Δεν είναι λίγες οι φορές που ζητήσαμε και απαιτήσαμε από τη Δημοτική Αρχή να προχωρήσει στην εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας – που αποτελεί κατάκτηση σκληρών αγώνων της εργατικής τάξης – και της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, που καθορίζουν τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων. Αυτές οι διατάξεις υποχρεώνουν τις Διοικήσεις των Δήμων να χορηγούν στους εργαζόμενους που τα δικαιούνται, ανεξαρτήτως σύμβασης και σχέσης εργασίας, ετησίως Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και ημερήσια χορηγία ενός λίτρου φρέσκου γάλακτος, να τους παρέχουν τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και εμβολιασμούς για την ασφάλεια και προστασία τους καθώς και παροχή υπηρεσιών από Τεχνικό ασφαλείας και Γιατρό εργασίας.

Το αντικείμενο της εργασίας σε συνδυασμό με τις συνθήκες και την εντατικοποίηση που υφίστανται οι εργαζόμενοι λόγω της έλλειψης προσωπικού, είναι οι παράγοντες που υποβαθμίζουν συνεχώς την υγεία τους και βάζουν αρκετές φορές σε κίνδυνο την ίδια τη ζωή τους. Απόδειξη σε αυτό αποτελούν τα εργατικά ατυχήματα, με τα δεκάδες θύματα που έχουν συμβεί στα εργοτάξια των Δήμων ανά την Ελλάδα. Καθόλου τυχαία δεν είναι η στάση των Δημοτικών Αρχών, που απαξιώνουν και δεν εφαρμόζουν τις διατάξεις για την υγιεινή και ασφάλεια, γιατί στόχο έχουν να φτάσουν στον πάτο το μισθολογικό και μη μισθολογικό «κόστος», όπως αυτοί το ονομάζουν.

Παρόμοια και για τους εργαζόμενους του Δήμου μας που δεν τους έχουν χορηγηθεί τα Μ.Α.Π. για τα έτη 2017, 2018 και 2019, η παροχή γάλακτος έχει σταματήσει από τον Οκτώβρη του προηγούμενου έτους και η προληπτική ιατρική είναι ανύπαρκτη.

Σαν ΔΑΣ-ΟΤΑ Ρόδου καλούμε την Δημοτική Αρχή, να αναλάβει τις ευθύνες της και άμεσα, χωρίς καθυστερήσεις να πάρει όλα τα μέτρα για την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων αλλά και επαγγελματικών ασθενειών, με την εφαρμογή της νομοθεσίας. Κι επειδή βρισκόμαστε στη χρονική περίοδο όπου καταρτίζεται ο προϋπολογισμός του Δήμου για το έτος 2020, ζητάμε να προβλέψει τις απαραίτητες πιστώσεις για όλες τις παραπάνω υποχρεώσεις της ως εργοδότης.

Ρόδος 21/08/2019

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ