Ενώπιον του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Ρόδου, στην προσεχή του συνεδρίαση, θα εξεταστεί εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την διαγραφή χρέωσης καταλογισμού του Ελεγκτικού Συνεδρίου στον κ Σαχίνη Μιχαήλ του Εμμανουήλ και της Χρυσάνθης, κάτοικο Ιαλυσού.
Πιο συγκεκριμένα με τον αριθμό 223 οικονομικού έτους 2008 χρηματικό κατάλογο βεβαιώθηκε από τον πρώην Καποδιστριακό Δήμο Ιαλυσού στον κ. Σαχίνη Μιχαήλ του Εμμανουήλ και της Χρυσάνθης οφειλή καταλογισμού του Ελεγκτικού Συνεδρίου πράξης 0007/4-2-2008 ποσού (428,71€).
Ο κ. Σαχίνης Μιχαήλ του Εμμανουήλ και της Χρυσάνθης κατέθεσε την υπ’ αρ. πρωτ.: 11/9087/13/2/2018 αίτηση με την οποία ζητεί την διαγραφή του ανωτέρω ποσού, καθώς επίσης υπεύθυνη δήλωση του (άρθρο 8 Ν.15991986) με την οποία δηλώνει ότι ουδέποτε είχε διατελέσει δημοτικός σύμβουλος με συνημμένο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για την επαλήθευση των στοιχείων του .
Το με αρ. πρωτ. 11/15227/12/3/2018 έγγραφο της Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού και με την βεβαίωση αρ. 11/9087/9/3/2018 ενημερώνει ότι ο καταλογισμός του Ελεγκτικού συνεδρίου πράξης 0007/4/2/2008 αφορά τον διατελέσαντα δημοτικό σύμβουλο του πρώην Καποδιστριακού Δήμου Ιαλυσού κ. Σαχίνη Μιχαήλ του Εμμανουήλ και της Σεβαστής αντί του κ. Σαχίνη Μιχαήλ του Εμμανουήλ και της Χρυσάνθης.
Όπως αναφέρει η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Ρόδου:
«Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η οφειλή δεν υφίσταται και επειδή στο άρθρο 174 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων του Ν. 3463/2006 προβλέπονται διαγραφές χρεών όταν η εγγραφή στους βεβαιωτικούς καταλόγους έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο και συγκεκριμένα λόγω συνωνυμίας παρακαλούμε όπως προβείτε στη λήψη σχετικής απόφασης διαγραφής του παρακάτω ποσού ώστε στη συνέχεια η υπηρεσία να προβεί στην επαναβεβαίωση στο ορθό ΑΦΜ».

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ