Ρόδος 29.05.2014-Αριθμός Πρωτοκόλλου: 429/2014
-Προς τον Υπουργό Υγείας κ. Α. Γεωργιάδη
-Αριστοτέλους 17 Αθήνα, ΤΚ 10433

-Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Με την υπ΄ αριθμό Φ6/304/75662/Γ1/16-05-2014 Κ.Υ.Α, προβλέπεται η κατάργηση υποχρεωτικής οφθαλμολογικής και καρδιολογικής εξέτασης των μαθητών προ της εγγραφής τους στο νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό και μόνο η υποχρεωτική συμπλήρωση του ΑΔΥΜ (Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητού).

Θα θέλαμε να επισημάνουμε τον κίνδυνο για την υγεία των μαθητών μετά από αυτή την απόφαση.

Σε ότι αφορά την καρδιολογική εξέταση των παιδιών πρέπει να γνωρίζετε ότι περιλαμβάνει και υπέρηχο καρδιάς που διενεργείται μόνο από ειδικούς καρδιολόγους και μπορεί να αποκαλύψει συγγενείς ανωμαλίες και παθήσεις που με την απλή καρδιολογική εξέταση κατά την συμπλήρωση του ΑΔΥΜ μπορεί να μείνουν αδιάγνωστες πόσο μάλλον χωρίς καρδιολογική εξέταση.

Το ίδιο ισχύει και με την οφθαλμολογική εξέταση των παιδιών καθώς η συμπλήρωση του ΑΔΥΜ περιλαμβάνει μόνο μέτρηση οπτικής οξύτητας όχι από οφθαλμίατρο ενώ κρίνεται απαραίτητη σε αυτή την ηλικία τουλάχιστον μια φορά εξέταση σκιασκοπίας με κυκλοπληγία, η οποία είναι η μόνη εξέταση που θα μας αποκαλύψει την ύπαρξη διαθλαστικών σφαλμάτων παρότι η οπτική οξύτητα μπορεί να είναι φυσιολογική.

Επίσης η ύπαρξη μικρών στραβισμών μπορεί εύκολα να διαλάθει της προσοχής κατά την συμπλήρωση του ΑΔΥΜ από μη ειδικό οφθαλμίατρο.

Όσον αφορά τη συμμετοχή των παιδιών στις αθλητικές δραστηριότητες του σχολείου ακόμα και σε σχολικό πρωταθλητισμό χωρίς πλήρη καρδιολογικό έλεγχο παρουσιάζουμε παγκόσμια πρωτοτυπία, εντελώς αντίθετη με κάθε επιστημονική ηθική και νομική δεοντολογία. Ας αναλάβουν την ευθύνη λοιπόν το Υπουργείο Υγείας και οι συντάκτες αυτού του ελλιπούς δελτίου.

Επίσης παγκόσμια πρωτοτυπία είναι να αναλαμβάνουν επισήμως τον ρόλο του οφθαλμιάτρου οι ανά την χώρα επισκέπτες/τριες υγείας!

Σας τονίζουμε δε ότι η τριετής ισχύ αυτών των δελτίων είναι νομικά και ιατρικά αβάσιμη.

Οπότε βάσει των ανωτέρω η συμπλήρωση του δελτίου χάνει τον σκοπό της προστασίας και της προάσπισης της ζωής των μαθητών και των μαθητριών της χώρας μας.

Επιπροσθέτως θέλουμε να σας επισημάνουμε τις οδηγίες του WHO μέσα από το πρόγραμμα VISION 2020 για προληπτική εξέταση των παιδιών τον 1ο – 3ο – 5ο χρόνο ζωής από οφθαλμίατρο, πρόγραμμα που ακολουθούν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες.

Όλα τα προαναφερόμενα επισημάνονται και σε ανάλογη επιστολή προς εσάς και της Ελληνικής Εταιρείας Παιδοφθαλμολογίας και Στραβισμού της 7/4/2014.

Παρακαλούμε όπως αναθεωρήσετε τις εσφαλμένες κείμενες διατάξεις αυτής της ΚΥΑ για την διασφάλιση της δημόσιας Υγείας των παιδιών της χώρας.

Για τον ΙΣΡ

Ο Πρόεδρος – Χρήστος Απ. Μαντά
Ο Γενικός Γραμματέας – Ιωάννης Μυροφόρου
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΥ Medical Association of Rhodes

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ