Ρεπορτάζ

Νέος Οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας ΔΕΥΑΡ

Τον νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Ρόδου (ΔΕΥΑΡ) θα κληθεί να συζητήσει και να εγκρίνει το δημοτικό συμβούλιο Ρόδου στην σημερινή του συνεδρίαση.
Σύμφωνα με την σχετική εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, κ. Γ. Υψηλάντη: «Μετά την ενοποίηση των Δ.Ε.Υ.Α. που υπήρχαν στο νησί της Ρόδου, τη δημιουργία της σημερινής ΔΕΥΑΡ, την επέκταση της περιοχής αρμοδιότητας της στο σύνολο της γεωγραφικής περιοχής του Δήμου Ρόδου (σε όλο το νησί της Ρόδου) και την εκχώρηση της αρμοδιότητας της Άρδευσης από τον Δήμο Ρόδου στη ΔΕΥΑΡ, κατέστη απολύτως αναγκαία η αναδιάρθρωση της Επιχείρησης. Για το λόγο αυτό είχε ψηφισθεί με τις υπ’ αριθ. 50/2011 και 3/2012 Αποφάσεις του ΔΣ της ΔΕΥΑΡ και εγκρίθηκε με την με αριθ. 79481/3740/2013 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΦΕΚ 143Β / 28.01.2014), ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της συσταθείσας τότε ΔΕΥΑΡ. Η πορεία εφαρμογής του ισχύοντος ΟΕΥ έως σήμερα, οι θεσμικές εξελίξεις σε μια σειρά τομείς, ο προσανατολισμός της Επιχείρησης ως προς τον τρόπο και τις διαδικασίες υλοποίησης των αρμοδιοτήτων της, η προοπτική της όπως και των υπόλοιπων ΔΕΥΑ της χώρας που δεν είναι άλλη από την στροφή στον εκσυγχρονισμό μέσω της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών και της αξιοποίησης των υπηρεσιών του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας (Outsourcing), καθιστούν σήμερα περισσότερο από αναγκαία την αντικατάσταση του ισχύοντος ΟΕΥ, με τον προτεινόμενο ΟΕΥ, που επισυνάπτεται στην παρούσα. Ο προτεινόμενος ΟΕΥ, περιέχει σημαντικές αλλαγές σε σχέση με τον προηγούμενο και για το λόγο αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί ως τροποποίησή του, αλλά ως νέος ΟΕΥ που έρχεται να τον αντικαταστήσει. Η ΔΕΥΑΡ διέρχεται μια πολυεπίπεδη κρίση, ενώ οι ανάγκες και οι υποχρεώσεις της αυξάνονται συνεχώς και οι προκλήσεις είναι μπροστά μας. Για το λόγο αυτό είναι απολύτως αναγκαία και επείγουσα η αναδιάρθρωση της μέσω του βασικού θεσμικού εργαλείου της που είναι ο προτεινόμενος ΟΕΥ και της αναδιάταξης των ανθρώπινων πόρων και μέσων που διαθέτει».

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ
Όπως έγραψε η «δ» οι βασικές αλλαγές στον νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας είναι οι εξής:
• Η δημιουργία μιας αυτοτελούς υπηρεσίες της γενικής διεύθυνσης, η οποία θα υπάγεται απ’ ευθείας στον γενικό διευθυντή της ΔΕΥΑΡ και θα επικουρεί το έργο του
• Κατάργηση της θέσης του αναπληρωτή γενικού διευθυντή (με την λογική ότι δεν πρέπει να υπάρχει ‘δυαρχία’ στην επιχείρηση και να προχωρήσει η αποκέντρωση με περισσότερες αρμοδιότητες στις άλλες γενικές διευθύνσεις)
• Καταργήθηκε η Διεύθυνση Ύδρευσης – Άρδευσης και αντικαθίσταται από την Υπηρεσία Υδάτων –η οποία θα έχει στην αρμοδιότητά της, την ευθύνη της υλοποίησης και διαχείρισης όλων των υδάτινων πόρων και του σχεδίου ασφαλείας του νερού
• Η Διεύθυνση Αποχέτευσης διατηρείται, αλλά θα έχει μόνον εκτελεστικό χαρακτήρα και θα ασχολείται με την εκτέλεση των έργων
• Καταργήθηκε η Διεύθυνση Φραγμάτων (η αρμοδιότητα πέρασε στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για όλα τα φράγματα πλην του Σκολωνίτη)
• Η Διεύθυνση Προγραμματισμού θα έχει στην αρμοδιότητά της την σύνταξη, τον έλεγχο και την θεώρηση όλων των μελετών των έργων, των υπηρεσιών και προμηθειών –πλην εκείνων που υπάγονται στη νέα Διεύθυνση Πληροφορικής που θα έχει την ευθύνη όλων των μελετών μέχρι και την συμβασιοποίησή τους. Όταν δηλαδή ένα έργο συμβασιοποιείται, θα εκτελείται από την ανάλογη διεύθυνση
• Ιδρύεται Διεύθυνση Πληροφορικής για τον εκσυγχρονισμό της ΔΕΥΑΡ
ΟΙ ΝΕΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Κ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ

Οι νέοι Διευθυντές και προϊστάμενοι της ΔΕΥΑΡ, είναι:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ, Οικονομολόγος ΠΕ
ΥΔΑΤΩΝ: ΝΙΚΗΤΑΣ ΖΑΒΟΛΑΣ, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ, Χημικός Μηχανικός ΠΕ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ: ΜΑΡΘΑ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗ, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ, Χημικός Μηχανικός ΠΕ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΖΟΥΡΔΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ, Διοικητικός ΤΕ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, Οικονομολόγος ΠΕ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ: ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΜΑΡΙΑ, βοηθός λογιστής ΔΕ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ: ΠΑΠΑΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Οικονομολόγος ΠΕ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΑΤΩΝ: ΝΙΚΟΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ: ΓΙΟΡΔΑΜΝΗ ΜΑΡΙΑ, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΟΔΟΥ: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΛΙΑΣ, Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΡΟΔΟΥ: ΜΑΤΣΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ: ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ: ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΛΑΟΥΔΙΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΑΠΟΘΗΚΩΝ: ΓΙΩΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ: ΧΑΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ: ΞΑΝΘΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Μηχανικός Αυτοματισμού ΤΕ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ: ΚΟΡΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ: ΚΥΡΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Γεωλόγος ΠΕ.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου