Τοπικές Ειδήσεις

Αντάμωμα των απανταχού Κασιωτών

Όπως κάθε καλοκαίρι, τα τελευταία τουλάχιστον έξι χρόνια, με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας μας, την 18/8, πραγματοποιήθηκε στην Κάσο συνάντηση μελών των Κασιακών παροικιακών φορέων Αμερικής, Αθήνας και Ρόδου. Οι συναντήσεις αυτού του χαρακτήρα αποτελούσαν διαχρονικά μοναδική ευκαιρία αλληλογνωριμίας των μελών των ΔΣ καθώς και αλληλοενημέρωσης πάνω σε θέματα που αφορούν στην ιδιαίτερη πατρίδα μας. Πρέπει να τονιστεί ότι αντίστοιχες συναντήσεις οργανώνονται κάθε χρόνο σε όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου με μεγάλη επιτυχία.

 

Οι συναντήσεις αυτές δεν υποκαθιστούν, ούτε έχουν τον ρόλο μιας λαϊκής συνέλευσης. Στην φετινή συνάντηση, παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος Ηρωικής Νήσου Κάσου κ. Μιχάλης Ερωτόκριτος καθώς και εκπρόσωποι από όλους τους φορείς εντός και εκτός Κάσου. Η έπαρχος Καρπάθου – Η.Ν. Κάσου, κ. Πόπη Νικολαίδου μας έστειλε χαιρετισμό με αναλυτική ενημέρωση, η οποία και επισυνάπτεται. Η συνάντηση έγινε στον προαύλιο χώρο του Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Πέρα Παναγία), τηρώντας αποστάσεις ασφαλείας, για την προστασία της υγείας όλων των παρευρισκομένων, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν:

 

– Η ανάγκη συνεχούς επικοινωνίας και αλληλοενημέρωσης μεταξύ των φορέων Αμερικής, Αθήνας και Ρόδου καθώς και με συμπατριώτες που βρίσκονται σε χώρες, όπου δεν υπάρχει οργανωμένος φορέας, όπως για παράδειγμα στην Αγγλία και στη Γαλλία. Η αλληλοενημέρωση, που με τα σύγχρονα μέσα είναι ευκολότερη από ποτέ, θα βοηθήσει σημαντικά στον καλύτερο συντονισμό για την υλοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών, όπως είναι η συνδρομή όλων μας στη λειτουργία του ιατρείου και των σχολείων του νησιού μας. Στο αμέσως προσεχές μέλλον θα υπάρξει σχετική επιστολή προς τον Δήμο Κάσου, τις Διευθύνσεις των Σχολείων, το Ιατρείο Κάσου και φυσικά τους απανταχού Κασιακούς φορείς, στην οποία θα γίνεται αναλυτική αναφορά στις τρέχουσες ανάγκες και στον τρόπο κάλυψης αυτών.

 

– Οι δυσκολίες λειτουργίας των απανταχού πολιτιστικών φορέων στην εκτεταμένη

περίοδο της πανδημίας. Ήδη από τον Μάρτιο του 2020, οι φορείς έχουν μόνο έξοδα! Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις των Ομοσπονδιών πολιτιστικών φορέων όλης της χώρας, στο Υπουργείο Πολιτισμού και στην ΚΕΔΕ, μέχρι σήμερα δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση. Ευτυχώς, ο Δήμος μας, από την περσινή χρονιά, συμβάλει κατά το δυνατό στα λειτουργικά έξοδα των Κασιακών φορέων. Επίσης, ελπιδοφόρο είναι το γεγονός της ίδρυσης του παρατήματος Λυκείου Ελληνίδων Κάσου, στο οποίο όλοι ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο του.

– Η ανάγκη διατήρησης του μοναδικού υποκαταστήματος Τράπεζας στην Κάσο και

του ΑΤΜ άλλης Τράπεζας καθώς και η ανάγκη εξεύρεσης τρόπων αντιμετώπισης κατάργησης – συρρίκνωσης υπηρεσιών (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ, ΟΓΑ, ΙΚΑ, Δ.Ο.Υ., κλπ). Όπως επισημάνθηκε από όλους τους παρευρεθέντες, στην Κάσο καθώς και στα περισσότερα μικρά νησιά, υπάρχει μεγάλο ποσοστό κατοίκων μη εξοικειωμένων με τη σύγχρονη τεχνολογία (ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ, κλπ), που έχουν δικαίωμα στη ζωή!

 

– Η ανάγκη αντιμετώπισης της ανεργίας στην Κάσο αποτελεί ένα διαχρονικό

σύνθετο πρόβλημα. Κατά την περίοδο της πανδημίας από τον Μάρτιο 2020, ο Δήμος μας είχε τη δυνατότητα προσλήψεων, στηρίζοντας κατά το δυνατό, την τοπική κοινωνία. Ευτυχώς, αυτή η δυνατότητα συνεχίζεται, με άγνωστη ημερομηνία λήξης, για την οποία θα πρέπει να υπάρξει ένας σχεδιασμός για την επόμενη μέρα. Παράλληλα, λόγω του μεγάλου τουριστικού ρεύματος στο νησί μας, κατά τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο, προέκυψαν ανάγκες πρόσληψης εργατικού δυναμικού, οι οποίες με δυσκολία καλύφθηκαν. Θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος αντιμετώπισης της ανεργίας των απανταχού συμπατριωτών με παράλληλη κάλυψη θέσεων εργασίας στο νησί. Σίγουρα αυτό το πρόβλημα είναι δύσκολο!

 

– Η εφαρμογή του Κτηματολογίου στην Κάσο, όπως και στα περισσότερα νησιά της Δωδεκανήσου, σε συνδυασμό με τα ισχύοντα περί Δασικών Χαρτών έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην πλειοψηφία των ιδιοκτητών ακίνητης περιουσίας. Από πλευράς Ομοσπονδίας μας, θα συνεχιστούν οι προσπάθειες για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των απανταχού συμπατριωτών μας.

– Ο ρόλος που μπορεί να έχει η λειτουργία της ΚΑΣΙΟΣ ΚΟΙΝΣΕΠ (Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση) στην ανάπτυξη της Κάσου, μέσα από διάφορες δράσεις και μέσα από τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τόσο για κατοίκους του νησιού μας, όσο και για εκείνους που θέλουν να επιστρέψουν στον τόπο τους. Στο άμεσο μέλλον, θα λειτουργήσει το εργαστήριο παραγωγής παραδοσιακών προϊόντων. Επίσης, από το 2019, εφαρμόζεται με επιτυχία το πρόγραμμα ανακύκλωσης στην Κάσο, σύμφωνα με την τριμερή σύμβαση (Δήμος Η.Ν. Κάσου, ΚΑΣΙΟΣ ΚΟΙΝΣΕΠ, ΕΕΑΑ). Σημαντικότατο επίτευγμα αποτελεί η συμμετοχή της Κάσου στα πράσινα νησιά της ΕΕ (CLEAN ENERGY FOR EU ISLANDS), η υποβολή σχεδίου ενεργειακής μετάβασης καθώς και η δρομολόγηση ενεργειών για τη δημιουργία ενεργειακής κοινότητας, με πρωτοβουλία του Δήμου μας

 

– Η συνέχιση εργασιών επισκευής ΙΝ Παναγίας Εμπορειού, με παράλληλη λειτουργία εργαστηρίου συντήρησης εικόνων, τέμπλων, κλπ αποτελεί ένα ιδιαίτερα μεγάλο έργο, που ξεπερνάει κατά πολύ, τα όρια του νησιού μας και απαιτείται η συνδρομή των απανταχού συμπατριωτών μας.

– Η έλλειψη αγροτικής ασφάλειας τέθηκε ως σοβαρό πρόβλημα από τους παρευρεθέντες, οι οποίοι χαρακτηριστικά ανέφεραν ότι, όσοι διαθέτουν χωράφι με δένδρα πρέπει να το οχυρώνουν, για να μην καταστρέφεται από την ανεξέλεγκτη βόσκηση. Για το θέμα, αναφέρθηκαν οι μέχρι σήμερα ενέργειες του Δήμου για ανάγκη διατήρησης αρμοδιοτήτων στον αγροφύλακα, για ανάθεση σύνταξης νέας μελέτης υπερβόσκησης καθώς και για την ανάγκη εξεύρεσης τρόπου λειτουργίας του σφαγείου

 

– Η συνέχιση της υποβρύχιας Αρχαιολογικής έρευνας στην Κάσο: Πρόκειται για Τριετές (2019-2021) ερευνητικό πρόγραμμα, από το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του

Εθν. Ιδρύματος Ερευνών, η έναρξη του οποίου έγινε την 24/9/2019, στο σύμπλεγμα των νησίδων «Κασονήσια» καθώς και στο νοτιοδυτικό άκρο της νήσου, που περιλαμβάνει τον όρμο Χελάτρου. Ήδη ο Δήμος μας ετοιμάζει κατάλληλο χώρο για τη φύλαξη των ευρημάτων

 

– Από το 2018, η Ομοσπονδία μας υποβάλει αιτήματα για να μένει συνέχεια ανοικτή κάθε πρόσκληση ενδιαφέροντος για πρόσληψη επικουρικού ιατρικού – νοσηλευτικού προσωπικού στα ΠΠΙ των μικρών νησιών. Στην παρούσα χρονική περίοδο, ο Δήμος μας καταβάλλει προσπάθειες παραμονής στο ΠΠΙ Κάσου του ιατρού ειδικότητας, ως επικουρικός, διότι μέχρι σήμερα κάλυπτε τη μια θέση του αγροτικού ιατρού, για την οποία έχει ήδη ανακοινωθεί η κάλυψή της, από άλλον ιατρό.

 

– Η Ομοσπονδία μας, έχοντας ήδη πραγματοποιήσει 3 ημερίδες στον Πειραιά με

θέμα τον Αλιευτικό Τουρισμό, προγραμματίζει τη συνδιοργάνωση 2 ημερίδων σε Κάσο και Κάρπαθο, 4/9 και 5/9 αντίστοιχα.

 

– Στον τομέα της Συγκοινωνίας, η Ομοσπονδία μας συνεχίζει τις ενέργειες για την

μείωση του κόστους εισιτηρίου, την βελτίωση στις ανταποκρίσεις πτήσεων και ακτοπλοϊκών δρομολογίων καθώς και για την αντιμετώπιση το προβλήματος καθυστέρησης αποστολών ταχυδρομείου, έλλειψη συμβάσεων με εταιρείες ταχυμεταφορών (κούριερ). Ειδικά για την επέκταση εφαρμογής του ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ, ενός πολύ πετυχημένου μέτρου, θα σταλεί για πολλοστή φορά, πρόταση για την επέκταση εφαρμογής του και στους ιδιοκτήτες κατοικιών μη μονίμων κατοίκων (πχ πρόσβαση στο σύστημα με τον μοναδικό αριθμό ΑΤΑΚ του ακινήτου). Ειδικότερα για την ενδοεπικοινωνία στο νησί μας, διατυπώθηκαν έντονα παράπονα από τους παρευρεθέντες για έλλειψη ΤΑΞΙ και μη εκτέλεση δρομολογίων Σαββατοκύριακα και αργίες, οπότε και οι επισκέπτες δεν μπορούσαν να μετακινηθούν

 

– Η δυσκολία πρόσβασης σε πολλές παραλίες του νησιού μας καθώς και η

συνεχιζόμενη μη εξεύρεση λύσης προβλήτα στα Αρμάθια αναφέρθηκαν επίσης ως προβλήματα τόσο για τους σημερινούς επισκέπτες του νησιού μας, όσο και για την προοπτική τουριστικής ανάπτυξής του

Χαιρετισμός Επάρχου

Αγαπητοί συμπατριώτες,

Αναλυμένες υποχρεώσεις δεν μου επέτρεψαν να βρίσκομαι κοντά σας, σε αυτή την τόση σημαντική και ουσιαστική συνάντηση, όπου Συλλόγοι, ΚΟΙΝΣΕΠ, Δήμος και Επαρχείο έχουν να πουν τόσα πολλά για το Ηρωικό Νησί της Κάσου.

Επιγραμματικά, και χωρίς να θέλω να σας κουράσω, θα αναφερθώ σε ουσιαστικές παρεμβάσεις του Επαρχείου μας το διάστημα αυτό. Να σημειώσουμε ότι λόγω covid, πολλά πράγματα που προγραμματίζαμε δεν πραγματοποιήθηκαν.

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

-Τοποθετήθηκαν στηθαία ασφαλείας:

1. Φρυ – Αγία Μαρίνα

2. Φρυ – Αεροδρόμιο

3. Αγία Μαρίνα – Χέλατρος

4. Περιφερειακός Πόλη – Αρβανιτοχώρι

– Τοποθέτηση σήμανσης σε άψογη συνεργασία με το Δήμο και

– Γενικός καθαρισμός στον δρόμο Αγ. Γεώργιος – Χέλατρος στις λακονέτες

– Καθαρισμός κεντρικού χειμάρρου «Φράκτη» στο Φρυ Κάσου

– Δημοπρατήθηκε εργολαβία διάρκειας 3 ετών συντήρησης του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου. Ο εργολάβος θα εγκατασταθεί τον Σεπτέμβριο και με υπόσχεση του κου Χατζημάρκου στο Δήμαρχο, κατά την επίσκεψή του στην Κάσο για το Ολοκαύτωμα, να γίνουν παρεμβάσεις ακόμα και στο Δημοτικό Οδικό Δίκτυο. Παρεμβάσεις που θα υποδείξει ο Δήμος Κάσου.

Το Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Κάσου, είναι προτεραιότητα της Περιφερειακής Αρχής και με την νέα αντιμετώπιση των προβλημάτων (3ης σύμβαση) σίγουρα θα επιλυθούν πολλά από τα προβλήματα.

 

ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

Επιτροπή του Επαρχείου, στην οποία συμμετείχε ο Αντιδήμαρχος κος Κώστας Περσελής, παρών στις τηλεδιασκέψεις με τον κο Αμυρά και τον κο Γεραπετρίτη.

Επίσκεψη του κου Αμυρά συνοδευόμενος με τον ΓΓ κο Αραβώση στο γραφείο της Επάρχου.

Κατατέθηκε υπόμνημα με ξεκάθαρες θέσεις και βασιζόμενο σε ουσιαστικά επιχειρήματα.

Τα αποτελέσματα είναι ορατά και είμαστε σίγουροι ότι θα συνεχιστούν οι αλλαγές που υποσχέθηκε το Υπουργείο Περιβάλλοντος (παρ.1, άρθρου 39 του ν.4801/201 (ΦΕΚ 83Α/24.05.2021)

Παρεμβάσεις της Επάρχου σε θέματα που αφορούν τις ακτοπλοϊκές και αεροπορικές συγκοινωνίες, στα αντίστοιχα υπουργεία.

Χρηματικό επίδομα ιατρών στο Περιφερειακό Ιατρείο Κάσου.

Προσφορά rapid test για τις ανάγκες του Δήμου

Σύμβαση με την NNHellas, για τηλειατρική και δικαιούχοι είναι όλοι οι κάτοικοι του νησιού.

Παρέμβαση για την περίφραξη του Αερολιμένα Κάσου

Δημοπρατήθηκαν από την Περιφέρεια τα παρακάτω:

1. Δρόμος προς Άγιο Φανούριο και έχει ήδη εκτελεστεί το έργο

2. Δρόμος προς Σκάφη και απομένει η εκτέλεση του έργου

3. Το έργο των πλακοστρώσεων στους οικισμούς της Κάσου, προϋπολογισμού 1,43 εκατ. Ευρώ

Ο κος Χατζημάρκος στην τελευταία του επίσκεψη στην Κάσο ζήτησε και επισκέφθηκε το γήπεδο Κάσου. Ένα εγκαταλειμμένο γήπεδο, στέκεται εκεί θυμίζοντας σε όλους την εκκρεμότητα. Το γήπεδο στην Κάσο, θα συνεργαστούμε με τον Δήμο Κάσου για να το φτιάξουμε, είπε.

 

Άψογη συνεργασία με την ΚΟΙΝΣΕΠ Κάσιος για θέματα που αφορούν τις δράσεις της

 

Επίσκεψη ΓΑΛΗΝΟΣ

 

Η συνεργασία Α’ και Β΄ βαθμού είναι απαραίτητη προκειμένου πολλά θέματα που απασχολούν το νησί να βρίσκουν τρόπο επίλυσης.

Σας μεταφέρω τις ευχές του Περιφερειάρχη μας για υγεία και δύναμη και εγώ προσωπικά εύχομαι κάθε καλό σε σας και τις οικογένειες σας και να γνωρίζετε ότι η Κάσος καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της καρδιάς μου!!!

 

 

 

 

Με εκτίμηση

 

 

Καλλιόπη Νικολαΐδου

Έπαρχος Καρπάθου-Κάσου

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου