Ειδήσεις

Αίτηση θεραπείας στο ΑΣΕΠ για τους εργαζομένους της ΔΕΥΑΡ

Aκόμη μια προσπάθεια για την εργασιακή τακτοποίηση των απολυθέντων συμβασιούχων της ΔΕΥΑ Ιαλυσού θα καταβάλει τη Δευτέρα η ΔΕΥΑ Ρόδου προσφεύγοντας με αίτηση θεραπείας στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, για την ακύρωση της από 11/6/2012 Έκθεσης Ελέγχου του κ.κ. Συμβούλου-Επιθεωρητή ΑΣΕΠ Κωνσταντίνου Σιδερή.

Με την έκθεση ελέγχου κρίθηκε ότι παρανόμως μετατράπηκαν οι συμβάσεις συνολικά 57 υπαλλήλων της ΔΕΥΑ Ιαλυσού σε συμβάσεις αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις αριθ. 50/30-6-2006 και 87/14-9-2006 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Ιαλυσού. Επιπλέον, κρίθηκε ότι παρανόμως ενέταξε η ΔΕΥΑ Ρόδου τους ανωτέρω εργαζόμενους στο προσωπικό της με την αριθ. 2/16-05-2011 απόφαση του διοικητικού της συμβουλίου.
Επί της νομιμότητας της μεταφοράς των εργαζομένων στη ΔΕΥΑ Ρόδου, στην αίτηση θεραπείας αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:

“1. Μετά από την έναρξη ισχύος του Νόμου 3852/2010 το προσωπικό των συγχωνευόμενων κοινωφελών επιχειρήσεων ΟΤΑ και Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), μεταφέρθηκε στις νέες επιχειρήσεις και κατατάχθηκε σε αντίστοιχες θέσεις, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου τους, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ανωτέρω ν. 3852/2010.
2. Επί της νομιμότητας της ανωτέρω μεταφοράς του προσωπικού των συγχωνευόμενων δημοτικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με άρθρο 109 του ν. 3852/2010, το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει αποφανθεί κατά τρόπο πάγιο”.
Επισημαίνεται παραπέρα ότι μετά τη συνένωση περισσότερων Δήμων σε ένα, συγχωνεύονται και οι επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης των συvενωθέντων Δήμων σε μία, ενώ το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτές με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μεταφέρεται στη νέα επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης με την ίδια εργασιακή σχέση. Για τη νομιμότητα της εν λόγω μεταφοράς αρκεί το πραγματικό γεγονός της απασχόλησης του ανωτέρω προσωπικού στη συγχωνευθείσα επιχείρηση με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, εφόσον από τις οικείες διατάξεις δεν τίθενται άλλες προϋποθέσεις.

Εχει κριθεί επίσης ότι για τη νομιμότητα της εν λόγω μεταφοράς αρκεί το πραγματικό γεγονός της απασχόλησης του προσωπικού στη συγχωνευθείσα επιχείρηση κοινωφελή επιχείρηση με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, ανεξαρτήτως του αν έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες για την πρόσληψη ή μεταφορά του σ’ αυτήν και την απασχόλησή του με τέτοιου είδους σχέση εργασίας, αφού τέτοια προϋπόθεση δεν τάσσεται ρητά ούτε άλλωστε συνάγεται από το σκοπό του νόμου.

Ομοίως έχει εκφραστεί και το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με την με αριθμό 194/28-5-2013 Γνωμοδότησή του, που έγινε αποδεκτή από τον κ. Υπουργό Εσωτερικών, σύμφωνα με το με αριθμό πρωτοκόλλου 22323/19-6-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Με την ανωτέρω απόφαση το Ν.Σ.Κ. δέχθηκε ότι υφίσταται τεκμήριο νομιμότητας της αναγνώρισης της εργασιακής σχέσης των εν λόγω εργαζομένων ως αορίστου χρόνου κατά την μεταφορά προσωπικού από λυθείσες ή συγχωνευθείσες Δημοτικές Επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 109 του ν.3852/2010.

Η ΔΕΥΑ Ρόδου θεωρεί επιπλέον ότι ήταν νόμιμη η εργασία των εν λόγω υπαλλήλων μας στη ΔΕΥΑ Ιαλυσού.
Μεταξύ άλλων υποστηρίζεται ότι από τις 30-06-2006 σε αναφορά που υπεβλήθη στην αρμόδια Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απάντησε θετικά ως προς τη νομιμότητα της μετατροπής της εργασιακής σχέσης των εν λόγω εργαζομένων της Δ.Ε.Υ.Α.Ι. σε αορίστου χρόνου, σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 50/2006 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Υποστηρίζεται ακόμη ότι ήταν αδήριτη ανάγκη η πρόσληψη του εν λόγω προσωπικού και η μετατροπή της εργασιακής τους σχέσης σε αορίστου χρόνου, καθώς μετά από καταγγελίες που υπήρξαν από την Γεν.Δ.νση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έπρεπε να προχωρήσει άμεσα η κατασκευή του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού κυρίων συλλεκτήρων και δευτερευόντων δικτύων με αποδέκτη τον Βιολογικό καθαρισμό Ρόδου μήκους 100 χιλιομέτρων. Παράλληλα έπρεπε να γίνουν περίπου σαράντα γεωτρήσεις στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ιαλυσού και τρεις δεξαμενές, προκειμένου να λειτουργήσει το αποχετευτικό σύστημα και το σύστημα ύδρευσης. Επιπλέον έπρεπε να προχωρήσει σε άμεση ανάκληση των αδειών για τη λειτουργία των συστημάτων βιολογικού καθαρισμού ξενοδοχειακών μονάδων της περιοχής, συνολικής δυναμικότητας 35.000 κλινών και 15.000 μονίμων κατοίκων.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
Κατατέθηκε χθες, σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης τροπολογία των βουλευτών κ.κ. Δημ. Γάκη, Δημ. Κρεμαστινού, Δημ. Αναγνωστάκη, Μάνου Κόνσολα και Μίκας Ιατρίδη, με την οποίαν θεραπεύεται η άδικη μεταχείριση 63 εργαζομένων στην ΔΕΥΑΡ, ώστε να αποκλεισθεί κάθε προσπάθεια απόλυσής τους, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη βιωσιμότητα της δημοτικής επιχείρησης και προστατεύοντας το δημόσιο αγαθό του νερού.

Η τροπολογία-προσθήκη στο Ν/Σ, έχει ως εξής:
«Η μεταφορά των υπαλλήλων των συγχωνευθέντων κοινωφελών επιχειρήσεων ΟΤΑ και Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) στις νέες κοινωφελείς επιχειρήσεις ΟΤΑ και Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 3852/2010, κατόπιν αποφάσεων του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τη διαδικασία, η οποία τηρήθηκε κατά την πρόσληψή τους στις ανωτέρω επιχειρήσεις, θεωρείται νόμιμη από την ημέρα λήψεως των σχετικών αποφάσεων των ανωτέρω Συμβουλίων και νομίμως οι υπάλληλοι συνεχίζουν να εργάζονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.».

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου