Επειδή αποτελεί συχνό φαινόμενο το τελευταίο διάστημα η “αποφυγή” εκ μέρους των φορέων υλοποίησης έργων, της αναφοράς στην πηγή χρηματοδότησης των έργων αυτών και με αφορμή την ανάρτηση του Δημάρχου Ρόδου, Φώτη Χατζηδιάκου, σε προσωπικό του λογαριασμό στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, σχετικά με την έγκριση από την ΕΥΔ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου της Διακήρυξης του Υποέργου 1 «Προστασία και Ανάδειξη Πάρκου Ροδίνι», της ομότιτλης Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5007829, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, οφείλει να επισημάνει τα εξής:

1. Ως προς την αναφορά του Δημάρχου Ρόδου ότι «οι υπηρεσίες του Δήμου “ανακάλυψαν” το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανάδειξης περιοχών φυσικού κάλλους»:

Κανένα πρόγραμμα δεν “ανακάλυψαν” οι υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου. Πρόκειται για Μέτρο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» της Περιφέρειας, με τίτλο «Δράσεις για την προστασία και ανάδειξη φυσικής κληρονομιάς» στον Άξονα Προτεραιότητας «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» και ευθύς αμέσως μόλις υπεγράφη η σχετική πρόσκληση από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου εστάλη στον Δήμο Ρόδου (η πρόσκληση επισυνάπτεται, καθώς και το αποδεικτικό αποστολής αυτής ).

2. Ως προς την αναφορά του Δημάρχου Ρόδου ότι «η διαχειριστική αρχή της Περιφέρειας «έκοψε» την χρηματοδότηση του έργου, στο τμήμα που αφορούσε την αποκατάσταση του δρόμου από το Ροδίνι προς τα πευκάκια και τους τάφους των Πτολεμαίων»:

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) έχει υποχρέωση να τηρεί τον οδηγό εφαρμογής και το ακριβές περιεχόμενο κάθε Μέτρου που προκηρύσσει και ως προς αυτήν την υποχρέωσή της ελέγχεται μεθοδικά και λεπτομερώς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η επιλογή εκ μέρους του Δήμου Ρόδου, της κατάθεσης στο συγκεκριμένο Μέτρο «Δράσεις για την προστασία και ανάδειξη φυσικής κληρονομιάς» πρότασης που αφορά οδικό δίκτυο, αποκαλύπτει ότι οι συντάκτες της πρότασης από πλευράς Δήμου Ρόδου δεν κατανόησαν το Μέτρο, ούτε το περιεχόμενό του, και κατέθεσαν σε αυτό έργο που αφορά οδικό δίκτυο.

Θυμίζουμε σε όλους, είτε ενοχλούνται, είτε όχι, είτε το αναγνωρίζουν είτε όχι, είτε τους ενδιαφέρει είτε όχι, ότι κύρια δέσμευση – εκτός από ηθική και νομική – και υποχρέωση όσων είναι είτε χειριστές είτε αποδέκτες ευρωπαϊκών πόρων, είναι να αναφέρουν και να μνημονεύουν την πηγή χρηματοδότησης, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας υλοποίησης και σε οποιαδήποτε δημοσιότητα που αφορά έργα που υλοποιούνται με ευρωπαϊκούς πόρους.

Είναι δε ευθύνη και υποχρέωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) κάθε Περιφέρειας και Περιφερειάρχη να ελέγχουν την τήρηση αυτής της δέσμευσης.

Είναι ευθύνη και υποχρέωση για την οποία ελέγχονται επίσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τόσο η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ), όσο και ο Περιφερειάρχης, ως επικεφαλής αυτής.

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ