Συνεντεύξεις

«Είναι πασιφανές ότι διανύουμε την πιο τοξική περίοδο αντιπαράθεσης»

«Η τακτική των προσωπικών επιθέσεων, των ηχηρών χαρακτηρισμών και των αποσπασματικών αντιδράσεων, με αφήνει παγερά αδιάφορο».
Αυτό δηλώνει κατηγορηματικά σε συνέντευξή του στη «δημοκρατική» ο κ. Χρήστος Μπάρδος, εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης, αναφορικά με τις επιθέσεις που δέχεται από την αντιπολίτευση στο περιφερειακό συμβούλιο τόσο για την ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ όσο και για άλλα ζητήματα, παλαιότερα.
Επίσης, μιλάει για τις δράσεις που έχει υλοποιήσει στο τμήμα Δια Βίου Μάθησης ενώ με την ιδιότητα του εκπαιδευτικού, σχολιάζει τις αλλαγές που σχεδιάζονται στην Παιδεία.
• Κύριε Μπάρδο, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από την ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ. Μιλήστε μας για τη λειτουργία της και ποιοι είναι οι στόχοι της για την επόμενη περίοδο.
Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ υλοποιεί προγράμματα άρρηκτα συνδεδεμένα με τις ανάγκες της νησιωτικής Περιφέρειάς μας, με σκοπό την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των νησιών και των επιχειρήσεών τους. Εξάλλου, έχω δηλώσει επανειλημμένως, ότι τα στελέχη αυτής της εταιρείας είναι άρτια καταρτισμένα και αμιγώς εξειδικευμένα και έτσι τα παραδοτέα των έργων μας έχουν ως απόρροια την καταξίωσή μας ανάμεσα στα μεγαλύτερα ινστιτούτα, πανεπιστήμια και αναπτυξιακές εταιρείες της Ευρώπης.
Αυτό είναι άλλωστε εμφανές, καθώς η λειτουργία είναι υποδειγματική, τόσο σε διοικητικό, όσο και σε οικονομικό επίπεδο, αφού είναι από τις ελάχιστες εταιρείες στην Ελλάδα που ελέγχεται ετησίως από το σώμα ορκωτών λογιστών. Υπογραμμίζω ότι, αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη ο μέγιστος αριθμός έργων στην ιστορία της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ. Ενδεικτικά αναφέρω:
“ΑΝΔΙΚΑΤ-Καταδυτικές διαδρομές σε θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου- Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού” – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ. Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός δικτύου καταδυτικών διαδρομών σε θαλάσσιες περιοχές, ως εργαλείου για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, τη διατήρηση της φυσικής και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, την ευαισθητοποίηση του κοινού για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος καθώς και τη βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού, ιδιαίτερα του καταδυτικού, εμπλουτίζοντας και διαφοροποιώντας τις παρεχόμενες τουριστικές υπηρεσίες.
Η προώθηση νέων ιδεών, καθώς και η μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα διαχείρισης και προστασίας θαλάσσιων περιοχών με καταδυτική δραστηριότητα, προώθησης και δικτύωσης ενός νέου τουριστικού προϊόντος, θα βοηθήσουν στην ενίσχυση της οικονομίας και στη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων στις περιοχές του έργου. Αυτό θα επιτρέψει την ανάπτυξη των υποδομών και τη συσσώρευση εμπειρίας για τη διακρατική αειφόρο ανάπτυξη και τον οικονομικό σχεδιασμό με έμφαση στον τουρισμό. Τέλος, θα χρησιμοποιηθεί καινοτόμος τεχνολογία επιτήρησης μίας διαδρομής.
«ΝΑΥΣ: Αξιοποίηση Ναυτιλιακών Πληροφοριών στη Διαλειτουργικότητα Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προμηθευτικής και Εξυπηρέτησης της Κρουαζιέρας» – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ. “Αντικείμενο του Έργου αποτελεί:
Η αξιοποίηση των ναυτιλιακών πληροφοριών προσεγγίσεων κρουαζιερόπλοιων στα λιμάνια υποδοχής για τον σχεδιασμό της αξιοποίησης των τοπικών αγορών προϊόντων για την τροφοδοσία των εφοδιαστικών αλυσίδων προμηθευτικής και εξυπηρέτησης της κρουαζιέρας.
Η ανάλυση των εφοδιαστικών αλυσίδων προμηθευτικής των εταιρειών κρουαζιέρας και η διερεύνηση των δυνατοτήτων σύνδεσής τους με τις αγορές προϊόντων του λιμένα προσέγγισης για το δίκτυο λιμένων του Έργου.
Η ανάλυση των προτιμήσεων των επιβατών κρουαζιέρας και η σύνδεσή τους με τις τοπικές αγορές προϊόντων στους λιμένες προσέγγισης, μέσω στοχευμένης παρουσίασης των τοπικών προϊόντων σε επίπεδο λιμενικού φορέα διαχείρισης της κρουαζιέρας, σε συνάρτηση με τους τοπικούς φορείς της αγοράς.
Η δημιουργία δικτύου συνεργασίας και ανταλλαγής μεταξύ των λιμένων του Έργου, με τη λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας ανταλλαγής πληροφοριών (G2G).
Η δημιουργία πλατφόρμας ηλεκτρονικών δημοπρασιών και αγορών (e-marketplace) που θα λειτουργεί παράλληλα και σε συνεργασία με την πλατφόρμα G2G για την υποστήριξη των στόχων του Έργου.
EUREGA: -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG EUROPE. Το έργο έχει ως κύριο στόχο του να συμπεριληφθούν και να αναγνωριστούν το φαγητό, οι διατροφικές συνήθειες και η γαστρονομία ως αναπόσπαστο κομμάτι των ευρωπαϊκών και περιφερειακών στρατηγικών και πολιτικών σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά, την προστασία και τη διατήρησή της.
RECREATE: -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG EUROPE.
Το έργο έχει ως στόχο του να βελτιώσει την ικανότητα και τη δυνατότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μεταφορών, να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν ταχύτερα προϊόντα και υπηρεσίες, να εφαρμόσουν καινοτομικές πρακτικές και να αποκτήσουν εξωστρέφεια.
«LABELSCAPE: Ενσωμάτωση των σημάτων αειφορίας στις μεσογειακές τουριστικές πολιτικές» -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG MED. Ο γενικός στόχος τού έργου είναι η ανάπτυξη μηχανισμών για την ενσωμάτωση ετικετών αειφορίας στην ευρύτερη τουριστική πολιτική και να παρέχει υποστήριξη για πρωτοβουλίες με βάση τον προορισμό στη διαδικασία πιστοποίησης. Το έργο αξιοποιεί τις υπάρχουσες πρωτοβουλίες πιστοποίησης. Αντιμετωπίζει, επίσης, τις τελευταίες προκλήσεις πιστοποιημένων προορισμών και επιχειρήσεων: αναγνωρισιμότητα, συμπληρωματικότητα με περιεχόμενο που δημιουργείται από τον χρήστη και ψηφιακό μετασχηματισμό. Οι εν λόγω στόχοι θα επιτευχθούν μέσω «εργαστηρίων ανταλλαγής εμπειριών», διαδικτυακής πλατφόρμας δημιουργίας ικανοτήτων, δράσεων αλλαγής πολιτικής σε 8 περιοχές και μεταβιβάσιμες πολιτικές συστάσεις.
«WINTER MED: Χειμερινό Δίκτυο Νησιών για τουρισμό εμπειρίας όλο τον χρόνο στη Μεσόγειο» -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG MED. Το WINTER MED προωθεί τη μετάβαση από την τρέχουσα εκμετάλλευση νησιωτικών τουριστικών προορισμών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού σε μια εναλλακτική, βιώσιμη, χρήση όλων αυτών των περιοχών όλο τον χρόνο, παρέχοντας μια διακρατική στρατηγική και τα εργαλεία για αλλαγή και αναβάθμιση ενός από τους βασικούς τομείς της περιοχής της Μεσογείου. Το έργο βασίζεται στις δυνατότητες κεφαλαιοποίησης: ανάλυση, συναρμολόγηση, προσαρμογή και δοκιμή των διαθέσιμων εργαλείων και μεθοδολογιών για την παροχή μιας διακρατικής στρατηγικής για την ανάπτυξη βιώσιμου και υπεύθυνου τουρισμού όλο τον χρόνο σε νησιωτικούς προορισμούς της Μεσογείου.
«DESTIMED PLUS: Οικοτουρισμός στους προορισμούς της Μεσογείου: Από την παρακολούθηση και τον προγραμματισμό έως την προώθηση και την υποστήριξη πολιτικής» Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση της συνεργασίας των τοπικών κοινοτήτων και των προσφερόμενων υπηρεσιών καθώς και στη δημιουργία και δοκιμή μεθοδολογίας μέτρησης οικολογικού αποτυπώματος των υπηρεσιών που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο του Έργου.
Απώτερος σκοπός του Έργου είναι η συνεργασία για τη διατήρηση του φυσικού και πολιτιστικού δυναμικού της περιοχής, προωθώντας παράλληλα ένα νέο μοντέλο οικοτουρισμού στην αγορά, μέσω της ανάπτυξης προϊόντων οικολογικής τουριστικής ανάπτυξης υψηλής ποιότητας και καινοτόμων εργαλείων για τη διαχείριση των επιπτώσεών τους σε Μεσογειακές Προστατευόμενες Περιοχές.

«ALTER ECO PLUS: Υποστήριξη διαδικασιών ενσωμάτωσης του εργαλείου υπολογισμού του ορίου φέρουσας ικανότητας για τη βελτίωση των τουριστικών πολιτικών και στρατηγικών στις Μεσογειακές περιοχές». Το Έργο θα υποστηρίξει “διαδικασίες ενσωμάτωσης” για τη βελτίωση των δημόσιων πολιτικών που σχετίζονται με τη διαχείριση του τουρισμού.
Το σημείο εκκίνησης είναι το εργαλείο υπολογισμού «Carrying Capacity Limit», ένα πλήρως λειτουργικό εργαλείο/μεθοδολογία, το οποίο θα υποστηρίξει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και τους μηχανισμούς που σχετίζονται με τις πολιτικές για τη διευκόλυνση της εδαφικής απορρόφησης. Στόχος είναι να διευκολυνθεί η ενσωμάτωση του εργαλείου που στοχεύει στην εξισορρόπηση των επιπτώσεων της τουριστικής ανάπτυξης λαμβάνοντας υπόψη το CCL και διευρύνοντας την εστίαση της τουριστικής ανάπτυξης πέρα από το επίπεδο τοπικού προορισμού. Το εργαλείο μας CCL θα παρέχει επίσης τιμές κατωφλίου για τον κίνδυνο μετάδοσης της πανδημίας του τουρισμού Covid 19.
«Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» -Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο», Άξονας Προτεραιότητας 4 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».
Το Έργο «Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου», αποτελεί μία ολοκληρωμένη παρέμβαση ενεργειών Συμβουλευτικής, θεωρητικής κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης γνώσεων και προσόντων. Το Έργο απευθύνεται σε 200 συνολικά ωφελούμενους, άνδρες και γυναίκες, 29-64 ετών, οι οποίοι είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Δωδεκάνησα και Κυκλάδες). Η προτεινόμενη πράξη περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες: 1.Εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη επαγγελματικού προσανατολισμού. 2.Υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης στις ειδικότητες σερβιτόρος, οροφοκόμος, υπάλληλος υποδοχής ξενοδοχείου. 3.Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελούμενων.
• Έχετε γίνει στόχος της αντιπολίτευσης στο περιφερειακό συμβούλιο κι έχετε δεχτεί πυρά για διάφορα ζητήματα όπως τα LED παλαιότερα, η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ κ.λπ. πολλές φορές. Θα ήθελα το σχόλιό σας.
Η ανάληψη της πολιτικής ευθύνης είναι μια υπέροχη έκφραση που με ακολουθεί σε όλες τις δημόσιες ενέργειές μου. Αισθάνομαι σε καθημερινή βάση υπόλογος απέναντι στον κάθε πολίτη αυτού του ευλογημένου τόπου και προσπαθώ να δικαιώσω τον περιφερειάρχη για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε και συνεχίζει να μου δείχνει, στους τομείς που έχω αναλάβει να διεκπεραιώσω.
Είναι πασιφανές ότι διανύουμε την πιο τοξική περίοδο αντιπαράθεσης. Τα πολιτικά όρια της ευγένειας έχουν ξεπεραστεί εδώ και πολύ καιρό και η εποικοδομητική αντιπολίτευση φαντάζει πλέον ανέκδοτο. Η τακτική των προσωπικών επιθέσεων, των ηχηρών χαρακτηρισμών και των αποσπασματικών αντιδράσεων, με αφήνει παγερά αδιάφορο. Άλλωστε, η διαδικασία αυτή δεν αφορά τους νησιώτες. Αυτοί αντιλαμβάνονται μόνο την παραγωγή έργου.
Η καινοτομία και ο σύγχρονος τρόπος διοίκησης, δεν είναι πάντα κατανοητός από τους “εραστές” του παλαιοκομματισμού. Είναι μια σύγκρουση νοοτροπιών. Αυτής που έρχεται απέναντι σε αυτήν που πασχίζει να επιβιώσει με κάθε τρόπο. Αυτή η “νέα γενιά” έχει εντελώς διαφορετικές καταβολές από την προηγούμενη. Ο εντοπισμός αδυναμιών των προγενέστερων και η άμεση απόπειρα επίλυσης εμφανούς ανεπάρκειας, σίγουρα προκαλεί τη δυσαρέσκεια των “παλαιοτέρων”.
• Είστε εκπαιδευτικός και κοντά στους μαθητές. Πώς είδατε να επηρεάζει την εκπαίδευση η πανδημία; Έχει εξομαλυνθεί η κατάσταση τώρα; Επηρέασε και την απόδοση των παιδιών στα μαθήματά τους;
Είμαι πολύ υπερήφανος για την προσαρμοστικότητα και τη μάχιμη διάθεση που έδειξαν οι μαθητές και οι μαθήτριές μας, στα νέα δεδομένα. Είναι γνωστή, άλλωστε, η εξοικείωση των παιδιών με την τεχνολογία. Αυτό ακριβώς εκμεταλλευτήκαμε, εμείς οι εκπαιδευτικοί. Το αποτέλεσμα μάς χαροποίησε όλους. Πολλές πρωτιές στις πανελλήνιες εξετάσεις!
Ο παραδοσιακός τρόπος διδασκαλίας ξεπεράστηκε εύκολα. Η on line εκπαίδευση έλυσε πολλά προβλήματα αποστάσεων και δημιούργησε προοπτικές. Μην ξεχνάτε ότι επιβάλλεται στη νησιωτική μας Περιφέρεια, δημιουργώντας συνθήκες ίσων ευκαιριών για τα παιδιά των μικρών νησιών που δεν έχουν το προνόμιο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης.
Οι πρωτόγνωροι ρυθμοί αλλάζουν τις ισορροπίες, συμβάλλοντας στην αναπροσαρμογή και, συνακόλουθα, στην εξέλιξη. Η εξέλιξη είναι υπεύθυνη στρατηγική για την εκπαίδευση, εκμηδενίζοντας τις αποστάσεις και επενδύοντας στην ποιότητα της διδασκαλίας. Η προσεγμένη εργασία, σε συνδυασμό με τις νέες τεχνολογίες, συντελούν σε ποιοτικότερα μέσα διδασκαλίας.
• Οι αλλαγές στις πανελλήνιες που σχεδιάζονται, εκτιμάτε ότι βοηθούν τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς;
Στη διάρκεια της εκπαιδευτικής μου διαδρομής έχω ζήσει πολλές αλλαγές της σχολικής διαδικασίας και των πανελληνίων. Αυτό που έχω διαπιστώσει είναι ότι οι οργανωμένοι και φιλότιμοι μαθητές πάντα πετυχαίνουν τον στόχο τους, ανεξάρτητα με το είδος του συστήματος που υπάρχει.
Οι πανελλήνιες είναι ένας θεσμός που απαιτεί ψυχραιμία και προκαλεί άγχος στους διαγωνιζόμενους. Η τελική βαθμολογία, κατά την άποψή μου, θα έπρεπε να (συν)υπολογίζεται και από τις τρεις τάξεις του Λυκείου, με τους κατάλληλους συντελεστές ανά μάθημα και ανά κατεύθυνση, ώστε να επιβραβεύονται οι μαθητές που κοπιάζουν.
Όσον αφορά τους συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων που ορίζουν τα πανεπιστήμια και τα πολυτεχνεία, διαπιστώνω διορθωτικές κινήσεις, ώστε να μη ζήσουμε ξανά τα έκτροπα στο πλήθος εισαγωγής φοιτητών σε συγκεκριμένες σχολές.
Πρέπει να διδάξουμε τα παιδιά με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούν να είναι ανταγωνιστικά, όχι μόνο στα στενά γεωγραφικά όρια της Ελλάδας, αλλά ολόκληρου του κόσμου.
• Υπάρχει ένας πλήθος δράσεων από τότε που αναλάβατε το τμήμα Δια Βίου Μάθησης. Ποιες θα ξεχωρίζατε;
Ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος μού έδωσε την ευκαιρία να ασχοληθώ με αυτό που αγαπάω περισσότερο και έχω θέσει ως προτεραιότητα στη ζωή μου. τα παιδιά.
Θα ξεχώριζα δύο δράσεις. Το φεστιβάλ γρίφων στο Καστελλόριζο και την προσομοίωση των ευρωπαϊκών θεσμών (συνέδριο MRC) σε συνεργασία με το σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο.
Το πρώτο γιατί πάρα πολλοί μαθητές, εκπαιδευτικοί, και όλων των ειδών επιστήμονες, προσέφεραν στους παρευρισκόμενους μια διαφορετική εμπειρία που περιλάμβανε από γρίφους μέχρι αστροφυσική.
Και το δεύτερο γιατί «ψαγμένοι», υποψιασμένοι και κριτικά σκεπτόμενοιμαθητές, αναλαμβάνουν να διοικήσουν και να πάρουν αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης.
Και στις δύο περιπτώσεις, τα παιδιά μαθαίνουν να αμφισβητούν, να καταλύουν και να αναδημιουργούν. Αυτό είναι και το ζητούμενο της εκπαίδευσης. Και τελικά… αυτή είναι η Ελλάδα που έχουμε ανάγκη.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου