21 άτομα αναλαμβάνουν εργασία 8μηνης διάρκειας στον Δήμο Ρόδου στο πλαίσιο προγράμματος που συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και ως προς το εθνικό σκέλος από τον ΟΑΕΔ.
Το μισθολογικό κόστος και οι ασφαλιστικές εισφορές των ωφελουμένων θα καλυφθούν από τον ΟΑΕΔ.
Οι υπάλληλοι, όπως αναρτήθηκε στην Διαύγεια, τοποθετούνται ως εξής:

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ