Αθλητικά

Η κατάρτιση του αγωνιστικού προγράμματος για το 2018

Το αγωνιστικό πρόγραμμα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας θα υλοποιηθεί, με την βασική προϋπόθεση, ότι θα υπάρχουν οι αντίστοιχες οικονομικές δυνατότητες διοργάνωσης των διαφόρων αγώνων, προετοιμασιών και αποστολών της Ε.Ο.Π. Σε περίπτωση οικονομικής δυσχέρειας, η Ομοσπονδία αναγκαστικά θα πρέπει να προβεί σε ανάλογες αναπροσαρμογές, τροποποιήσεις, μεταθέσεις ημερομηνιών ή ματαιώσεις.

Πάντως οι μοναδικοί αγώνες που έχουν ορισθεί μέχρι στιγμής, πέρα από τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα και τις ημερομηνίες για τα τοπικά, είναι οι δύο διεθνείς διοργανώσεις του Ροδήλιου τον Μάρτιο στη Ρόδο.

ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ :

Κάθε Τοπική Επιτροπή και Ένωση θα πρέπει να προκηρύξει και διοργανώσει τα παρακάτω Τοπικά Πρωταθλήματα:

Τοπικά Πρωταθλήματα Δρόμου – Αγώνας Αντοχής.

Τοπικά Πρωταθλήματα Δρόμου – Αγώνας Ατομικής Χρονομέτρησης.

Τοπικό Πρωτάθλημα Ορεινής Ποδηλασίας Cross Country.

Τα παραπάνω Τοπικά Πρωταθλήματα είναι δυνατόν να οργανωθούν για τις κατηγορίες Ανδρών, Εφήβων, Παίδων, Παμπαίδων, Γυναικών, Νεανίδων, Κορασίδων, Παγκορασίδων, Μίνι Μεγάλα – Μικρά και Μάστερς.

Έτσι λοιπόν ορίζονται 4 συγκεκριμένες ημερομηνίες για την διεξαγωγή των Τοπικών Πρωταθλημάτων, όπως αυτές αποτυπώνονται στον αντίστοιχο πίνακα του κορμού του Αγωνιστικού Προγράμματος 2018. Κάθε Τοπική Επιτροπή και Ένωση μπορεί να χρησιμοποιήσει τις 3 από το σύνολο των 4 ημερομηνιών, βάσει των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής της, (καιρικές συνθήκες, κατηγορίες αθλητών κλπ).(πχ . την 1η την 3η και την 4η , η την 1η , την 2 η και την 3η , κλπ)

Οι ημερομηνίες αυτές είναι οι ακόλουθες :

1 17.03.2018 18.03.2018 ΔΡΜ/ΜΤΒ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΥ η ΜΤΒ Τ.Ε. & ΕΝΩΣΕΙΣ

2 14.04.2018 15.04.2018 ΔΡΜ/ΜΤΒ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΥ η ΜΤΒ Τ.Ε. & ΕΝΩΣΕΙΣ

3 12.05.2018 13.05.2018 ΔΡΜ/ΜΤΒ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΥ η ΜΤΒ Τ.Ε. & ΕΝΩΣΕΙΣ

4 01.09.2018 02.09.2018 ΔΡΜ/ΜΤΒ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Τ.Ε. & ΕΝΩΣΕΙΣ

Κάθε Τοπική Επιτροπή και Ένωση θα αποφασίζει : α) σε ποια ημερομηνία και ποιες κατηγορίες θα διεξάγει, β) ποια αγωνίσματα θα διεξάγει στις αντίστοιχες ημερομηνίες, και γ) ποιες 2 – 3 από τις 4 ημερομηνίες θα χρησιμοποιήσει για τα Τοπικά Πρωταθλήματα (Δρόμου ή ΜΤΒ). (2 – 3 κύριες και 1 εναλλακτική) Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι συγχωνεύσεις κατηγοριών που θα ισχύουν για το έτος 2018.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ, το εν λόγω Τοπικό Πρωτάθλημα θα διεξάγεται υπό τον τίτλο ‘’ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ – όνομα Τοπικής Επιτροπής η Ένωσης και Αγώνισμα’’ και θα αξιολογείται και βαθμολογείται ως διασυλλογικός αγώνας, (με ότι αυτό συνεπάγεται για αγώνες αυτού του επιπέδου σε βαθμολογία, δικαίωμα ψήφου κλπ).

Στους παραπάνω αγώνες, η Ε.Ο.Π. και τα αρμόδια όργανα αυτής, θα χορηγούν άδεια διεξαγωγής, μόνον εφόσον ο τεχνικός οδηγός (προκήρυξη) είναι πλήρης με όλα τα στοιχεία (κατηγορίες, αποστάσεις, διαδρομές, χάρτες, τρόπος αποζημίωσης – οδοιπορικά ομάδων, αγωνόδικος επιτροπή (πλην Αλυτάρχη και πιθανόν Γραμματέα) κλπ.) και έχει κατατεθεί 15 τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής, στην Τεχνική Επιτροπή της ΕΟΠ. Στα Τοπικά Πρωταθλήματα, για κάθε αθλητή που ενώ έχει δηλωθεί επίσημα από το σωματείο του και δεν παρουσιάζεται στην εκκίνηση, θα αφαιρούνται 5 βαθμοί ανά αθλητή, ανά αγώνισμα από την ετήσια γενική βαθμολογία των σωματείων της Ε.Ο.Π.

Κάθε Τοπική Επιτροπή και Ένωση μπορεί επίσης, ανάλογα με τις οικονομικές και τεχνικές της δυνατότητες, να προκηρύξει και διοργανώσει και άλλα Πρωταθλήματα σε επίσημα αγωνίσματα που αναφέρονται στους Κανονισμούς. Οι αγώνες αυτοί θα βαθμολογούνται και αξιολογούνται ως Διασυλλογικοί αγώνες.

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ:

Κάθε σωματείο υποχρεούται να δηλώσει τους αγώνες, που επιθυμεί στην Τοπική Επιτροπή – Ένωση, που ανήκει. Με την σειρά της η Τοπική Επιτροπή – Ένωση, σε συνεργασία με όλα τα σωματεία της θα καταρτίσει το πρόγραμμα αγώνων της περιφέρειας αρμοδιότητάς της, συμπεριλαμβανομένων όλων των Τοπικών Πρωταθλημάτων και διασυλλογικών αγώνων και θα το αποστείλει στην Τεχνική Επιτροπή της Ε.Ο.Π. ώστε να καταρτιστεί το Αγωνιστικό Πρόγραμμα του 2018.

Κάθε Τοπική Επιτροπή – Ένωση, θα πρέπει να πραγματοποιήσει σύσκεψη σωματείων προκειμένου να καταρτισθεί το αγωνιστικό της πρόγραμμα. Όλοι οι αγώνες, πρέπει να δηλωθούν στο σχετικό συνημμένο έντυπο, που χορηγεί η Ε.Ο.Π. Οι Τοπικές Επιτροπές και Ενώσεις αφού συγκεντρώσουν όλες τις δηλώσεις, πραγματοποιήσουν την σύσκεψη με τα σωματεία που ανήκουν στην δύναμή τους και καταρτίσουν το αγωνιστικό τους πρόγραμμα, πρέπει να υποβάλλουν στην Τεχνική Επιτροπή της Ε.Ο.Ποδηλασίας το αγωνιστικό πρόγραμμα της περιφέρειάς τους έως την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017, αποστέλλοντας α) αντίγραφα των εντύπων Εγγραφής στο Αγωνιστικό Πρόγραμμα, πλήρως συμπληρωμένα και β) τον συγκεντρωτικό ημερολογιακό πίνακα (σε μορφή EXCEL) συμπληρωμένο ηλεκτρονικά σε όλα τα αντίστοιχα πεδία (ημερ/νία, ονομασία αγώνα, οργανωτής, κατηγορία κλπ). Χειρόγραφοι συγκεντρωτικοί πίνακες δεν θα γίνουν δεκτοί.

Δηλώσεις και έντυπα Εγγραφής στο Αγωνιστικό Πρόγραμμα από Σωματεία απευθείας προς την Ε.Ο. Ποδηλασίας, δεν θα γίνονται δεκτά. Μετά τις δηλώσεις αυτές, και αφού όλοι οι αγώνες καταχωρηθούν στο Αγωνιστικό Πρόγραμμα, δεν επιτρέπεται καμία αλλαγή ημερομηνίας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. ακραία καιρικά φαινόμενα, αδυναμία μετακίνησης λόγω απεργίας κλπ), ο οργανωτής είναι δυνατόν να ζητήσει αλλαγή ημερομηνίας, εντός 15 το πολύ ημερών το αργότερο, από την αρχική ημερομηνία του αγώνα . Η Τεχνική Επιτροπή της Ε.Ο.Ποδηλασίας, είναι ή αρμόδια να αποφασίσει για το θέμα αυτό. Για την εγγραφή ενός αγώνα στο καλαντάρι της Ε.Ο.Π, το σωματείο/οργανωτής θα πρέπει να καταβάλει στην Ε.Ο.Π. παράβολο εγγραφής, ύψους 50 € για αγώνα μιας ημέρας, και επιπλέον 20 € για κάθε επιπλέον αγωνιστική ημέρα, όταν πρόκειται για αγώνες με ετάπ. Σε περίπτωση ιδιωτών το παράβολο αυτό ορίζεται στα 500 €. Το παράβολο αυτό θα κατατίθεται στον λογαριασμό της Ε.Ο.Π. και το αντίγραφο κατάθεσης θα αποστέλλεται στην ομοσπονδία μαζί με την προκήρυξη του αγώνα, ώστε ο αγώνας να λαμβάνει την απαιτούμενη έγκριση και άδεια τέλεσης. Σε περίπτωση μη τέλεσης του αγώνα, το παράβολο αυτό δεν θα επιστρέφεται.

Σωματείο που θα δηλώσει αγώνα (-ες) και δεν θα τον (τους) πραγματοποιήσει, θα του αφαιρούνται 200 βαθμοί από την ετήσια βαθμολογία σωματείων της Ε.Ο.Π. για κάθε ημέρα αγώνα, που δεν πραγματοποιείται. Σωματείο που θα δηλώσει αγώνα (-ες) και θα αλλάξει ημερομηνία ή τον αναβάλει για άλλη ημερομηνία, θα του αφαιρούνται 50 βαθμοί από την ετήσια βαθμολογία σωματείων της Ε.Ο.Π. για κάθε ημέρα αγώνα.

Το σωματείο/ο οργανωτής ενός αγώνα μπορεί να ορίσει παράβολο συμμετοχής για τους αθλητές/ομάδες για όλα τα αγωνίσματα της ποδηλασίας (δρόμος, πίστα, mtb, bmx, κ.α), στις κατηγορίες ανδρών, γυναικών, εφήβων, νεανίδων, παίδων, κορασίδων και μάστερς μόνον εφόσον αθλοθετεί χρηματικά έπαθλα για τους νικητές, των κατηγοριών που έχει ορίσει το παράβολο, το συνολικό ύψος των οποίων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 20απλάσιο της αξίας του παραβόλου συμμετοχής. Ο πίνακας με τα χρηματικά έπαθλα θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά στην προκήρυξη του αγώνα.

Για την αγωνιστική περίοδο του 2018, κάθε σωματείο μπορεί να διοργανώσει πέντε (5) το πολύ αγώνες είτε αυτοί είναι αγώνες μίας ημέρας είτε είναι αγώνες διάρκειας περισσοτέρων της μιας ημέρας. Διευκρίνιση: Αγώνας εννοείται ο αγώνας μιας αγωνιστικής ημέρας ή αγώνας που διεξάγεται σε περισσότερες από μία συνεχόμενες αγωνιστικές ημέρες και έχει γενική κατάταξη (π.χ. ποδηλατικοί γύροι, αγώνες με ετάπ) με την βασική προϋπόθεση ότι όλες τις ημέρες αγωνίζονται οι ίδιες ηλικιακές κατηγορίες.

Σε καθένα από τους πέντε (5) αυτούς αγώνες ο διοργανωτής μπορεί να συμπεριλάβει έξι (6) το πολύ ηλικιακές κατηγορίες λαμβανομένου υπόψη και του φύλου, ως εξής: άνδρες, γυναίκες, έφηβοι, νεανίδες, παίδες, κορασίδες, παμπαίδες, παγκορασίδες, μίνι και μάστερς.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου