Τοπικές Ειδήσεις

Παράδοση – παραλαβή του ανθόκηπου στο «Ηχος και Φως» την 26η Ιουλίου – Eξώδικη απάντηση του Δήμου Pόδου

Με εξώδικη απάντηση πρόσκληση και δήλωση με επιφύλαξη δικαιωμάτων ο Δήμος Ρόδου γνωστοποίησε χθες στην εταιρεία ειδικού σκοπού «Ηχος και Φως ΑΕ» ότι την 26η Ιουλίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. θα παραλάβει τις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Ανθόκηπου στην είσοδό του, στην πλατεία Ρίμινι, συντάσσοντας σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής.
Με την ίδια εξώδικη δήλωση καλεί την εταιρεία να εξοφλήσει άμεσα, πλήρως και ολοσχερώς τις βεβαιωμένες οφειλές της προς τον Δήμο, υποστηρίζοντας ότι παρά τις επανειλημμένες προς τούτο οχλήσεις, αρνείται αδικαιολόγητα, παράνομα και αντισυμβατικά να το καταβάλει μέχρι σήμερα
Υπενθυμίζει εξάλλου ότι ο Δήμος Ρόδου κατήγγειλε την μεταξύ τους σύμβαση λόγω μη συμμόρφωσής της στα επιτασσόμενα στη διακήρυξη και στη σύμβαση και συγκεκριμένα λόγω μη τήρησης του συμβατικού χρονοδιαγράμματος και υπαίτιας καθυστέρησης ολοκλήρωσης των εργασιών, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. 47Β/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Θυμίζουμε ότι την άμεση παραλαβή του δημοτικού ανθόκηπου ζήτησε με εξώδικη πρόσκληση και δήλωση η ανώνυμη εταιρεία ειδικού σκοπού.
Είχε τονίσει μεταξύ άλλων τα εξής:
«2.Με τη με αρ. 47Β/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου (θέμα 11° της 25.01.2021 συνεδρίασης), με θέμα: «Εξέταση της αρ. πρωτ.:02/66163/31-12-2020 εξώδικης δήλωσης καταγγελίας και των αρ. πρωτ.: 02/2230/15-01-2021 αντιρρήσεων της εταιρείας «ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΦΩΣ Α.Ε ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ» και αποδοχή ή μη των από 02/12/2020 και 22/01/2021 γνωμοδοτήσεων της Ε.Π.Π.Ε. της οικείας σύμβασης επί των ανωτέρω (Καταγγελία Σύμβασης-Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης}», αποφασίστηκε η καταγγελία της Σύμβασης εκ μέρους του Δήμου.
3. Κατά της ως άνω απόφασης η εταιρεία μας έχει ασκήσει τη με αρ. κατ. ΠΡ24/2021 προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, όπως επίσης και τη σχετική με αρ. κατ. ΑΝ3/2021 αίτηση αναστολής. Με τη με αρ. Ν19/2021 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (σε συμβούλιο) έγινε εν μέρει δεκτή η αίτηση αναστολής της εταιρείας μας, ωστόσο κρίθηκε ότι δεν είναι δυνατή η αναστολή της με αρ. 47Β/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, ως προς την ίδια την καταγγελία της Σύμβασης από το Δήμο (σκ. 9).
4. Περαιτέρω, στο άρθρο 16 παρ. 2 της Σύμβασης ορίζεται ότι η καταγγελία της Σύμβασης επιφέρει τη λύση αυτής. Στην παρ. 3 του άρθρου 16 προβλέπεται η παράδοση του Δημοτικού Ανθόκηπου από το Φορέα Διαχείρισης προς το Δήμο Ρόδου, μετά τη λύση της Σύμβασης με οποιονδήποτε τρόπο.

5. Ενόψει όλων των ανωτέρω, και δεδομένου ότι παρότι εκδώσατε απόφαση καταγγελίας της Σύμβασης δεν έχετε εκδώσει σχετική απόφαση παράδοσης- παραλαβής του Δημοτικού Ανθοκήπου, σας καλούμε σε άμεση παραλαβή του Δημοτικού Ανθόκηπου από την εταιρεία μας. Συγκεκριμένα, η εταιρεία μας σας καλεί να προσέλθετε την 26η Ιουλίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., στην είσοδο του Δημοτικού Ανθόκηπου Πλατείας Ρίμινι Ρόδου, ώστε να παραλάβετε τις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Ανθόκηπου και να συντάξετε σχετική πράξη/πρωτόκολλο παραλαβής των εγκαταστάσεων. Εάν δεν είναι δυνατή η προσέλευσή σας την παραπάνω ημέρα και ώρα, στο πλαίσιο της καλόπιστης συνεργασίας, η εταιρεία μας σας καλεί να μας γνωστοποιήσετε άμεσα -και πάντως πριν την παραπάνω ημερομηνία- εναλλακτική ημέρα και ώρα (όσο το δυνατόν συντομότερα και πάντως να μην απέχει πάνω από επτά ημέρες από την παραπάνω ημερομηνία) για την παράδοση-παραλαβή των εγκαταστάσεων».

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου