Mε απόφαση, που εξέδωσε την Παρασκευή, ο Συντονιστής της Aποκεντρωμένης Διοίκησης Aιγαίου δεν εγκρίθηκε το από 31.03.2016, Πρακτικό Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφοράς μεταξύ του «Δημοσιογραφικού Ιδρύματος Γεωργίου Διαμαντίδη» και της Zaituna Mirgaleeva χήρας Γεωργίου Διαμαντίδη.
Θυμίζουμε ότι από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ρόδου έχει προσδιοριστεί για την 20η Σεπτεμβρίου 2018 η επανάληψη της δίκης για την διαθήκη του αποθανόντος σε ηλικία 93 ετών, στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου ιδιοκτήτη της εφημερίδας «Πρόοδος» Γεωργίου Διαμαντίδη.
Ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου προσέφυγε συγκεκριμένα με κλήση η χήρα του εκδότη κατά του ιδρύματος με την επωνυμία «Δημοσιογραφικό Ίδρυμα Γεωργίου Διαμαντίδη» με την οποία προσεπικαλούνται για άσκηση παρέμβασης το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, ο γενικός γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και το Κεντρικό Συμβούλιο Κοινωφελών Περιουσιών.
Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ρόδου με προηγούμενη απόφασή του είχε αποφανθεί, επί της αγωγής που υπέβαλαν οι κ.κ. Ιωάννης Κιουπελής του Κωνσταντίνου, Ιπποκράτης Κιουπελής του Κωνσταντίνου, Ευάγγελος Κιουπελής του Κωνσταντίνου και Ελένη Κιουπελή του Κωνσταντίνου, καθολικοί διάδοχοι (κατ’ ισομοιρίας εξ αδιαθέτου κληρονόμων) της αποβιωσάσης την 13η Απριλίου 2007 ενάγουσας Ελένης Διαμαντίδη του Πάτροκλου, συζύγου του Ιπποκράτη Κιουπελή, κατοίκου εν ζωή Νέας Σμύρνης Αττικής αλλά και της αγωγής της κ. Mirgaleeya Zaytyna, χήρας του εκλιπόντος κατά του «Δημοσιογραφικού Ιδρυματος Γεωργίου Διαμαντίδη».
Οι δύο αγωγές συνεκδικάστηκαν. Με την διαθήκη του ο Γ. Διαμαντίδης κατέλιπε στο ίδρυμα 260.000 μετοχές (αξίας 3 ευρώ η κάθε μία) που κατείχε στην «Γ. Διαμαντίδης – Γραφικές Tέχνες A.E.» καθώς και τα τυπογραφεία στα οποία τυπωνόταν η «Πρόοδος», ολόκληρο το ακίνητο που βρίσκεται στην οδό Mαλλιαράκη 21, ποσό 100.000 ευρώ που αναγράφεται σε συμβόλαιο που είχε συντάξει η συμβολαιογράφος κ. Aριστέα Hρακλείδη και το σύνολο των καταθέσεων που είχε στο όνομά του, στην Eγνατία Tράπεζα και στην Eθνική Tράπεζα καθώς και τις μετοχές του στην Alpha Bank και σε κάθε άλλο τραπεζικό ιδρυμα.
Στη Pωσίδα σύζυγό του Zaytyna Mingaleeva κατέλιπε ένα ακίνητο στην οδό Eλ. Bενιζέλου 28 και ένα διαμέρισμα στο Δήμο Nέας Σμύρνης Aττικής, που είχε περιέλθει σ’ αυτόν εκ κληρονομίας.
Η χήρα Διαμαντίδη, εστράφη με αγωγή της ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, διεκδικώντας τη νόμιμη μοίρα από την κληρονομιά του συζύγου της.
Στην πολυσέλιδη αγωγή της αναφέρει, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ότι πέραν των λοιπών περιουσιακών του στοιχείων, το ύψος των καταθέσεων του εκλιπόντος σε τράπεζες και σε μετοχές ανέρχεται σε 5,6 εκατ. ευρώ.
Θυμίζουμε ότι οι δύο πλευρές υπέβαλαν πρακτικό συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς.
Συνομολογούν στο πρακτικό ότι συμβιβάζονται με την χήρα Διαμαντίδη να λαμβάνει το 25% της νόμιμης μοίρας και συγκεκριμένα το συγκεκριμένο ποσοστό έναντι της περιουσίας του Ιδρύματος Διαμαντίδη και ταυτόχρονα να δωρίσει στο Ιδρυμα το χρηματικό ποσό των 100.000 ευρώ.
Το δικαστήριο είχε αναβάλει την έκδοση οριστικής απόφασης και διέταξε την επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο, προκειμένου να κληθεί η οριζόμενη από το νόμο αρμόδια επιτροπή για τα Ιδρύματα του Υπουργείου Οικονομικών για να συμμετάσχει στην δίκη και να προσκομιστούν, στη νέα δικάσιμο, σχετικές αποφάσεις και εγκρίσεις του πρακτικού συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς αλλά και σχετική γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Κοινωφελών Περιουσιών.

Kι ενώ έτσι είχαν τα πράγματα την Παρασκευή υπήρξε ανατροπή.
Στην απόφαση που υπογράφει η αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Eσωτερικής Λειτουργίας της Aποκεντρωμένης Διοίκησης Aιγαίου κ. Πετρούλα Aποστολάκη αφού ελήφθησαν υπόψιν, μεταξύ άλλων:
– H υπ’ αριθμ. 27065/29.08.2006 συστατική πράξη της Συμβολαιογράφου Ρόδου Αριστέας Ηρακλείδου Περίδου, με την οποία ο Γεώργιος Διαμαντίδης του Πάτροκλου σύστησε κοινωφελές Ίδρυμα κατά τις διατάξεις του από 12.04.2007 Π.Δ/τος (ΦΕΚ 589/τ.Β723.4.2007) με το οποίο εγκρίθηκε και κυρώθηκε ο Οργανισμός διοίκησης και διαχείρισης αυτού.
‏- H υπ’ αριθμ. 36867/18.01.2007 δημόσια διαθήκη του Γεωργίου Διαμαντίδη του Πάτροκλου και της Άννας που δημοσιεύθηκε με το αριθμ. 5/25.01.2007 πρακτικό του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου.
‏-H υπ’ αριθμ. 168/2011 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, με την οποία απορρίφθηκε ως απαράδεκτη, η αριθμ. 353/2007 αγωγή της Ελένης Διαμαντίδη του Πατρόκλου χας Κων/νου Κιουπελή, αδελφή του αποβιώσαντος, με την οποία αιτείτο την ακύρωση της δημόσιας διαθήκης Γεωργίου Διαμαντίδη και την αναγνώριση της ιδίας ως κληρονόμους κατά ποσοστό Vi εξ αδιαιρέτου μαζί με τη σύζυγο του αποβιώσαντος.
‏-H υπ’ αριθμ. 224/2013 απόφαση του Εφετείου Δωδεκανήσου, με την οποία απορρίπτεται η έφεση των Ιωάννη Κιουπελή, Ιπποκράτη Κιουπελή, Ευάγγελου Κιουπελή και Ελένης Κιουπελή ως υπεισήλθαντες κληρονόμοι της Ελένης Διαμαντίδη.
‏-H με αριθμ. καταθ. 210/2014 αγωγή των Ιωάννη Κιουπελή (συν. 4) κατά του Ιδρύματος και της χήρας Διαμαντίδη με αίτημα την ακύρωση της αριθμ. 36867/18.01.2007 δημόσιας διαθήκης Γεωργίου Διαμαντίδη και την αναγνώριση των δικών τους ποσοστών.
‏-H με αριθμ. 246/2014 αγωγή, περί κλήρου, της Zaituna Mirgaleeva χας Γεωργίου Διαμαντίδη, κατά του Ιδρύματος Γεωργίου Διαμαντίδη διεκδικώντας το ποσοστό της νόμιμης μοίρας της και τη συμπλήρωση αυτού.
‏-Tο από 31.03.2016, Πρακτικό Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφοράς μεταξύ του Δημοσιογραφικού Ιδρύματος Γεωργίου Διαμαντίδη και της Zaituna Mirgaleeva χας Γεωργίου Διαμαντίδη, όπως περιλαμβάνεται στην από 6/10/2014 (αριθμ. καταθ. 246/2014) αγωγής περί κλήρου.
‏-H υπ’ αριθμ. 227/2017 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, με την οποία συνεκδικάστηκαν λόγω της μεταξύ τους συνάφειας οι δύο προαναφερόμενες αγωγές και η οποία μεταξύ άλλων απορρίπτει την πρώτη αγωγή εξ’ ολοκλήρου και αναβάλλει την εκδίκαση της δεύτερης (αριθμ. 246/2014 αγωγή) διατάσσοντας την επανάληψη της συζήτησης, προκειμένου να κληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 69 §2 του Ν. 4182/2013 η αρμόδια αρχή να συμμετάσχει στη δίκη και να προσκομιστούν στο Δικαστήριο κατά τη νέα δικάσιμο που θα οριστεί, σχετικές αποφάσεις/εγκρίσεις του ανωτέρω Πρακτικού Συμβιβαστικής Επίλυσης της Διαφοράς από τα αρμόδια όργανα, καθώς και σχετική γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Κοινωφελών Περιουσιών του Υπ. Οικονομικών.
‏-Το υπ’ αριθμ. ΔΚΠ A 0002824 ΕΞ 2018/15.02.2018 έγγραφο του Τμήματος Α’, της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών του Υπ. Οικονομικών, με το οποίο διαβιβάστηκε λόγω αρμοδιότητας στην υπηρεσία μας, η από 08.02.2018 αίτηση της Ελένης Αποστολάκη, πληρεξούσιας δικηγόρος της Zaituna Mirgaleeva. και του Κων/νου Χριστοδουλιά, πληρεξούσιου δικηγόρου του Ιδρύματος Γεωργίου Διαμαντίδη, αμφότεροι δικηγόροι Αθηνών, με την οποία αιτούνται από την υπηρεσία σχετική απόφαση κατά τα ως άνω, αναφορικά με το Πρακτικό Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφοράς, προκειμένου η υπόθεση να συζητηθεί εκ νέου την 20.09.2018 στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Ρόδου.
‏-Το από 02.07.2018 απόσπασμα πρακτικού (θέμα 5°) του Συμβουλίου Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, με το οποίο κατά τις διατάξεις άρθρου 74 Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ185/Α’), γνωμοδότησε αρμοδίως επί του θέματος.
Αποφασίζονται τα εξής:
«‏Δεν εγκρίνουμε το από 31.03.2016, Πρακτικό Συμβιβαστικής Επίλυση Διαφοράς μεταξύ του «Δημοσιογραφικού Ιδρύματος Γεωργίου Διαμαντίδη» και της Zaituna Mirgaleeva χας Γεωργίου Διαμαντίδη, διότι η με αριθμ. 246/2014 σχετική αγωγή ασκήθηκε μετά την αποσβεστική προθεσμία του άρθρου 1 νδ/τος 430/1970 και του άρθρου 75 ν 4182/2013, δεδομένου ότι η διαθήκη δημοσιεύθηκε την 25- 1-2007 (ΑΠ 679/2008)».

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ