O A.O. Ανταίος  συνδιοργανώνει με την Ένωση (Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ), την Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, τον Δήμο Ρόδου (Δ.Ο.Π.Α.Ρ.) και την Δημοτική κοινότητα της Κρεμαστής, αγώνα δρόμου 10.000μ την Κυριακή 15 Μαρτίου 2020.

Οι αθλητές δρομείς και όσοι θα λάβουν μέρος θα έχουν την δυνατότητα να πάρουν μέρος σε έναν πολύ γρήγορο αγώνα 10 χιλιομέτρων που θα καταρρίψουν τα προσωπικά τους ρεκόρ και οι νέοι αθλητές θα έχουν την ευκαιρία να τερματίσουν αυτή την απόσταση αναίμακτα επιτυγχάνοντας έναν όμορφο τερματισμό. Αυτό γίνεται γιατί ο αγώνας αυτός έχει τα τρία F Fast-Flat and Fun. Είναι Fast γιατί έχει λίγες στροφές στην διαδρομή, είναι Flat λόγο χαμηλής υψομετρικής διαφοράς και είναι Fun λόγο  του ότι η διοργάνωση  προσπαθεί μέσα στον αγώνα να δώσει μία νότα που θα ωθήσει τους συμμετέχοντες να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους!

1.Ημερομηνία – Ώρα -Τόπος διεξαγωγής: Κυριακή15/03/2020,  10:30, βιβλιοθήκη Κρεμαστής

 1. Σημείο Εκκίνησης – Τερματισμού 10.000μ: βιβλιοθήκη Κρεμαστής- 50μ πριν το καφενεδάκι αναστροφή- βιβλιοθήκη Κρεμαστής
 2. Κατηγορίες –Ηλικίες-Αποστάσεις: Γενική Ανδρών και Γυναικών 10 χιλιόμετρα (15 ετών και πάνω – Γεννημένοι από το 2005 και μεγαλύτεροι)
 3. Δικαίωμα Συμμετοχής:

Α)Στους αγώνες έχουν δικαίωμα συμμετοχής μαθητές – μαθήτριες, αλλά και ανεξάρτητοι δρομείς, χωρίς δελτίο Σ.Ε.Γ.Α.Σ.

Β)Στους  αγώνες έχουν δικαίωμα  συμμετοχής οι αθλητές  – αθλήτριες που ανήκουν στα σωματεία – μέλη του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. όπως ορίζεται στην τελευταία υπουργική απόφαση και στους οποίους – ες έχει εκδοθεί δελτίο αθλητικής ιδιότητας, ανεξάρτητα εάν ανήκουν σε σωματείο της διοργανώτριας Ε.Α.Σ και των Ε.Α.Σ. που συμμετέχουν στον όμιλο ή είναι αθλητές – αθλήτριες σωματείων από άλλες Ε.Α.Σ.

 1. Δηλώσεις συμμετοχής: Vargas Sport ( Καναδά 54) 6946565882
 2. Μετακίνηση: Δεν προβλέπεται
 3. Ιατρική εξέταση αθλητών – Αίθουσα Κλήσης:

Οι ενήλικοι ανεξάρτητοι δρομείς που δεν έχουν δελτίο Σ.Ε.Γ.Α.Σ., πρέπει να προσκομίσουν στην αίθουσα κλήσης:

1)  Αποδεικτικό  έγγραφο της ηλικίας τους.

► 2) Υπεύθυνη δήλωση ότι: «έχουν εξεταστεί από ιατρό, είναι υγιείς και συμμετέχουν με αποκλειστική δική τους ευθύνη και ότι οι διοργανωτές δεν έχουν καμία απολύτως ευθύνη για ότι τους συμβεί και οφείλεται σε έλλειψη ιατρικής εξέτασης».

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ

Για όσες-όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους θα πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση του γονέα τους, μαζί με την υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86 (πιστοποίηση υγείας)* ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΣΤΙΒΟΥ.

Δηλώνετε υπεύθυνα, ότι έχετε υποβληθεί πρόσφατα σε ιατρικές εξετάσεις και είστε απολύτως υγιής για να συμμετάσχετε. Αποδέχεστε πλήρως την ευθύνη για κάθε τραυματισμό ή ατύχημα που μπορεί να προκληθεί από και προς το χώρο διεξαγωγής του αγώνα, ή κατά τη διάρκειά του, καθώς και για ότι μπορεί να προκύψει κατά τη συμμετοχή σας στον αγώνα, όπως πτώσεις (που μπορούν να προκληθούν κατά την επαφή με άλλους συμμετέχοντες), κακές καιρικές συνθήκες κτλ. Παραιτείστε από οποιαδήποτε απαίτηση, από τους διοργανωτές, χορηγούς και οποιονδήποτε εμπλέκεται άμεσα ή έμμεσα με τη διεξαγωγή του αγώνα και αποδέχεστε ότι τα παραπάνω πρόσωπα δεν φέρουν καμία νομική ευθύνη για ότι μπορεί να προκύψει κατά τη συμμετοχή σας. Ακόμα δίνετε την έγκρισή σας στους διοργανωτές, να χρησιμοποιήσουν φωτογραφίες σας ή βίντεο από τον αγώνα, ή οποιαδήποτε άλλη καταγραφή, χωρίς να έχετε καμία οικονομική απαίτηση.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ – ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ :

Α) Με τη φροντίδα και την ευθύνη των συλλόγων τους οι αθλητές –τριες πρέπει να έχουν εξετασθεί ιατρικώς πριν από τους αγώνες.

Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών και αθλητριών είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες.

ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ και οι υπεύθυνοι της αίθουσας κλήσης θα καταχωρούν στα πινάκια ΜΟΝΟ τους αθλητές των οποίων η κάρτα υγείας αθλητή ή το αθλητικό τους δελτίο είναι θεωρημένο σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο αυτή.

Μετά την από 24/12/2018 Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Υγείας και του Υφυπουργού Αθλητισμού για την παράταση της προθεσμίας έκδοσης της Κάρτας Υγείας Αθλητή μέχρι 31/07/2019, οι αθλητές-τριες θα δύνανται να συμμετέχουν σε αγώνες με την προϋπόθεση ότι έχουν πιστοποίηση υγείας σύμφωνα με τα παρακάτω:

1). Οι αθλητές – αθλήτριες οι οποίοι έχουν δελτίο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. «νέας έκδοσης» και έχουν ήδη θεωρημένη την Κάρτα Υγείας Αθλητή.

2). Οι αθλητές – αθλήτριες οι οποίοι έχουν δελτίο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. «νέας έκδοσης» ή θα εκδώσουν δελτίο στο μέλλον και δεν έχουν μέχρι σήμερα θεωρημένη από ιατρό την  Κάρτα Υγείας Αθλητή.

Οι αθλητές αυτοί πρέπει να θεωρήσουν την Κάρτα Υγείας Αθλητή από νομαρχιακό νοσοκομείο ή κέντρο υγείας ή αγροτικό ιατρείο ή υγειονομική στρατιωτική μονάδα ή από ιατρούς έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. (όπως ίσχυε μέχρι 8/9/2018).

3). Οι αθλητές – αθλήτριες οι οποίοι έχουν δελτίο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. «παλαιάς έκδοσης» και δεν έχουν μέχρι σήμερα θεωρήσει από ιατρό την Κάρτα Υγείας Αθλητή.

Για τους αθλητές αυτούς ισχύει η πιστοποίηση της υγείας τους (ιατρική θεώρηση) στη πίσω όψη του δελτίου τους μέχρι και τη λήξη της.

Για την ανανέωση της πιστοποίησης υγείας συστήνεται η ιατρική θεώρηση στην κάρτα υγείας αθλητή, από νομαρχιακό νοσοκομείο ή κέντρο υγείας ή αγροτικό ιατρείο ή υγειονομική στρατιωτική μονάδα ή από ιατρούς έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. (όπως ίσχυε μέχρι 8/9/2018).

Η πιστοποίηση υγείας των αθλητών – αθλητριών για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, ισχύει για ένα (1) έτος από την ημερομηνία  της ιατρικής θεώρησης

► Οι υπεύθυνοι της αίθουσας κλήσης θα ελέγχουν τα δελτία των αγωνιζομένων και τις κάρτες υγείας των αθλητών και δεν θα καταχωρούν στα πινάκια κανένα αθλητή ο  οποίος δεν  έχει πιστοποίηση υγείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Β)  Θα διασφαλίστεί με κάθε τρόπο η παροχή ιατρικής φροντίδας κατά την διάρκεια των αγώνων. Γι’ αυτό πέρα από την παρουσία γιατρού θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξασφαλιστεί η παρουσία ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ καθ’ όλη την διάρκεια διεξαγωγής των αγωνισμάτων.

ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ.

Η κάρτα Υγείας ισχύει για ένα (1) έτος από τη θεώρησή του.

Η Επιτροπή θα φροντίσει για την παρουσία Ιατρού στους Αγώνες.

 1. Έξοδα μετακίνησης-φιλοξενίας αθλητών-τριών:

Δεν προβλέπονται έξοδα κάλυψης μετακίνησης, διαμονής και διατροφής.

 1. Γενικές Τεχνικές Διατάξεις:

Ότι δεν προβλέπεται από την Προκήρυξη θα ρυθμίζεται από τους Τεχνικούς Υπεύθυνους του αγώνα Κ. Σάββα Πότσο και Vargas Johan σε συνεργασία με τον Αλυτάρχη, σύμφωνα με τους κανονισμούς.

 1. Οργανωτικός Τεχνικός Εκπρόσωπος ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δωδεκανήσου:

Στον αγώνα θα παραβρίσκεται ο Κ. Διακονικόλας Σάββας, Τεχνικός Σύμβουλος ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ για τον έλεγχο αρτιότητας και έγκρισης σύμφωνα με τα αγωνιστικά – οργανωτικά κριτήρια αγώνων δρόμου και βουνού.

 1. ΕΠΑΘΛΑ:

Θα απονεμηθούν μετάλλια και διπλώματα στους τρεις πρώτους νικητές-τριες (Κύπελλο στον Νικητή-τρια).  4ους 5ους και 6ους έπαινος.

 1. Μπλουζάκι αγώνα με την εγγραφή.
 2. Μετάλλιο συμμετοχής σε όλους τους τερματίσαντες.
 3. Οργανωτική επιτροπή αγώνα: Υπεύθυνος Γενικής Οργάνωσης του αγώνα Κος.Πότσος Σάββας, Υπεύθυνος Διεξαγωγής Αγώνα και συντονιστής εθελοντών και των ομάδων υποστήριξης για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα Κος Johan Vargas, γραμματειακή υποστήριξη υπεύθυνες εγγραφών Μπάρδου Κωνσταντίνα και Χεσνά Χουντούρ.
 4. Χορηγός αγώνα: ΣΤΑΝΗ
 5. Χορηγός επικοινωνίας: Ραδιόφωνο Λυχνάρι
 6. Εθελοντικές ομάδες : Ο.Α.Κ – Ερυθρός Σταυρός, Σαμαρείτες – Σύστημα προσκόπων Κρεμαστής
 7. Μουσική Κάλυψη: Τσικριτσάκης.Ν και Βολοτσάκας.Α
 8. Κόστος συμμετοχής: 8 ευρώ.
 9. Κριτές Αγώνα – Αποτελέσματα – Τεχνικές Διατάξεις – Κανονισμοί: Επίσημη χρονομέτρηση θα γίνει από τον Σύνδεσμο Κριτών Δωδεκανήσου. Τα επίσημα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση του αγώνα. Ενστάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν εντός 30’ από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των τριών πρώτων νικητών & νικητριών, καταβάλλοντας το αντίστοιχο παράβολο σύμφωνα και με τον νόμο. Ενστάσεις για τα συνολικά αποτελέσματα μπορούν να γίνουν εντός 5 ημερών από την δημοσίευσή τους. Ο αγώνας θα γίνει σύμφωνα με τους κανονισμούς 2018-2019 του ΣΕΓΑΣ. Οτιδήποτε δεν προβλέπετε από την προκήρυξη θα γίνετε με την σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή του αγώνα και του τεχνικού εκπροσώπου της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ σε συνεργασία με τον Αλυτάρχη των αγώνων.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ