Ενημερωτική εκδήλωση
«Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών ΜμΕ»
και
«Επιχειρούμε Έξω – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜμΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό»
Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2018
Αίθουσα «Γεώργιος Καραγιάννης» Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου
(Γρηγορίου Λαμπράκη 8, Ρόδος)

Πρόγραμμα

5.00 – 5.15 μ.μ.: Προσέλευση
5.15 – 5.30 μ.μ.: Χαιρετισμός
– Γιάννης Πάππου, Πρόεδρος Επιμελητηρίου
Δωδεκανήσου
5.30 – 6.00 μ.μ.: Παρουσίαση της Δράσης «Ενίσχυση της ίδρυσης
και λειτουργίας νέων τουριστικών ΜμΕ»
– Μαρία Γώγολου, Στέλεχος ΕΛΑΝΕΤ
6.00 – 6.30 μ.μ.: Παρουσίαση της Δράσης «Επιχειρούμε Έξω»
– Χριστόφορος Λιακόπουλος, Στέλεχος ΕΛΑΝΕΤ
6.30 – 7.30 μ.μ.: Ερωτήσεις – Απαντήσεις
Συντονιστής: Γιώργος Τρουλλάκος, Διευθυντής Δ.ΕΤ.Α.Π.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ