Ειδήσεις

Ουραγός η Ελλάδα στην Ψηφιακή Ευρώπη

Τα σημάδια προόδου και καθυστερήσεων, αλλά και τις ανισότητες που υφίστανται στον ψηφιακό χάρτη της Ευρώπης αποτυπώνει η ΕΕ στην πιο πρόσφατη έκθεση αξιολόγησης των ψηφιακών επιδόσεων των χωρών-μελών της (European Digital Progress Report – EDPR), βάσει του Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας για το 2016 (Digital Economy and Society Index – DESI).

 

internet

 

Σύμφωνα με την κοινοτική αξιολόγηση, ο ευρωπαϊκός Βορράς και οι σκανδιναβικές χώρες, ειδικότερα, καταλαμβάνουν τον ρόλο του ψηφιακού πρωταθλητή της Ευρώπης, ενώ στην άλλη άκρη της κατάταξης κινούνται κράτη του Νότου, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Για παράδειγμα, ενώ η Ολλανδία, το Βέλγιο και η Μάλτα καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις της ευρωπαϊκής κατάταξης όσον αφορά των πρόσβαση των νοικοκυριών σε γρήγορο διαδίκτυο, η Ελλάδα, η Κροατία, η Ιταλία και η Κύπρος είναι οι χώρες με τις χειρότερες επιδόσεις στον τομέα αυτόν.

Η θέση της Ελλάδας

Η Ελλάδα, ειδικότερα, κατατάσσεται στην 26η θέση μεταξύ των 28 κρατών-μελών της ΕΕ.

Ενδεικτικά, στη συνδεσιμότητα, η χώρα μας έχει σημειώσει πρόοδο, ωστόσο, παρά το γεγονός ότι το 99% των ελληνικών νοικοκυριών έχουν πρόσβαση σε σταθερές ευρυζωνικές υπηρεσίες, το 34% δεν έχει ακόμη συνδρομή σε αυτές. Η Ελλάδα υστερεί και από την πλευρά της ζήτησης, με χαμηλό επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων (μόνο το 63% είναι τακτικοί χρήστες του διαδικτύου, ενώ το 30% δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ το διαδίκτυο) και εμπιστοσύνης (οι περισσότεροι Έλληνες εξακολουθούν να μην πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές ή ηλεκτρονικές συναλλαγές).

Συνδεσιμότητα

Αν και η Ελλάδα έχει βελτιωθεί σε σχέση με πέρυσι στη συνδεσιμότητα, υπολείπεται των περισσότερων χωρών της ΕΕ.

Στον τομέα της συνδεσιμότητας (Connectivity) η Ελλάδα έχει δύο κύριες προκλήσεις: Πρώτον, θα πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός των συνδρομητών ευρυζωνικών συνδέσεων, καθώς μόνο το 66% των νοικοκυριών έχουν σταθερές ευρυζωνικές συνδέσεις ενώ υπάρχουν μόνο 44 κινητές ευρυζωνικές συνδρομές ανά 100 πολίτες, στοιχεία που περιορίζουν την ικανότητα της Ελλάδας να εκμεταλλευτεί τα οφέλη της ψηφιακής οικονομίας. Δεύτερον, χρειάζεται να βελτιωθεί η κάλυψη των γρήγορων δικτύων, δηλαδή των Δικτύων Επόμενης Γενιάς Πρόσβασης (Next Generation Access – NGA) που παρέχουν τουλάχιστον 30 Mbps. Μέχρι σήμερα η κάλυψη NGA στην Ελλάδα είναι μόνο το μισό του μέσου όρου σε επίπεδο ΕΕ.

Ανθρώπινο κεφάλαιο

Σε σύγκριση με πέρυσι, στο ανθρώπινο κεφάλαιο η Ελλάδα έχει δείξει μέτρια βελτίωση.

Όσον αφορά το ανθρώπινο κεφάλαιο (Human Capital), η Ελλάδα πρέπει να παρακινήσει τους πολίτες της να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Η χώρα μας έχει ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα των τακτικών χρηστών του διαδικτύου στην ΕΕ (63%), και το 30% του ελληνικού πληθυσμού δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ το διαδίκτυο (ο μέσος όρος της ΕΕ είναι 16,4%). Αυτό σημαίνει ότι περίπου το ένα τρίτο του ελληνικού πληθυσμού δεν μπορεί να ασχοληθεί με τις δυνατότητες που προσφέρει το διαδίκτυο, ούτε μπορεί να συμβάλει στην ψηφιακή οικονομία.

Χρήση του διαδικτύου

Οι Έλληνες εμφανίζονται να απέχουν περισσότερο από τη χρήση του διαδικτύου όταν χρειάζεται να κάνουν συναλλαγές.

Στη χρήση του διαδικτύου (Use of Internet) σημειώνεται πως, ενώ οι Έλληνες είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν σε διαδικτυακές δραστηριότητες όπως η ανάγνωση ειδήσεων ή η παρακολούθηση ταινιών, είναι πολύ απρόθυμοι να συμμετάσχουν σε κάθε είδους ηλεκτρονική συναλλαγή, πιθανώς λόγω της έλλειψης εμπιστοσύνης σε αυτές τις υπηρεσίες. Τα ποσοστά των Ελλήνων χρηστών του διαδικτύου που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές (21%) ή ψωνίζουν online (47%) είναι πολύ χαμηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ (57% και 65%, αντίστοιχα). Αυτή είναι η βασική πρόκληση για την Ελλάδα όσον αφορά τη χρήση του διαδικτύου από τους πολίτες της, καθώς μια ψηφιακή οικονομία τροφοδοτείται ζωτικά από την κατανάλωση που κάνουν οι πολίτες της διαδικτυακά.

Ψηφιακή τεχνολογία και επιχειρήσεις

Οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα πρέπει να εκμεταλλευτούν καλύτερα τις δυνατότητες που προσφέρονται από το online εμπόριο και τις εφαρμογές που στηρίζονται στο cloud (“σύννεφο”).

Στον τομέα της ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας (Integration of Digital Technology), η υιοθέτηση των ψηφιακών τεχνολογιών αποτελεί σημαντικό παράγοντα αύξησης της παραγωγικότητας και πρέπει να ενισχυθεί. Το ποσοστό των εληνικών επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν τεχνολογίες όπως η ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών (37%) και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (18%) είναι σχεδόν ίσο με τον μέσο όρο της ΕΕ (36% και 18%, αντίστοιχα). Ωστόσο, δεν είναι πολλές οι ελληνικές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν RFID (2,6% το 2014), eInvoices (4,1%), ή υπηρεσίες cloud (6,5%). Ως εκ τούτου, η βελτίωση της ψηφιοποίησης των εταιρειών αναδεικνύεται σε άμεση προτεραιότητα, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η παραγωγικότητα και να αυξηθούν τα κέρδη.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις πρέπει επίσης να επωφεληθούν από τις δυνατότητες που προσφέρει το online εμπόριο. Πολύ λίγες μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα πωλούν στο διαδίκτυο (6,1%) και ακόμη λιγότερες πωλούν σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ (3,4%) μέσω του διαδικτύου. Και στις δύο περιπτώσεις, οι αριθμοί έχουν μειωθεί σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με την κοινοτική αξιολόγηση.

Ψηφιακές Δημόσιες Υπηρεσίες

Η Ελλάδα πρέπει να βελτιώσει την πολυπλοκότητα των online δημόσιων υπηρεσιών της.

Οι σύγχρονες δημόσιες υπηρεσίες που προσφέρονται online με αποτελεσματικό τρόπο αποτελούν το “όχημα” για την αύξηση της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων και της δημόσιας διοίκησης. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει σε αυτόν τον τομέα μια σημαντική πρόκληση. Οι βαθμολογίες της την τοποθετούν μεταξύ των τελευταίων στην ΕΕ και δείχνουν ότι το επίπεδο της πολυπλοκότητας των υπηρεσιών της πρέπει να βελτιωθεί σημαντικά. Παρά το γεγονός αυτό, αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα κατάφερε να σκοράρει πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ σχετικά με το ποσοστό των χρηστών του διαδικτύου που έχουν ανταλλάξει συμπληρωμένα έντυπα με την ηλεκτρονική δημόσια διοίκηση (37%).

capital.gr

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου