Σε αποβολή 16 καταληψιών δημοσίων ακινήτων, που έχουν ήδη παραχωρηθεί στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, προς χρήση, στην περιοχή της Καζέρμα Ρεγγίνα και συγκεκριμένα στο κτιριακό συγκρότημα «Υπατεία», προχωρεί άμεσα η Κτηματική Υπηρεσία Δωδεκανήσου.
Στην συντριπτική τους πλειοψηφία οι καταληψίες είναι άτομα χαμηλής οικονομικής στάθμης, ενώ στα ακίνητα έχουν εγκατασταθεί επί 10ετίες οικείοι τους.
Ελεγκτές της ΚΥΔ προχώρησαν συγκεκριμένα σε αυτοψία στον χώρο και διαπίστωσαν ότι 16 ημεδαποί, με σκοπό την απόκτηση δικαιωμάτων κατοχής και κυριότητας, προέβησαν από ετών, παράνομα, στην αυθαίρετη κατάληψη τμήματος κατοικιών εκ του κτιριακού συγκροτήματος «Υπατεία» (κτίσμα που στέγαζε παλιότερα την Σχολή Χωροφυλακής και σήμερα παραχωρημένο στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου), ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου ευρισκόμενο στην Πόλη της Ρόδου, με στοιχεία KM V 17 Οικοδομών Ρόδου με ΒΚ 144 Ρόδου.
Οι καταληψίες κλήθηκαν σε ακρόαση, προκειμένου να προσκομίσουν σχετικά στοιχεία ή να καταθέσουν προφορικά τις απόψεις τους για τις διαπιστώσεις του ελέγχου και ήδη έχει κινηθεί η διαδικασία εκδόσεως πρωτοκόλλων αποβολής.
Οι αποβαλλόμενοι δικαιούνται εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από την λήψη των πρωτοκόλλων να ασκήσουν ανακοπές.
Σημειώνεται ότι θα ακολουθήσει και η έκδοση πρωτοκόλλων καθορισμού αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης, που σύμφωνα με τις πληροφορίες θα είναι ιδιαίτερα «τσουχτερά».

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ