Στην επόμενη πλέον φάση έχει περάσει η κατάρτιση του πιλοτικού προγράμματος διαχείρισης προορισμού για τη Ρόδο και τη Σαντορίνη. Στις 14 Αυγούστου έληξε η προθεσμία για τη συμπλήρωση των σχετικών ημερολογίων, ενώ προηγήθηκαν προσωπικές συνεντεύξεις με τους εκπροσώπους των τοπικών φορέων και πρωτογενής έρευνα σε τοπικές επιχειρήσεις.

Η όλη πρωτοβουλία θέτει στο επίκεντρο τις προκλήσεις της τουριστικής ανάπτυξης σε 2 κορυφαίους προορισμούς της χώρας, με γνώμονα τη διεύρυνση των θετικών επιδράσεων για τον τουριστικό τομέα και τις τοπικές κοινωνίες.
To πιλοτικό πρόγραμμα υλοποιείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού, τα Επιμελητήρια Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, τον ΣΕΤΕ και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το πρόγραμμα δομείται σε 5 διακριτές, αλλά αλληλένδετες φάσεις, την υλοποίηση των οποίων έχει αναλάβει κοινοπραξία συμβούλων από το Ηνωμένο Βασίλειο (Team Tourism Consulting και Yellow Railroad) και την Ελλάδα (Toposophy). Η ομάδα συμβούλων έχει καταγράψει, αναλύσει και αξιολογήσει τις διεθνείς και εγχώριες πρακτικές, την υφιστάμενη κατάσταση καθώς και τις προσδοκίες των τοπικών κοινωνιών με στόχο να αναδείξει τις πρωτοβουλίες που θα συμβάλουν στην επίτευξη των προσδοκιών αυτών.
Περί τα μέσα Σεπτεμβρίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί μία πρώτη κλειστή συνάντηση στη Ρόδο όπου θα παρουσιαστεί από την ομάδα των συμβούλων το πρόχειρο πλάνο για τον προορισμό, όπως έχει διαμορφωθεί με βάση το πληροφοριακό υλικό που συγκεντρώθηκε από τα ερωτηματολόγια, τις συνεντεύξεις και τις στοχευμένες έρευνες.
Οι φορείς θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τις απόψεις και τις επισημάνσεις τους που θα ληφθούν υπόψη στην διαμόρφωση του τελικού πλάνου το οποίο και θα παρουσιαστεί στο ευρύ κοινό πιθανότατα τον προσεχή Οκτώβριο. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ενδιαφέρον συμμετοχής ήταν μεγάλο.
Οι εκπρόσωποι των φορέων και ο επιχειρηματικός κόσμος στήριξαν την προσπάθεια, πράγμα που φανερώνει τις μεγάλες προσδοκίες που έχει δημιουργήσει στην τοπική κοινωνία το εγχείρημα.
Το χρονοδιάγραμμα έχει τηρηθεί πιστά και απαρέγκλιτα και βασικό ζητούμενο του προγράμματος είναι να συνεχιστεί η τουριστική ανάπτυξη με βιώσιμους όρους είναι με χάραξη και η υλοποίηση ολοκληρωμένων μακροπρόθεσμων στρατηγικών με πεδίο εφαρμογής τόσο τους ήδη δημοφιλείς όσο και τους λιγότερο ανεπτυγμένους προορισμούς και οι οποίες επικεντρώνονται στις ανάγκες όσων εμπλέκονται στη διαμόρφωση του τουριστικού προϊόντος (επισκέπτες, επιχειρήσεις, τοπικές κοινωνίες, κ.ά.).
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) προσεγγίζει τη διαχείριση τουριστικών προορισμών ως βασική προϋπόθεση τόσο για την προσαρμοστικότητα όσο και για την ανταπόκριση σε μια σειρά προκλήσεων που χαρακτηρίζουν την τουριστική ανάπτυξη διεθνώς και οι οποίες επηρεάζουν και την Ελλάδα (αύξηση της μέσης δαπάνης των επισκεπτών, επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών όπου υπάρχουν ανησυχίες για υπερ-τουρισμό).

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ