Με απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού Λυδίας Κονιόρδου που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η περιοχή Βρουλιά στο Πρασονήσι χαρακτηρίζεται προστατευόμενη ζώνη .

Σχετικά με την περιοχή :

Ο αρχαίος οικισμός της Βρουλιάς βρίσκεται στο νοτιότερο άκρο της νήσου Ρόδου, απέναντι από το Πρασονήσι. Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους πρώιμους οικισμούς με οργανωμένο πολεοδομικό σχέδιο που έχει εντοπισθεί στον ελλαδικό χώρο. Η ζωή του οικισμού ήταν πολύ περιορισμένη. Με βάση κυρίως τα ευρήματα από τις ταφές που ανεσκάφησαν έξω από το τείχος χρονολογείται στα 650-550 π.Χ. Η θέση του οικισμού είχε και στρατιωτική σημασία καθώς αποτελούσε το τελευταίο λιμάνι του αιγαιακού χώρου πριν από το ανοιχτό πέλαγος της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά και το πρώτο λιμάνι για τους ταξιδευτές από την Κύπρο, τη Φοινίκη ή τη Συρία.Στα παλαιοχριστιανικά χρόνια ιδρύθηκε χαμηλά, κοντά στη θάλασσα, παλαιοχριστιανική βασιλική με ψηφιδωτά δάπεδα. Σήμερα το μικρό λιμανάκι της Βρουλιάς αποτελεί ασφαλές αραξοβόλι για τους ψαράδες του νησιού.

Η ανασκαφή του χώρου πραγματοποιήθηκε στις αρχές του περασμένου αιώνα (1907-1908) από τον Karl Frederik Kinch, μέλος της δανικής αρχαιολογικής αποστολής, η οποία τότε είχε αναπτύξει σημαντική ανασκαφική δραστηριότητα στο νησί. Ο ίδιος είχε διενεργήσει τις ανασκαφές στην ακρόπολη της Λίνδου και στην Εξοχή της Λάρδου. Ο Kinch δημοσίευσε τα αποτελέσματα της έρευνάς του στο σημαντικό τόμο Vroulia (Berlin 1914), ο οποίος μέχρι σήμερα αποτελεί τη μοναδική μονογραφία για τον οικισμό.

Συντάκτης
Μελίνα Φιλήμονος-Τσοποτού, αρχαιολόγος

Η σχετική απόφαση :

“Αποφασίζουμε
Εγκρίνεται η θεσμοθέτηση Ζώνης Α’ Απολύτου Προστασίας του αρχαιολογικού χώρου Βρουλιάς – Πρασονησίου, Δήμου Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για την αποτελεσματικότερη προστασία των αρχαιοτήτων που έχουν αποκαλυφθεί στο συγκεκριμένο κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο. Ειδικότερα, η Ζώνη Α’ περικλείει έναν από τους σημαντικότερους πρώιμους οικισμούς με οργανωμένη πολεοδομική συγκρότηση που έχουν εντοπιστεί στον ελλαδικό χώρο.

Ο οικισμός είχε περιορισμένη διάρκεια ζωής (κατά τον 7ο και 6ο αι. π.Χ.) και φαίνεται ότι είχε και στρατιωτική σημασία, καθόσον αποτελούσε το τελευταίο λιμάνι του αιγαιακού χώρου πριν από το ανοιχτό πέλαγος της ανατολικής Μεσογείου.

Η Ζώνη Α’ περιλαμβάνει την περιοχή που οριοθετείται από την πολυγωνική γραμμή που ορίζουν τα σημεία 1,2,…,21, 22 και η ακτογραμμή, που σημειώνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα με υπόβαθρο αποσπάσματα Φύλλων Χάρτου, κλίμακας 1:5.000 της Γ.Υ.Σ. και ορίζεται στο συνημμένο πίνακα συντεταγμένων.

Οι χρήσεις γης στη Ζώνη Α’ είναι οι ακόλουθες:
1. Απαγορεύεται η παραχώρηση από το Δημόσιο σε ιδιώτες οποιαδήποτε έκτασης εντός της Ζώνης Α’ καθώς και η κατάτμηση της γης.

2. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μορφής δόμηση καθώς και οποιαδήποτε κατασκευή, για την οποία απαιτείται ή δεν απαιτείται άδεια της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής.

3. Απαγορεύεται η τοποθέτηση αντισκήνων, παραπηγμάτων και τροχοβιλών καθώς επίσης η τοποθέτηση λυόμενων οικίσκων και κινητών αναψυκτηρίων καθώς και λοιπών κατασκευών εδραζομένων σε τροχήλατη βάση.

4. Απαγορεύεται η εγκατάσταση περιπτέρων, διαφημιστικών πινακίδων και στεγάστρων παντός είδους. Εξαιρούνται οι πινακίδες οδικής σήμανσης και σήμανσης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων.

5. Διατηρείται ο δασικός χαρακτήρας της περιοχής καθώς και ο χαρακτήρας της ως καταφυγίου άγριας ζωής. Οι αναδασώσεις, κάθε συναφές με την προστασία των δασών έργο, καθώς και οι τυχόν εργασίες σε περιοχές ρεμάτων, πραγματοποιούνται μετά από έγκριση και υπό την εποπτεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, καθώς και την έγκριση των συναρμοδίων Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του ΥΠ.ΕΝ.

6. Απαγορεύονται εν γένει οι καλλιέργειες καθώς και οι εγκαταστάσεις γεωργικής χρήσης, δεξαμενών, σιλό και θερμοκηπίων, καθόσον η έκταση της Ζώνης Α’ έχει κυρίως δασικό χαρακτήρα και μέρος της (Πρασονήσι) βρίσκεται εντός ορίων περιοχής NATURA (με κωδικό GR 4210031).

7. Απαγορεύεται η εγκατάσταση μονάδων εκτροφής ζώων, όπως ποιμνιοστάσια, πτηνοτροφεία, χοιροτροφεία, κ.ο.κ.

8. Απαγορεύεται η ίδρυση αλιευτικών καταφυγίων και ιχθυοκαλλιεργειών κατά μήκος της ακτογραμμής, η οποία καθορίζει το όριο της Ζώνης Α΄.

9. Επιτρέπεται η τοποθέτηση ομπρελών και στεγάστρων φύλαξης του εξοπλισμού για θαλάσσια σπορ, κατόπιν σχετικής άδειας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου.

10. Επιτρέπεται η εγκατάσταση και επισκευή δικτύων υποδομών κοινής ωφελείας, μετά από έγκριση και υπό την εποπτεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου.

11. Επιτρέπεται η άσκηση της παραδοσιακής μελισσοκομίας, κατόπιν σχετικής άδειας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου.

12. Επιτρέπεται, μετά από έγκριση και υπό την εποπτεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, η εκτέλεση έργων συντήρησης, εξομάλυνσης και βελτίωσης των υφισταμένων οδών στο υφιστάμενο πλάτος τους, εκτός αν για λόγους ασφαλείας απαιτείται μικρή διαπλάτυνση.

13. Επιτρέπεται η επισκευή και αναβάθμιση (χωρίς επέκταση, εκτός αν αυτή αποδεικνύεται από σχετική φωτογραφική τεκμηρίωση) από φορείς του Δημοσίου των προ του 1948 υφισταμένων κτιρίων στο Πρασονήσι, ανάμεσά τους ο κηρυγμένος φάρος καθώς και το σωζόμενο τμήμα της οικίας του πρώτου ανασκαφέα της Βρουλιάς K.F.Kinch, μετά από έγκριση και υπό την εποπτεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου και κατόπιν γνωμοδότησης των αρμοδίων γνωμοδοτικών οργάνων.

14. Απαγορεύεται η εγκατάσταση σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας, ραδιοτηλεοπτικών κεραιών, ανεμογεννητριών και άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Εξαιρούνται τα φωτοβολταϊκά που θα τοποθετούνται σε υφιστάμενα κτίρια και τα οποία είναι απαραίτητα για τη λειτουργία τους.

15. Απαγορεύεται η διέλευση νέων ηλεκτροφόρων γραμμών υψηλής τάσης. Επιτρέπονται οι εργασίες συντήρησης των υφισταμένων.

16. Απαγορεύεται οποιασδήποτε μορφής λατόμευση και αποθήκευση αδρανών υλικών.

17. Για οποιαδήποτε από τις επιτρεπόμενες στη Ζώνη Α’ δραστηριότητες, καθώς και για οποιοδήποτε νέο έργο υποδομής ή συντήρησης και συμπλήρωσης του υπάρχοντος απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.
Από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού
Λυδία Κονιόρδου”.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ