχρεωμένος για τη πιστή τήρηση και της παραπάνω με βάση τη δήλωση του δέσμευσης.
Οι ενδιαφερόμενοι για την ανωτέρω θέση πρέπει :
1.Να είναι Ελληνες και Ελληνίδες πολίτες σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 12 του Ν.3584/2007
2.Να μην έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013)
3.Να είναι δικηγόροι μέλη Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, για τη μία θέση δικηγόρος μέλος Δικηγορικού Συλλόγου της χώρας παρ΄Αρείω Πάγω, και για τη δεύτερη θέση δικηγόρος μέλος Δικηγορικού Συλλόγου της χώρας παρ΄Εφέταις.
4. Να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στην Ελλάδα ή ισότιμου και αντίστοιχου πτυχίου άλλης χώρας, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.
6. Να έχουν ενεργή Δικηγορική προϋπηρεσία, επαγγελματική εμπειρία, δικαστηριακή και συμβουλευτική, τουλάχιστον δέκα (10) ετών από την εγγραφή τους στο Δικηγορικό Σύλλογο, αποδεικνυόμενη από δικόγραφα, δικαστικές αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις, με έμφαση και εμπειρία σε υποθέσεις Ο.Τ.Α.
7. Να έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2).
8. Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές, να μην είναι ανυπότακτοι και να μην έχουν καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.
9. Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη, υποδικία και να μην τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
10. Να είναι υγιείς και αρτιμελείς (σε βαθμό που να μην εμποδίζεται η άσκηση των καθηκόντων τους)
11. Να μην έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του Ν.1256/1982 του Κώδικα Δικηγόρων.
12. Να μην κατέχουν άλλη έμμισθη θέση.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου